Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA
TINGKATAN 2
MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN
Masakan
a.
Perancangan
menu
b.

Penyediaan
penyajian
hidangan

dan

4 MINGGU

KEMAHIRAN
Aras 1

Merancang faktor penting dalam


merancang menu
Aras 1
Menerangkan maksud hidangan
sepinggan lengkap

Mengenal
pasti
hidangan
sepinggan lengkap

TAJUK / KANDUNGAN
Pemakanan
dan

Contoh hidangan sepinggan


lengkap iaitu nasi lemak, nasi
goreng, sandwich dan lain-lain

Membuat carta hidangan sepinggan lengkap


berpandukan koleksi gambar

Ia boleh disediakan sebagai


hidangan utama dan juga
hidangan sampingan
Kelengkapan dapur seperti alas
meja, kain dapur, gubahan
bunga dan kad menu digunakan
semasa memasak dan menyaji
hidangan
Penggunaan
peralatan
memasak dengan cara yang
betul,
kebersihan
semasa
menyediaan
makanan
dan
langkah
keselamatan
menggunakan
dapur
perlu
diberi
perhatian
dan
diperingatan kepada pelajar
Minuman
berkhasiat
ialah
minuman bersusu atau bercoklat

B2
Menerangkan
tentang
masakan
dengan
mengenal pasti
bahan
yang
sesuai
untuk
jenis minuman.

CATATAN

PPPM

dan

Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan dan


alatan dapur

Menyedia, memasak, menghias,


menyaji
dan
membuat
pengiraan
kos
hidangan
sepinggan lengkap cara timur

Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara


timur seperti bihun goreng, nasi goreng dan
kuetiau goreng

Menyedia, memasak, menghias,


menyaji
dan
membuat
pengiraan
kos
minuman
berkhasiat
Menyedia, memasak, menghias,
menyaji
dan
membuat
pengiraan
kos
hidangan
sepinggan lengkap cara barat

Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat

KEMAHIRAN

PPPM
B1
Menyatakan
tentang
masakan
dengan
mengenal pasti
jenis-jenis
minuman

Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan


seimbang yang mempunyai kandungan nutrien
yang lengkap

Mengenal pasti alatan


kelengkapan dapur

CATATAN

Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil


kira dalam merancang menu

5/1
30 / 1

MINGGU

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji


dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat
Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara
barat
Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji
dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap cara barat seperti burger, pizza
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

B3/B4/B5/B6
Mengaplikasi
pengetahuan
dan kefahaman
tentang
masakan
dengan
menghasilkan
minuman
menyegarkan /
berkhasiat.

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

pengurusan sajian
a.

Penyediaan
penyajian
makanan

dan

2 MINGGU

2/2

Aras 1
Menerangkan
pengertian
makanan bekal
Mengenal pasti faktor penting
memilih
bekas
untuk
membungkus makanan
Mengenal pasti faktor utama
merancang
menu
untuk
makanan bekal
Menyediakan rancangan kerja
untuk makanan bekal

Sumbangsaran faktor yang perlu diambil kira


semasa memilih bekas untuk membungkus
makanan

Murid memilih menu dan menyediakan rancangan


kerja
Tunjuk cara penyediaan makanan bekal

Makanan bekal ialah msakanan


yang dimasak dan dibungkus
untuk dimakan di tempat lain
Faktor utama merancang menu
untuk makanan bekal ialah
seimbang, mudah dibawa, tidak
berkuah, tahan lama dan mudah
disediakan

13 / 2

Menyedia,
memasak
membuat pengiraan
makanan bekal
Membungkus makanan

dan
kos

Aras 2
Memilih dan merancang menu
untuk hidangan tengahari dan
makan malam
Menyedia, memasak, menghias,
menghidang
dan
membuat
pengiraan kos makan tengahari
dan makan malam
Mengenal pasti alatan peranggu
meja untuk hidangan utama
Menyediakan peranggu meja
Menilai hasil masakan

