Anda di halaman 1dari 1

No.

Ruj:
Tarikh :

JPS(W)SMKSS(KUR)153/06/03/0
1 Jld.2
04.02.2015

Pengarah
Institut Perguruan Guru Malaysia
Unit Gerko Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM)
Kampus Batu Lintang,
Kuching, Sarawak.
(u.p: Pn. Puspalela Habibie Norlela Bt Abdullah)
Tuan,
KLINIK KEMAHIRAN DAN UNDANG-UNDANG BOLA JARING
Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Pihak sekolah kami akan mengadakan Klinik Kemahiran dan Undang-undang
Bola Jaring dengan ini kami amat berbesar hati ingin menjemput Puan Puspalela
selaku instruktor program kami . Butiran program adalah seperti berikut:
Tarikh
: 7 Februari 2015 (Sabtu)
Masa : 8.00- 11.30 pagi
Tempat : Makmal Komputer , SMK Seri Setia
3.
Segala perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan amatlah
dihargai dan diucapkan berbanyak-banyak terima kasih.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah
.
(JULIUS AK MUNDOR)
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
SMK Seri Setia .
Kuching.