Anda di halaman 1dari 5

PERANCANGAN PROGRAM

SEKRETARIAT JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR


PERINGKAT KEBANGSAAN
SESI 2010/2011
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
(masih tertakluk kepada perubahan)

ANGGARAN
NAMA TEMPAT PENGARAH
BIL TARIKH SINOPSIS PROGRAM PERBELANJAA
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
N
1 25 Januari Pilihanraya Semua Ketua Pilihanraya Kampus Kolej RM
2010 Kampus Kolej Penyelaras Komuniti bagi sesi Januari 126,000.00
sehingga Kolej Komuniti JPP 2010 akan dilaksanakan
5 Februari Komuniti secara serentak di Kolej
2010 Sesi Januari Komuniti seluruh
2010 Malaysia bagi memilih
barisan kepimpinan baru
JPP di setiap kolej.

2 Mac 2010 Mesyuarat KK Tawau SPKK Agenda: RM


Sekreteriat • Membincangkan 40,000.00
Penyelaras program-program yang
JPP telah diluluskan oleh
(Kebangsaan) KPT
Kolej Komuniti • Merancang kaedah
Bil. 1/2010 pelaksanaan program
peringkat Kebangsaan.
• Penyediaan Buku Garis
Panduan Pelaksanaan
Program JPP KK.
ANGGARAN
NAMA TEMPAT PENGARAH
BIL TARIKH SINOPSIS PROGRAM PERBELANJAA
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
N
3 Majlis Penyerahan RM
1 Mac 2010 Majlis Watikah akan 75,000.00
sehingga Penyerahan Hotel JPP mengumpulkan 4 orang
5 Mac 2010 Watikah ESSET Kebangsaa MT JPP dari setiap kolej.
Perlantikan n Pengisian Program
JPP Se- a. Majlis Penyerahan
Malaysia & Watikah Perlantikan
Program b. Sidang Meja Bulat
Rekrut c. Program Rekrut
Kepimpinan Kepimpinan Pelajar
Pelajar
4 12 April 2010 Karnival Baling, Cik Nor Karnival Usahawan Muda KK RM
sehingga Usahawan Kedah Shamila dianjurkan dgn berkonsepkan 150,000.00
16 April Muda KK Cik ‘Usawahan Muda, Generasi
2010 Rosasmaniz Pemangkin Negara” untuk
an memupuk semangat dan
usahasama peserta dan
komuniti luar dalam bidang
perniagaan. Pengisiannya
adalah berkisarkan mengenai
aktiviti:
• Jualan
• Seminar Usahawan
Muda
• Pameran KK/ Usahawan
• Persembahan
Kebudayaan
• Kampung angkat
• Kursus Pendek

ANGGARAN
NAMA TEMPAT PENGARAH
BIL TARIKH SINOPSIS PROGRAM PERBELANJAA
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
N
5 17 Mei Kursus Lumut, Biro Program berbentuk team RM40,000.00
2010 “Outward Perak Latihan & building kepada semua
sehingga Bound” Kerjaya / Ketua Penyelaras JPP
21 Mei R&D seluruh Kolej Komuniti
2010 SeMalaysia.
Mengukuhkan semangat
kerja berpasukan dan
ukhuwwah sesama
peserta.
6 24 Jun 2010 UPeK 3 - Sarawak En. Izani & Program yang berbentuk RM250,000.0
sehingga Borneo Zon kemasyarakatan dan 0
4 Julai 2010 Borneo proses pertukaran budaya
antara Semenanjung &
Borneo bagi
mempromosikan Kolej
Komuniti kepada warga
Borneo Sarawak
26 Julai Pilihanraya Semua Ketua Pilihanraya Kampus Kolej RM
2010 Kampus Kolej Penyelaras Komuniti bagi sesi Januari 126,000.00
sehingga Kolej Komuniti JPP 2010 akan dilaksanakan
7 6 Ogos Komuniti secara serentak di Kolej
2010 Sesi Julai Komuniti seluruh
2010 Malaysia bagi memilih
barisan kepimpinan baru
JPP di setiap kolej.
8 9 Ogos 2010 Majlis Hotel JPP Majlis Penyerahan Watikah RM
sehingga Penyerahan ESSET Kebangsaan akan mengumpulkan 4 orang 75,000.00
13 Ogos Watikah MT JPP dari setiap kolej.
2010 Perlantikan Pengisian Program
JPP Se- a. Majlis Penyerahan Watikah
Malaysia & Perlantikan
Program b. Sidang Meja Bulat
Rekrut c. Program Rekrut
Kepimpinan Kepimpinan Pelajar
Pelajar
ANGGARAN
NAMA TEMPAT PENGARAH
BIL TARIKH SINOPSIS PROGRAM PERBELANJAA
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
N
9 Ogos Sambutan Semua Ketua Memupuk semangat RM100,000.0
hingga Bulan Kolej Penyelaras cintakan negara yang 0
September Kemerdekaa Komuniti JPP seterusnya mengukuhkan
2010 n Konsep 1Malaysia di
kalangan pelajar dan
kakitangan Kolej Komuniti
9 Ogos Sambutan Pahang Ketua Memupuk semangat RM200,000.0
hingga Bulan Penyelaras cintakan Bahasa Melayu 0
Oktober Bahasa JPP sebagai Bahasa
2010 Melayu Kebangsaan yang
seterusnya mengukuhkan
Konsep 1Malaysia di
kalangan pelajar dan
kakitangan Kolej Komuniti
10 November Mesyuarat Pulau SPKK Agenda: RM50,000.00
2010 Sekreteriat Langkawi • Membentangkan
Penyelaras laporan Program
JPP Kebangsaan yang
(Kebangsaa telah dilaksanakan
n) sepanjang tahun
Bil. 2/2010 2010
• Merancang aktiviti
yang akan
dilaksanakan untuk
tahun 2011
• Melaksanakan Post
Mortem ke atas
semua aktiviti yang
telah dilaksanakan
untuk tahun 2010

11 JUMLAH KESELURUHAN RM1,232,000


.00