*3/2Cuti
Thaipussam

Murid menyedia, memasak


pergerakan kos makanan bekal

dan

membuat

Murid membungkus makanan

Tunjuk cara penyediaan hidangan tengahari dan


makan malam
Murid
menyedia,
memasak,
menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos makan
tengahari dan makan malam
Tunjuk cara menyediakan peranggu meja
Murid menyediakan peranggu meja untuk untuk
hidangan utama serta membuat lipatan servit

Hidangan tengahari dan makan


malam
adalah
merupakan
makanan utama

Hidangan
yang
disediakan
hendaklah
mengandungi
minuman dan pencuci mulut
Peralatan peranggu meja seperti
kutleri, gelas, pinggan, alas
meja dan servit

B1
Menyatakan
tentang
pemakanan dan
pengurusan
sajian
dengan
memberikan 3
faktor
utama
merancang
menu
untuk
makanan bekal.
B2
Menerangkan
tentang
pemakanan dan
pengurusan
sajian
dengan
menjelaskan 2
faktor
utama
merancang
menu
untuk
makanan bekal.
B3/B4/B5/B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang
pemakanan dan
pengurusan
sajian dengan
membungkus
makanan bekal
menggunakan
kertas lilin atau
daun pisang.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan


bimbingan guru
MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

PPPM

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

b.

Reka cipta resepi

Aras 1
Mereka cipta resepi hidangan
untuk pesakit

1 MINGGU

16 / 2
20 / 2

*19 &
20/2Cuti Tahun
Baru Cina

Menyedia, memasak, menghias,


menghidang
dan
membuat
pengiraan kos hidangan untuk
pesakit

Murid mereka cipta resepi hidangan pesakit

Murid
menyedia,
memasak,
menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos
masakan ciptaannya

Aras 2
Mengenal pasti dan memilih
makanan siap masak untuk
pesakit

Contoh makanan siap dimasak untuk pesakit


seperti roti, gandum tulin, kek dan minuman

Menyenaraikan
pelbagai
alternatif penambahan nilai

Susu dan telur dalam puding roti merupakan


sumber penambahan nilai kepada roti

Menyedia, memasak, menghias,


menghidang
dan
membuat
pengiraan kos makanan siap
masak yang ditambah nilai
untuk pesakit

Murid
menyedia,
memasak,
menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos
makanan siap masak yang ditambah nilai untuk
pesakit

Hidangan pesakit hendaklah


berkhasiat, seimbang, mudah
dihadam, tidak berlemak dan
menarik
Kaedah memasak yang sesuai
ialah mengukus dan merebus

Aspek penambahan nilai dari


segi rupa, rasa dan nutrient

Makanan yang dihasilkan boleh


dalam bentuk proses semula
seperti roti dijadikan puding roti

Keselamatan
dan
cara
menggunakan alatan seperti
ketuhar gelombang mikro dan
pengisar perlu diberi penekanan

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

PPPM

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

Elektronik
Nama,
simbol
dan Aras 1
fungsi
komponen Mengenal pasti nama, simbol dan
elektronik
fungsi komponen elektronik

Guru menerangkan nama, simbol dan fungsi


komponen elektronik yang dipelajari iaitu
Diod pemancar cahaya (LED)
Perintang
- suis
Kapasitor - transistor
- buzer

B2
Menerangkan
tentang
asas
elektronik
dgn
menjelaskan 3
komponen
elektronik
dari
segi fungsinya.

Jenis transistor
NPN
-PNP
Jenis kapasitor ialah
kapasitor berkutub seperti
kapasitor
eletrolitik dan kapasitor tantalum
kapasitor tidak berkutub seperti kapasitor
seramik dan kapasitor mika

23 / 2

unit

asas

Unit asas bagi komponen ialah


Perintang - Ohm ()
Kapasitor Farad (F)

Menyatakan
komponen

Membaca nilai perintang tetap

Penerangan tentang kod warna perintang

Membanding
beza
antara
komponen aktif dan komponen
pasif

Komponen aktif diperbuat daripada


konduktor seperti silikon dam germanium.

