Anda di halaman 1dari 3

Nama : ________________________

_____________

Kelas :

Jawab soalan-soalan yang berikut.


1.

Tulis dalam perkataan 729

2.

Tulis dalam perkataan 415

3.

Tulis tujuh ratus sembilan puluh


dalam bentuk angka.

4.

Tulis dua ratus lapan dalam bentuk


angka.

5.

Nilai tempat nombor yang bergaris.

6.

Nilai tempat nombor yang bergaris.

631 =

7.

572 =

Nilai digit nombor yang bergaris.

8.

794 =

9.

385 =

Cerakinkan.

10.

619 =

11
.

13
.

453

449

43

12.

451

Tuliskan nombor di tempat kosong.

36
57

Cerakinkan.

103 =

Susun nombor secara menaik.

455

Nilai digit nombor yang bergaris.

Susun nombor secara menurun.

737

14.

747

757

727

Tuliskan nombor di tempat kosong.

73
100

82

15
.

Tuliskan nombor di tempat kosong.

321

17
.

325

16.

333

562

Bundarkan.

558

597=

Cari hasil tambah.

20.

Cari hasil tambah.

624
+ 258

21
.

550

Bundarkan.

486=

19
.

Tuliskan nombor di tempat kosong.

Cari hasil tolak.

207
+ 495

22.

Cari hasil tolak.

763
-4 85

507
-248

23
.

Ali mempunyai 38 biji guli. Dia


pergi memberi 89 biji guli lagi.
Berapa jumlah guli yang Ali ada
sekarang ?

24.

Grace mempunyai 174 keping


setem. Ayah memberi 228 keping
setem kepada Grace sebagai
hadiah. Berapa jumlah setem
Grace ada sekarang ?

25
.

3x9=

26.

6x8=

27
.

40 5 =

28.

32 8 =

29
.

Tulis pecahan yang berlorek.


=

Tulis pecahan dalam perkataan.

30.

Tulis nombor perpuluhan dalam


bentuk angka dan perkataan.