Anda di halaman 1dari 4

arikh

: 12 April 2011

Mata Pelajaran

: Matematik

Kelas

: 5 Intelek

Masa

Bilangan murid

: 30 orang

Tajuk

: Wang hingga RM100 000

Hari : Selasa

0745 0845 (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Penambahan melibatkan wang hingga RM100 000


Objektif Pembelajaran:Murid murid akan dapat Menambah 2 hingga 5 nilai wang dengan
betul.
Hasil pembelajaran
A:

: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat:

Menguasai isi kandungan pelajaran


Aras 1: Menambah 2 hingga 5 nilai wang, hasil tambah hingga

RM100 000
Aras 2: Menganggar jumlah nilai wang hingga RM100 000
Aras 3: Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan wang
dalam situasi harian.
B:

Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir


1. Memproses secara mental.
2. Mencari semua penyelesaian yang mungkin.
3. Menyusun atur

C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni


1. Amalan berkongsi
2. Berjimat cermat
BBB / BBM

: Buku teks, lembaran kerja, contoh wang kertas dan duit syiling.

Perbendaharaan kata : Ringgit, sen, duit kertas, duit syiling, belanja, jumlah, semua.
Pengetahuan sedia ada: Murid sudah mempunyai pengetahuan tentang wang.
Langkah Pengajaran
Fasa
Permulaan/

Isi Kandungan
Congak

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Guru mengemukakan
Murid memberi

Congak

beberapa soalan

(5 minit)

penambahan melibatkan
nombor bulat dan

respon

Nota

perpuluhan.
Contoh; i . 5+3 =
ii. 2 + 1.2 =
iii. 3.5 + 4. 2
Guru mengaitkan soalan
congak dengan pelajaran
seterusnya.
Langkah 2/

Penambahan

Guru menerangkan dan

Murid memberi

Menstuktur

melibatkan

mengingatkan murid

respon

(35 minit)

wang

bahawa penambahan
melibatkan wang sama
dengan penambahan
dalam tajuk nombor bulat
dan perpuluhan.
Guru menunjukkan kad
nombor penambahan
wang di papan tulis dan
meminta murid
menunjukkan pengiraan di
papan tulis.
Guru meminta murid lain
membandingkan jawapan
meraka dengan jawapan

Menganggar

rakan.

nilai wang
Guru meminta murid lain
untuk menjawab soalan
Penyelasaian

yang lain.

masalah

Guru menunjukkan

harian

gambar beberapa
barangan dan meminta

murid menganggarkan
harga barangan tersebut.
Guru memanggil murid
untuk menyebut 4 langkah
penyelesaian masalah.
Guru mengemukakan
beberapa soalan
penyelesaian masalah
harian melibatkan
penambahan dan meminta
murid berbincang secara
berpasangan untuk
mencari jawapan.
Guru meminta beberapa
orang murid menunjukkan
pengiraan mereka.
Guru menyemak jawapan
dan meminta murid lain
menyemak jawapan
Langkah 3 / Latihan

mereka.
Guru mendedarkan

Aplikasi

bertulis secara

lembaran kerja bertulis

(15 minit)

individu

kepada murid.
Guru memantau murid
semasa membuat latihan.

Langkah 4 / Peneguhan

Guru meminta murid

Penutup

menerangkan bagaimana

(5 minit)

hendak menambah wang


dan menyelesaikan
masalah harian
melibatkan wang.

Guru merumuskan isi


pelajaran seterusnya
mengedarkan latihan
peneguhan sebagai kerja
rumah.