Anda di halaman 1dari 4

PK01 PengurusanPanitia

PK01/3
LAPORAN PERTANDINGAN THIRUMURAI 2014
1.

Nama Program

: Thirumurai Villa

2.

Tarikh

: 26 Julai 2014

3.

Hari / Masa

: 8.00 pagi

4.

Tempat

: SJK(T) Mersing

5.

Objektif

: 1. Semua pelajar dapat menimba ilmu keagamaan.


2. Melahirkan generasi yang baik untuk keluarga,
masyarakat dan negara.

6.

Sasaran

: Semua murid

7.

Butiran aktiviti

8.

Penilaian Program :

: thirumurai (5 kategori)

8.1 Kekuatan Program

:Dapat menjalankan semua aktiviti yang


dirancang dengan jayanya.

8.2 Kelemahan Program

:Kekangan kemudahan dan masa


serta kekurangan guru pakar.

8.3 Cadangan Penambahbaikan: Membuat persediaan awal


9.

Dokumentasi Bergambar : Rujuk lampiran

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh:

..

....

(Pn. P.Kalaivani)
Setiausaha,
SJK(T) Mersing

(Pn.R.Velamah)
Guru Besar,
SJK(T) Mersing.

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 PengurusanPanitia

LAMPIRAN

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 PengurusanPanitia

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 PengurusanPanitia

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00