Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PDP KELAS ABAD 21

MATAPELAJARAN

: MATEMATIK

TARIKH

: 22 JUN 2015

HARI

: ISNIN

MASA

: 7.45 HINGGA 8.45 AM

KELAS

: 3 MULIA

TAJUK

: WANG

STANDARD KANDUNGAN: 9.1 Menentukan nilai wang hingga


RM1000.
STANDARD PEMBELAJARAN : (i) Menyatakan gabungan
beberapa keping
wang yang memberikan jumlah nilai
yang tertentu hingga RM1000.
(ii) Mewakilkan nilai wang dengan
menggunakan abakus.
OBJEKTIF
wang.

: 23/23murid dapat menyatakan nilai

AKTIVITI:
1. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan.Setiap kumpulan
mengandungi 5 orang
murid.
2. Murid melakukan pencarian menggunakan komputer untuk
mengenali nilai wang
3. Murid menulis nilai wang tersebut dalam perkataan juga di dalam
sehelai kertas
dan menampal hasil kerja mereka di dalam kertas manila kad.
4. Murid melakukan aktiviti dengan pemantauan guru.
5. Ketua kumpulan membentangkan hasil kerja yang dibuat di
hadapan kelas
mengikut kumpulan masing-masing. Murid lain menyoal dan
membandingkan
hasil kerja kumpulan yang membuat pembentangan.

BAHAN BANTU BELAJAR:


Chrome Book, kad manila,marker pen, pensil warna,gam.
Penilaian: Berdasarkan soalan lembaran yang diberikan murid dapat dinilai
berdasarkan keupayaan mereka menjawab soalan yang diberikan dan kemahiran
mereka menggunakan abakus.