27/2

Membaca
dan
menterjemahkan
lukisan
lukisan
skematik

Aras 1
Membaca dan menterjemah
lukisan skematik kepada lukisan
bergambar
Menterjemah lukisan skematik
atau lukisan bergambar untuk
membuat projek

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

B1
Menyatakan
tentang
asas
elektronik
dgn
memberikan 3
simbol
komponen
elektronik.

Jenis perintang ialah


perintang tetap -perintang boleh laras

Mengenal pasti jenis perintang,


suis, kapasitor dan transistor

1 MINGGU

MINGGU

Contoh suis:
Suis togel, suis tekan buka dan
suis tekan tutup

semi-

Contoh komponen aktif


transistor

ialah

Komponen ini boleh membentuk, mengawal, dan


memproses isyarat elektrik .

Contoh komponen pasif ialah


perintang dan kapasitor

Komponen pasif ialah peranti sokongan yang


dapat membantu operasi komponen aktif

Guru perlu juga memberi


penerangan
tentang
keselamatan
penggunaan
komponen
dan
cara
penyimpanannya.

Lukisan skematik dan lukisan bergambar


disediakan oleh guru bagi tujuan latihan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

B3
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang
asas
elektronik
dengan
menterjemah
semua
komponen
dalam
lukisan
skematik
kepada lukisan
bergambar.

Guru
menyediakan
lukisan
skematik dan lukisan bergambar

CATATAN

PPPM

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

c. Penghasilan projek
i. Alatan tangan

Aras 1
Mengenal pasti nama dan fungsi Alat tangan yang perlu dipelajari ialah:
pelayar muncung tirus
alat tangan
pemotong sisi
penjalur wayar
alat pemateri elektrik
penyedut pateri (desoldering tool)
set pemutar skru (precision screwdriver)

2 MINGGU

ii. Memateri

Aras 1

Mengenal pasti kelengkapan


dan bahan pematerian

2/3

13/3

iii. Membuat projek

MINGGU
14 / 3 22 / 3

TAJUK / KANDUNGAN

Menyenggara alat tangan

Mengenal
pasti
komposisi
bahan pateri
Memateri dengan tepat, kemas,
kukuh dan selamat
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen seperti
dalam lukisan skematik atau
lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan
komponen berpandukan lukisan
skematik
atau
lukisan
bergambar
Memateri kaki atau tamatan
komponen
Memotong kaki komponen yang
berlebihan dengan kemas
Menguji projek yang telah siap
dan membuat kerja pembaikan
jika perlu
Membersih dan menyimpan
semua alatan dan bahan
KEMAHIRAN

Sentiasa
menggunakan
pemegang alat pemateri ketika
kerja pematerian dijalankan

Aspek keselamatan yang perlu ditekankann


cara penggunaan
penyenggaraan
cara penyimpanan alat tangan
Guru perlu menunjukkan cara menggunakan
pemegang alat pemateri dan pemegang bod litar

Kelengkapan pematerian yang


digunakan ialah peteri, fluks,
kertas las dan span

Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60:40


(60% timah dan 40% plumbum)
Tunjuk cara proses pematerian
Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai
salah astu daripada tema berikut:
bunyi
cahaya

Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja pembaikan


perlu dilakukan

Alat
pematerian
yang
dicadangkan ialah 15W 30W
Guru boleh memilih projek lain
yang sesuai dengan komponen
yang dipelajari, tetapi murid
hanya perlu membuat satu
projek sahaja.

B4 / B5 / B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang
asas
elektronik
secara
sistematik
dengan
menterjemah
semua
komponen
dalam
lukisan
skematik
kepada lukisan
bergambar
mengikut
prosedur
/
dengan
daya
usaha / dan
membimbing

Bit alat pemateri mestilah


sentiasa bersih dan cukup
panas untuk mendapatkan hasil
pematerian yang baik
Pelajar digalakkan membuat
pengubahsuaian pada projek,
tetapi mestilah mengambilkira
aspek keselamatan, peruntukan
masa dan kos yang terlibat

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CATATAN

PPPM

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

Jahitan
a.

