Anda di halaman 1dari 2

DOA PERHIMPUNAN

Bismillahhirahmanirrahim... Alhamdulillahhirabbil `alamiin...


Wassalaa tuwassalaa mua`la asrafil anbiyaa i walmursaliin... wa`alaa alihi
wasohbihi ajmaiin..
Ya Allah Ya Tuhan Kami, kami menadah tangan, memohon dan merayu
kepada Mu Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa
kedua ibu bapa kami, dan dosa guru-guru kami yang telah banyak berjasa
kepada kami.
Ya Allah Ya Tuhan Kami, Engkau peliharalah kehormatan kami,
perelokkanlah akhlak kami, mantapkanlah iman kami, dan terangkanlah
hati kami untuk menerima ilmu pengetahuan daripada Mu Ya Allah.
Ya Allah Ya Tuhan Kami, Engkau berikanlah kekuatan kepada warga
pendidik di sekolah ini untuk mendidik dan memimpin kami ke jalan yang
Engkau Redhai.
Ya Allah YaTuhan Kami, kuatkanlah hati kami untuk mematuhi segala
perintah-Mu dan segala peraturan sekolah. Hindarilah kami dari menjadi
hamba Mu yang ingkar kepada perintah dan peraturan.
Rabbanaa atinaa fiddun yaa hasanah wafil aa khiroti hasanah Waqinaa
azaa bannar
Wassallallah hu `ala saidinaa Muhammaddin wa`ala aalihi wasohbihi
ajmaiin
Subhaa na robbika robbil izzati ammaa ya sifuunn
Wasalaa mu`alalmursalii nawalhamdulillah hirobbil a`lamiin..
DOA PERHIMPUNAN
Bismillahhirahmanirrahim... Alhamdulillahhirabbil `alamiin...
Wassalaa tuwassalaa mua`la asrafil anbiyaa i walmursaliin... wa`alaa alihi
wasohbihi ajmaiin..
Ya Allah Ya Tuhan Kami, kami menadah tangan, memohon dan merayu
kepada Mu Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa
kedua ibu bapa kami, dan dosa guru-guru kami yang telah banyak berjasa
kepada kami.
Ya Allah Ya Tuhan Kami, Engkau peliharalah kehormatan kami,
perelokkanlah akhlak kami, mantapkanlah iman kami, dan terangkanlah
hati kami untuk menerima ilmu pengetahuan daripada Mu Ya Allah.
Ya Allah Ya Tuhan Kami, Engkau berikanlah kekuatan kepada warga
pendidik di sekolah ini untuk mendidik dan memimpin kami ke jalan yang
Engkau Redhai.
Ya Allah YaTuhan Kami, kuatkanlah hati kami untuk mematuhi segala
perintah-Mu dan segala peraturan sekolah. Hindarilah kami dari menjadi
hamba Mu yang ingkar kepada perintah dan peraturan.
Rabbanaa atinaa fiddun yaa hasanah wafil aa khiroti hasanah Waqinaa
azaa bannar

Wassallallah hu `ala saidinaa Muhammaddin wa`ala aalihi wasohbihi


ajmaiin
Subhaa na robbika robbil izzati ammaa ya sifuunn
Wasalaa mu`alalmursalii nawalhamdulillah hirobbil a`lamiin..