Anda di halaman 1dari 12

KETAMADUNAN MANUSIA

MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHAMMAD


PPISMP 2D (SEJARAH)
AMBILAN JUN 2014
EN. ZURIHAN YUSOF

KONSEP TAMADUN
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka
Tamadun bermaksud negara dan penduduknya yang
telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta
perkembangan pemikiran dari segi sosial, budaya,
serta politik
Tamadun mestilah menggabungkan dua pencapaian
iaitu pencapaian dalam bentuk material dan juga
pencapaian dalam bentuk kerohanian.

PERKEMBANGAN TAMADUN AWAL


Kewujudan tamadun ini dapat dikesan di lembah-lembah
sungai yang mempunyai kawasan pertanian yang subur.
Membina penempatan kekal .
Penciptaan terhadap teknologi pertanian.
Kemajuan dalam sistem pertanian.
Kewujudan bandar-bandar baru dan terancang.
Sistem pentadbiran.
Sistem pemerintahan.
Sistem tulisan.

PEMERINTAHAN BERCORAK MUDAH


Sesebuah sistem pemerintahan yang wujud
pada tamadun-tamadun awal dunia pada
dasarnya adalah mudah dan ringkas.
Ringkas dan serba kekurangan.
Tidak sistematik.
Raja sebagai ketua negara.
Dibantu oleh gologan pembesar dan
bangsawan.

PEMERINTAHAN BERCORAK KOMPLEKS


Sistem pemerintahan moden.
Lebih terperinci dan sistematik.
Ditakbir oleh Raja dan dibantu golongan
bangsawan.
Mempunyai tugas yang spesifik.
Pelbagai jawatan ditubuhkan.
pelbagai sistem digunakan seperti :
autokratik
demokrasi
monarki
republik
ditaktor

TAMADUN MESIR PURBA


Hedorotus mendapati masyarakat di Mesir Banyak bergantung
kepada anugerah Sungai Nil.
Perkembangan yang pesat dalam aktiviti pertanian dan penternakan.
Kawasan yang berjauhan dari Sungai Nil dibina empangan untuk
mengairi kawasan pertanian.
Di kampung besar, seorang ketua suku dilantik untuk menjaga
kebajikan penduduk.
beberapa kampung digabungkan menjadi "nome"
Kemudian beberapa nome digabungkan menjadi pusat pentadbiran
seperti :
Memphis
Thebes

Di setiap bandar dibinarumah ibadat yang menjadi tempat


penyembahan.

PEMERINTAHAN BERAJA TAMADUN MESIR


Pergaduhan sering berlaku antara penduduk yang tinggal di
sepanjang Sungai Nil.
Lama kelamaan kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir bercantum
dan diperintah oleh seorang raja.
Raja tersebut diberi nama Firaun yang berkuasa mutlak.
Baginda memerintah dengan dasar kuku besi iaitu rakyat
dipaksa patuh kepada baginda.
Pendeta bertanggungjawab dalam upacara ketuhanan.
Golongan bangsawan bertanggungjawab menjadi gabenor
dearah, pegawai istana dan pemungut cukai.
Golongan petanibertugas dalam menanam gandum dan barli
dan dua pertiga daripada hasil tersebut hasus dibayar kepada
kerajaan sebagai cukai.

PEMERINTAHAN BERAJA TAMADUN MESIR


Hamba bekerja sebagai petani atau bekerja di kuil atau
projek pengairan.
Raja Mesir telah berjaya menyatukan Mesir Utara dan
Mesir Selatan iaitu Memphis sebagai ibu kotanya.
Baginda telah mewujudkan sistem beraja dan dinasti.
Dibawah pemerintahannya, Mesir dibahagi kepada
beberapa dearah yang ditakbir oleh pegawai kerajaan.
Orang Mesir membina piramid sebagai lambang
kekuasaan dan kebesaran firaun.

PEMERINTAHAN TAMADUN MESIR


Diketuai oleh Firaun.
Selepas Firaun terdapat pegawai tertinggi iaitu Wazir, Canselor dan
Wizurai.
Wazir merupakan orang paling berpengaruh.
Wizurai diwujudkan semasa dinasti ke-18 ekoran kolonisasi Nubia.
Pentadbiran mesir dipercayai menubuhkan enam jabatan yang
dipanggil Six Great Houses.
Setiap jabatan ditadbir oleh dua penyelia.
Dalam bidang perundangan, makhamah wazir merupakan yang
paling tinggi.
Wazir dibantu oleh gologan eksekutif, kabinet, dan kerani-kerani.
Wazir sebagai medium menyampaikan idea firaun.
firaun merupakan ketua hakim yang sebenar.
Dalam sistem perundangan, terdapat satu majlis yang dikenali
sebagai kenbet.
Kenbet merupakan badan penasihat yang megawasi dasar dan
hukuman yang dikenali sebagai zazat.

TAMADUN CHINA
Perkembangan petempatan awal di China bermula dengan
kebudayaan Yangshoa.
Pada masa itu para petani sudah membina petempatan separa
kekal di kawasan Dataran Tinggi Loes.
Rumah mereka bina mempunyai bilik bawah tanah yang diperbuat
dari tanah liat.
Satu lagi petempatan di China ialah Lembah sungai Kuning atau
hwang ho yang terletak di utara China.
Perkembangan ini melahirkan beberapa bandar baru seperti
Anyang yang ditadbir oleh Dinasti Shang.
Secara umumnya, bandar-bandar di China terdiri daripada bandar
terancang dan tidak terancang.
Bandar terancang dibina dan dijadikan ibu kota manakala bandar
tidak terancang menjadi secara semula jadi dan berkembang
disebabkan ekonomi.

PEMERINTAHAN BERAJA TAMADUN CHINA


Sistem pemerintahan beraja mutlak dan berwibawa diwujudkan
semasa pemerintahan dinasti Shang.
Baginda menguruskan tenaga buruh supaya menyumbangkan bijirin
kepada golongan bangsawan.
Kuasa politik raja berdasarkan kuasa agamanya.
Rakyat menghormati raja dengan membayar ufti.
Pemerintahan Dinasti Chou mengamalkan feudal secara berleluasa.
China kemudiannya mengamalkan sistem monarki iaitu raja
berkuasa mutlak.
Golongan birokraksi dilantik oleh maharaja.
Sistem perkhidmatan awam dibentuk untuk mencari pegawai
kerajaan.
Undang-undang yang ketat telah diperkenalkan oleh Han Fei Tsu.

PEMERINTAHAN TAMADUN CHINA


Maharaja China mempunyai kuasa tertinggi seperti kuasa perundangan dan
kehakiman.
Canselor merupakan orang kanan maharaja.
Peranannya ialah :
menyokong dan melantik jawatan tiggi kerajaan.
mengawasi tingkah laku pegawai.
bertanggungjawab hal ehwal kewangan.

Setiausaha diraja bertugas membantu Canselor.


Komandor Utama merupakan pegawai yang bertanggungjawab dalam hal
ehwal kewangan.
Penyelia Pembantu Istana betanggungjawab dalam keselamatan istana.
Komando Tentera bertanggungjawab mengawasi anggota tentera.
Pembantu Kanan bertanggungjwab terhadap kereta kuda dan kuda.
Komando Keadilan bertanggungjawab dalam undang-undang negara.
Bentara Agung bertanggungjawab terhadap orang gasar yang menyerah diri.
Menteri Pertanian bertanggungjawab terhadap membayar gaji kakitangan
kerajaan dan mengumpul cukai.
Bendahari menjadi pengurus kewangan kerabat diraja.