Aras 1
Menerangkan maksud
kancing dan lengan

Proses jahitan

belah,

Menjahit lengan belah kelepet


sama lebar, butang dan lubang
butang dan lengan padanan rata

8 MINGGU

Tunjuk cara menjahit lengan belah kelepet sama


lebar, butang dan lubang butang dan lengan
padanan rata
Murid menjahit contoh lengan belah kelepet sama
lebar, butang dan lubang butang dan lengan
padanan rata

23 / 3
15 / 5

*17/4- Hari
Anugerah
Cemerlang

Jenis kancing ialah butang dan


lubang,
cangkuk
dan
mata/rumah,
cangkuk
dan
palang, butang dan gelungan
fabrik (rulo), riben, velkro (pita
nilon)) dan zip.
Jenis lengan ialah
padanan
rata,
gelembung, lengasn
lengan raglan, lengan
dan lengan magyar

b.

Penghasilan
projek jahitan

Aras 1
Memilih stail blaus

Pelbagai jenis stail blaus dipamerkan sebagai


panduan murid memilih stail blaus dalam
penghasilan projek

Mengubahsuai pola asas badan


dan lengan

Tunjuk cara mengubahsuai pola asas badan dan


lengan

Menyusun
atur
pola
menggunting fabrik

Menyusun atur pola atas fabrik dan menggunting


fabrik

Menjahit blaus

*3/5- Hari
Wesak

dan

18 / 5
29 / 5
30 / 5
14 / 06

B2
Menerangkan
tentang jahitan
dengan
menjelaskan
maksud belah

B3 / B4 / B5 /
B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang jahitan
dengan menjahit
lengan padanan
rata / mengikut
prosedur
/
dengan
daya
usaha / dan
membimbing

Tunjuk cara menjahit blaus

Aras 2

Menjahit hiasan pada blaus

B1
Menyatakan
tentang jahitan
dengan
memberikan dua
jenis belah.

lengan
lengan
bishop,
kimono

Murid memilih stail blaus mengikut bentuk badan

*1/5- Hari
Pekerja

MINGGU

Jenis belah ialah belah kelepet


sama lebar, belah berzip, belah
berkun, belah slit berlapik, belah
lapik kain selari, dan belah
berplaket

Murid menjahit hiasan pada blaus mengikut


kreativiti

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN (2 MINGGU)


CUTI PERTENGAHAN TAHUN
TAJUK / KANDUNGAN
Perniagaan
Keusahawanan

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

PPPM

Ciri utama usahawan seperti

B1
Menyatakan
tentang
asas

dan

a. Asas keusahawanan

Aras 1
Menyatakan

pengertian

Perbincangan tentang perbezaan antara perniaga

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

i.
ii.

Pengertian
keusahawanan
Ciri
utama
usahawan

3 MINGGU

15 / 6

usahawan dan keusahawanan


Mengenal pasti ciri utama
usahawan
Mengenal pasti faedah menjadi
usahawan berbanding makan
gaji
Mengenal pasti bidang kegiatan
usahawan

Aras 2

Menilai
diri
dan
membuat
pernbandingan
dengan
ciri
usahawan
melalui
borang
penilaian diri

dan usahawan
Sumbangsaran atau temubual dengan usahawan
yang berkaiatan dengan kerjaya yang ingin
diceburi oleh pelajar
Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan
berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh
pelajar
Membanding diri dengan ciri usahawan

kreatif,
inovatif,
sanggup
menghadapi
risiko,
bijalk
mengambil peluang, daya usaha
berterusan

keusahawanan
dengan
mengenal pasti
ciri usahawan.

Guru
boleh
menjemput
usahawan tempatan yang telah
berjaya untuk tajuk ini

B2
Menerangkan
tentang
asas
keusahawanan
dengan
menjelaskan ciri
usahawan.
B3/B4/B5/B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang asas
keusahawanan
dengan
mengenal pasti
kelebihan
menjadi
usahawan
berbanding
makan gaji / dan
bidang kegiatan
usahawan /
dengan
membuat
perkaitan
kerjaya yang
ingin murid
ceburi dengan
bidang
keusahawanan/
dengan
membanding diri
dengan ciri
usahawan.

