Anda di halaman 1dari 4

7. Huraikan pola bagi setiap urutan nombor yang diberi.

a. 93, 85, 77, 69.


Jawapan:____________________________________________________________________
b. 120, 60, 30, 15.......
Jawapan:____________________________________________________________________
c. 19, 25, 31, 37.
Jawapan:____________________________________________________________________
8. Panjangkan urutan nombor berikut dengan LIMA sebutan lagi.
a. 16, 25, 34, ____, ____, ____, ____, ____
b. 24, 29, 34, ____, ____, ____, ____, ____
c. 2560, 1280,640, ____, ____, ____, ____, ____
d. 70, 64, 58, ____, ____, ____, ____, ____
9. Senaraikan nombor-nombor berikut.
Nombor genap antara 21 dan 31.
Nombor ganjil antara 40 dan 50.
Nombor ganjil antara 72 dan 82.
Nombor genap antara 55 dan 63.
10. Nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah Benar atau Palsu.
Pernyataan
Hasil tambah dua nombor ganjil adalah genap.
Hasil tambah dua nombor genap adalah ganjil.
Hasil tambah satu nombor ganjil dan satu nombor

Contoh

Benar/Palsu

genap adalah ganjil.


Beza antara dua nombor ganjil adalah ganjil.
Beza antara dua nombor genap adalah genap.
Beza antara satu nombor ganjil dan satu nombor
genap adalah ganjil.
11. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut suatu nombor perdana.
a. Adakah 37 suatu nombor perdana?
Jawapan:______________________
Alasan:_____________________________________________________________________
b. Adakah 27 suatu nombor perdana?
Jawapan:______________________
Alasan:_____________________________________________________________________
12. Senaraikan gandaan bagi nombor yang diberikan.
a.
b.
c.
d.

Lima gandaan pertama bagi 12.


Gandaan bagi 4 antara 10 dan 30.
Gandaan bagi 15 yang kurang daripada 100.
Lima gandaan pertama bagi 16.

13. Lengkapkan urutan nombor berikut.


a. 54, 46, _____, 30, _____.
4

b. _____, 128, 64, _____, _____.


c. 1, _____, _____, 64, 256.
14. Bulatkan nombor perdana dalam senarai nombor di bawah.
a.
b.
2
c.

83

85

87

89

90

21

59

131

187

191

151

153

157

159

161

91

93

97

163

167

169

15. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang dinyatakan.


a. 15

b. 24

c. 135

16. Faktor-faktor bagi setiap nombor yang berikut diberikan. Bulatkan setiap faktor perdana.
a.
b.
c.
d.

Nombor
10
102
66
128

Faktor
1,
1,
1,
1,

2,
2,
2,
2,

5,
3,
3,
4,

10
6, 17, 34, 51, 102
6, 11, 22, 33
8, 16, 32, 64

17. cari
5

a. tiga gandaan sepunya yang pertama bagi 9 dan 12.

b. dua gandaan sepunya yang pertama bagi 7, 14 dan 21.

18. Cari Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) bagi nombor-nombor berikut.


a. 9 dan 15

b. 10, 12 dan 24

19. Cari Faktor Sepunya bagi nombor-nombor berikut.


a. 20 dan 36

b. 8, 10 dan 12
6

20. Cari Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi nombor-nombor yang berikut.
a. 105 dan 120

b. 99, 132, 165