Anda di halaman 1dari 2

CY. ANGIIAEIA TEII1irIII I'T.

ITIIA
KONTRAKTOR LIS-IRIK II,IEKANIKAL OAN PERDAGANGAN UMUM
BTN.TUNGGALA JL.TKNo. 0'1 - KENDARJ Telp. 085255223834
KENDARI- SULTRA

METHODE PELAKSANAAN
PEMSANGUNAN JARINGAN DAN GARDU DISTRIBUSI
LOKASI TERSEBAR DI PLN AREA rcNDARI-8 (LELANG ULANG)

PENDAHULUAN

etelah mempelajari Gambar - Gambar pelaksanaan dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat Teknis Pada Dokumen Pengadaan Barang / Jasa dari Panitia, dan setelah
mempelajari dan meninjau lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka dengan ini
kami menyusun Methode Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa
Pembangunan laringan Tegangan Menengah, iaringan Tegangan Rendah, dan Gardu
Distribusi, Tahun Anggaran 2015 dengan konsep dan Methode sebagai berikut:
Pekeriaan Pelsiapan
ekerjaan persiapan akan dilaksanakan dengan mengatur schedule awal mengenai pola
pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan JUTM, JUTR, dan GD, diharapkan
dapat dikonsultasikan dengan pihak direksi pekerjaan dan disetujuioleh pemberitugas
serta diputuskan bersama.
Dalam pelaksanaan pekerjaan persiapan termasuk Pengajuan Tenata Ahli
Vang akan ditugaskan dalam pelakanaan nantinya.

Hal-

hal yang akan kami perhatikan dalam Pekerjaan Persiapan meliputi

Pelaksana

Survey kembali lokasi pekerjaann

Konsultasi sistem penjagaan keamanan selama tahap pengiriman dan penerimaan


barang dilokasi
Konsultasi dengan pengelola teknis mengenaijumlah barang yang akan disupply
Konsultasi mengenai areal penempatan bahan - bahan atau material pelaksanaan, atau
ruangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai gudang sementara (bila memungkinkan)

Methode Tahapan Pekeriaan

1.

lnti

PEKERJAAN PERSIAPAN

a. MobilisasidanDemobilisasi
b. Pengukuran Lapangan
c. Shop drawing manual
d. Pemangkasan dan Penebangan

Pohon

CY. ANG'IIASA TEtrnrIII I.'TAIIA


KON-IRAKTOR LISTRIK MEKANIKAL DAN PERDAGANGAN
BTN. TUNGGALA

JL.IX No. 01

UIUUIVI

KENDARI Telp 085255223834

KENDARI- SULTRA

2.

PEKERJMN PEMASANGAN TUPANG TARIK OAN TUPANG TEXAN


a. Pekeriaan Pemasangan Tupang Tarik
Pekerjaan Galian tanah
Pemasangan Plat Beton dan Angker Rood
Pemasangan Kawat Baja dan Pengencangan Tupang Tarik

b. Peke{aan Pemasangan Pembesian dan lsolatol


Peker.iaan Pemasangan Pembesian dan lsolatorTumpuTM
Pekerjaan Pemasangan Pembesian dan lsolator Afspan TM

Pekeriaan Penarikan Kawat MAC


Pekerjaan Penarikan Kawat AAAC
Pekerjaan Pengencangan Hantaran Kawat AAAC

d. Pekedaan Pemasangan Accessories JTR


Pekerjaan Pemasangan Smalt Angle Assembly, Large Angle Assembly, dan
Dead End Assembly
Penarikan dan Pengencan8an LWC
PemasanBan Pentanahan Ujung ITR
Pemasangan Tupang Tarik

Pekerjaan Pemasangan Ttafo Distribusi


Pekerjaan Dudukan Trafo
Pekerjaan Dudukan Lemari Bagi
Pekerjaan Pemasangan Trafo
Pekerjaan Pemasangan / Penyambungan Kabel Naik / Turun

t.

Pekerjaan Commisioning Test

Pekerjaan Pemeriksaan Visual dan Pengukuran Tahanan dan pengukuran

lsolasi
Pekerjaan Pemberian Tegangan

(endari,05Mei2015
CV. ANGKASA TE(NIK UTAMA