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

iii.

Usahawan
negeri

dalam

Aras 1
Mengenal
pasti
usahawan
dalam
negeri
dan
faktor
kejayaannya

Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam


negeri atau sekitar tempat tinggal pelajar. Kajian
boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (seperti
pendidikan dan latihan dan cabaran serta
mengatasinya)

Contoh cabaran:
Kekurangan modal, krkurangan
pengetahuan dan pengalaman,
penipuan atau penyelewengan,
masalah pemasaran,
tiada
bimbingan
dan
latihan
berterusan.

Melawat ke premis usahawan yang berjaya


Ceramah dan dialog dengan usahawan yang
berjaya

3/7
*4/7- Hari
Nuzul Al- iv.
Quran

Peranan
kerajaan
dalam
membantu
usahawan

Aras 1
Mengenal pasti pelbagai agensi
kerajaan
yang
membantu
usahawan

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

Mengenal pasti jenis bantuan


dan
kemudahan
yang
disediakan
oleh
kerajaan
kepada usahawan

KEMAHIRAN

Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan


yang membantu uasahawan.

Rujuk laman
berkenaan

web

afgensi

Ceramah daripada agensi berkenaan mengenai


peranan dan jenis bantuan

Peranan kerajaan membantu


usahawan:
Bimbingan dan latihan
Prasarana
Kajian dan penyelidikan
Galakan
Bantuan kewangan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

Tanaman Hiasan
4 MINGGU
a. Pemasuan semula
6/7
-

i. Memasu semula

Aras 1

Mengenal pasti tujuan memasu


semula

Memilih pasu atau bekas yang


sesuai untuk memasu semula

Sumbangsaran tujuan memasu semula tanaman


hiasan
Membincangkan ciri utama dalam pemilihan
bekas pemasuan semula

31 / 7

*17 &

Menyediakan medium memasu

Memasu
hiasan

semula

tanaman

Tunjuk cara menyediakan medium memasu iaitu


vampuran tanah, bahan organik, dan pasir
dengan nisbah 7:3:2 atau 3:2:1
Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan

Ciri-ciri tanaman hiasan dalam


bekas yang perlu pemnasuan
smula ialah:
medium padat
pasu retak
air bertakung di permukaan
medium
akar kelihatan keluar dari
pasu

PPPM
B1 / B2
Menyatakan /
Menerangkan
tntng tanaman
hiasan dengan
mengenal pasti
2 ciri tanaman
hiasan
dalam
bekas yg perlu
pmasuan
semula.
B3/B4/B5/B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

18/7Hari Raya
Puasa

ii. Penjagaan

Aras 1

Menjaga tanaman hiasan


selepas pemasuan semula

tanaman hiasan
dengan
membuat
pemasuan
semula tanaman
hiasan.

Murid menjaga tanaman hiasan selepas


pemasuan semula dilakukan

Lukisan Teknik
a. Alatan lukisan teknik

2 MINGGU

3/8

b. Jenis garisan

Aras 1

Mengenal pasti nama dan Alatan lukisan teknik yang digunakan


Pensel
- pembaris
penggunaan alatan lukisan Pemadam
- papan lukisan
teknik
sesiku T
- sesiku set
jangka lukis
- jangka tolok

14/8

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN
c. Unjuran ortografik

Melukis
pelbagai
garisan
dengan menggunakan alatan
lukisan
Melukis bulatan, segi empat
dan segi tiga

KEMAHIRAN

Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan


dengan menggunakan alatan lukisan
Melukis segi tiga, segi empat dan bulatan dengan
alatan dan bahan yang berkaitan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1

Melukis unjuran ortografik

Guru boleh menunjukkan bongkah-bongkah yang


mudah dahulu bagi membantu pelajar memahami
topik ini
17/ 8

4/9

Mendimensi lukisan
ortografik

unjuran

Bahan lukisan
kertas grid
kertas
lukisan
Contoh garisan yang terdapat
dalam lukisan teknik ialah
garisan
menegak,
garisan
mendatar, garisan bersudut 30o,
45o, dan 60o, garisan binaan,
garisan
objek,
garisan
tersembunyi
dan
garisan
penengah

