Anda di halaman 1dari 25

NAMA: MUHAMMAD SYUKRI BIN MUSTAFFA

NO/IC: 960604-14-5787

1 PPISMP PENDIDIKAN MUZIK

TAHUN 4

TEKNIK DALAM
PERMAINAN REKORDER

HASIL PEMBELAJARAN

SEJARAH

PENGENALAN

POSTUR PENJARIAN

PENGLIDAHAN

PERNAFASAN

EMBOUNCHER

KUIZ

POSTUR PENJARIAN

CONTOH PENJARIAN YANG BETUL

PENGLIDAHAN

PERNAFASAN

EMBOUNCHER

Masukkan bahagian pemipit di antara bibir dan


rapatkan bibir. Jangan gigit rekoder.
Jangan tegangkan bibir dan biarkan bibir dalam
keadaan selesa.

KUIZ

Namakan nombor jari berwarna kuning di atas ?

5
0
1
7

BETUL

BETUL

SALAH

SALAH

NAMAKAN NOMBOR JARI BERWARNA KUNING DI ATAS ?

3
8
7
1

BETUL

BETUL

SALAH

SALAH

SENARAI NAMA PELAJAR

PENGHARGAAN
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah khusus
GKB1053 saya, Encik Dariah Bin Ibrahim dan Tuan Haji Abdul
Rahman Bin Syed Muhd Tahir yang telah banyak memberikan
bimbingan, sokongan dan tunjuk ajar sepanjang tempoh
pelaksanaan kerja khusus ini. Beliau telah menerangkan
cara menyiapkan kerja khusus ini dengan jelas supaya saya
dan rakan sekelas saya jelas dengan kehendak soalan kerja
khusus ini.
Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada rakan sekelas yang sudi berkongsi ilmu dan
maklumat berkenaan kerja khusus ini dengan saya.
Kerjasama mereka amat saya hargai. Tanpa bantuan mereka,
tidak mungkin saya dapat menyiapkan kerja khusus saya
dengan sempurna dan pada tarikh yang ditetapkan.

BIBLIOGRAFI

Kemahiran bermain rekorder. Diperoleh pada 7/9/2014 dari :


http://banu-recorder.blogspot.com/2011/11/kemahiran-bermain-rekoder.h

Teknik bermain rekorder. Diperoleh pada 8/9/2014 dari :


http://sohailahakim.blogspot.com/2011/12/teknik-bermain-rekoder.html

Playing the recorder. Diperoleh pada 8/9/2014 dari :


http://www.monkeysee.com/play/19704-playing-the-recorder-tone-produc