CATATAN

B1
Menyatakan
tentang
asas
lukisan
teknik
dengan
memberikan
empat
alatan
tangan lukisan
teknik.
B2
Menerangkan
tentang
asas
lukisan
teknik
dengan
menjelaskan
empat
alatan
lukisan
teknik
dari
segi
fungsinya
PPPM

Tunjuk cara melukis unjuran ortografik

3 MINGGU

Gred
pensel
yang
biasa
digunakan ialah pensel 2H, H,
HB dan 2B

Guru menerangkan tujuan utama mendimensi


lukisan unjuran ortografik
Tunjuk cara mendimensi Garisan
unjuran,
garisan dimensi, anak panah, menulis dimensi
dan jenis pensel juga perlu ditekankan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


tentang asas lukisan teknik dengan melukis unjuran
ortografik/ secara sistematik dengan melukis
unjuran ortografik mengikut prosedur/ secara
berinisiatif dengan melukis unjuran ortografik
dengan daya usaha/ secara berinisiatif dengan
melukis unjuran ortografik dan membimbing

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

Reka
Bentuk
Teknologi

dan

Reka
Bentuk
dan
penghasilan projek

Mengenal
bentuk

pasti

faktor

reka

Faktor utama reka bentuk


-

a. Faktor reka bentuk


2 MINGGU

Fungsi
Rupa bentuk
Kesesuaian bahan
Kaedah pembinaan
Ketahanan
Kemasan
Keselamatan
Nilai kormesial

Memenuhi
dikehendaki

b.

Jenis bahan
pengikat

dan

18/9

Mengenal
pasti
saiz
penggunaan
bahan
keksesuaiannya

Bahan yang sesuai


-

Kos

Kaedah pembinaan yang boleh


dilakukan oleh pelajar
Selamat

tiada
toksid,
keselamatan elektrik dsb

TAJUK / KANDUNGAN

3 MINGGU c.

16/10

Mengetahui
kekuatan
dan
kelemahan
PVC,
perspek,
aluminium dan keluli lembut

Perspek
Keluli lembut

Menyenaraikan contoh saiz


bahan yang terdapat dipasaran

Mengenalpasti jenis pengikat

Jenis pengikat yang diperkenalkan:


ribet
skru benam sendiri
- glu panas

Menyatakan cara menggunakan


pengikat

Tunjuk cara menggunakan riveter dan hot glue


gun

B1
Menyatakan
tentang
reka
bentuk
dan
penghasilan
projek dengan
menyenaraikan
lima
alatan
tangan
B2
Menerangkan
tentang
reka
bentuk
dan
penghasilan
projek dengan
menjelaskan
lima
alatan
tangan dari segi
fungsinya

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU

Bahan:
PVC
Aluminium

19/9
27/9

28/9

dan
dan

yang

Rupa bentuk yang menarik

7/9
-

fungsi

KEMAHIRAN

Alatan tangan dan Aras 1


mesin

Mengenal pasti nama dan fungsi


alatan tangan
Mengenal pasti nama dan fungsi
mesin mudah alih
Mengguna dan menyenggara
mesin

d. Proses
i. Lukisan projek

Aras 1
Membuat lakaran reka bentuk

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Alatan tangan:

Aspek
keselamatan
diutamakan

perlu

Tunjuk cara penggunaan dan


menyenggara mesin

Mesin mudah alih:


gergaji jig
cordless screw driver
sander

10

PPPM

Tunjuk cara penggunaan alatan


tangan

Pisau pemotong perspek


gandin getah
penebuk pusat
- riveter
hot glue gun
- stapler gun

Melakar
beberapa
memperkembangkan idea

CATATAN

Sentiasa
menamalkan
dan
mengutamakan langkah semasa
menggunakan mesin
lakaran

untuk

B3/B4/B5/B6
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kefahaman
tentang
reka
bentuk
dan
penghasilan
projek dengan
menggunakan
alatan
tangan
untuk
kerja
mengukur,

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

Pembinaan

Menilai dan memilih lakaran yang


paling sesuai

Aras 1
Mengenal pasti alat dan bahan
kemasan yang sesuai

19/10
30/10

Memilih lakaran yang paling sesuai dibina


Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih
Gred dan cara menggunakan kertas las
Cara menggunakan tepung penyumbat

Contoh alat kemasan ialah


berus cat, berus syelek dan
pengikis

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN (2 MINGGU)

Kemasan

Tunjuk
cara
dan
penerangan
mengenai
penggunaan kertas las, tepung penyumbat dan
cara menyapu kemasan

Membuat kemasan

Contoh bahan kemasan ialah


seperti cat licau, cat sembur,
syelek, varnis, tona kayu,
(timber tone), semburan lekar
jernih (clear lequer spray), dan
pelekat (sticker)

1 MINGGU
Guru menunjuk cara aplikasi
kemasan

2/11
-

Bahan-bahan
pelarut
dan
pencuci untuk membersihkan
alat kemasan juga perlu diajar
dan ditunjuk cara

6/11

Tekankan
tentang
keselamatan

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

2 MINGGU

e. Reka bentuk projek

9/11

i. Pernyataan masalah
atau keperluan

KEMAHIRAN

Mengenal pasti masalah atau


keperluan
yang
hendak
diselesaikan

Menentukan
masalah
hendak diselesaikan

Menyenaraikan pelbagai alternatif


penyelesaian masalah dalam
bentuk lakaran bebas

20/11

ii. Perancangan,
pembinaan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1
dan
Mentukan

dan

yang

merancang

Cara mengumpul data:


Pemerhatian
Sumbangsaran Melayari internet Bimbingan guru

Lawatan
Pembacaan
Penyelidikan

aspek

CATATAN

Guru menyatakan tema sebagai panduan kepada Contoh tema:


pelajar
Peragaan

-Penyusunan

Gunakan maklumat reka bentuk


seperti
fungsi,
penampilan
keselamatan dankos produk
sedia ada untuk membantu
murid mendapatkan pelbagai
idea

Murid menyelesaikan masalah dalam berntuk peta


minda, lakaran bebas, sumbang asaran dan
perbincangan kumpulan
Guru mengimbas kembali pengetahuan murid

11

menanda
dan
memotong
/
dengan
mengikut
prosedur
/
dengan
daya
usaha / dan
membimbing

Penilaian mengikut faktor reka

PPPM

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 2

pengubahsuaian
projek

iii. Pendokumentasian

pembinaan projek

Menyediakan jadual kerja

Menyenaraikan bahan, alatan


tangan,
dan
mesin
yang
diperlukan

Membina projek berdasarkan


lukisan kerja yang dipilih

Menguji dan menilai sendiri


projek

Mengubahsuai
projek
untuk
mendapatkan hasil yang lebih
berkualiti
Aras 1

Mengumpul dan merekodkan


maklumat projek

Mengira kos pengeluaran

Membuat persembahan projek

tentang bahan dan pengikat yang telah dipelajari

bentuk dengan bimbingan guru

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap

Bahan tambahan seperti ukiran,


manik, pelekat dan lain-lain
boleh digunakan

Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan


bahan yang akan digunakan serta memilih bahan
yang paling sesuai

Tunjukkan cara mengurus fail dengan kemas dan


teratur
Guru
membimbing
pengeluaran

murid

mengira

kos

Sistem maklumat bermula dari


perfnyataan masalah, hingga
membuat
pengubahsuaian
projek
Kos pengeluaran = kos bahan
mentah+ kos upah + kos
overhead

CUTI AKHIR TAHUN (21/11/15 - 03/01/16)

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

______________
PN. NUR AIN BT ARIFFIN
Guru Kemahiran Hidup, SMK Jati

12

______________________
EN.RODZELAN BIN TAYIB
Ketua Panitia Kemahiran Hidup, SMK Jati