Anda di halaman 1dari 2

Penyataan Profesional

Sebagai salah seorang guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus


Gaya, saya wajib menjalani latihan mengajar ataupun praktikum selama 4 minggu
untuk fasa 1. Praktikum untuk sesi ini ialah opsyen major Matematik. Saya telah
diagihkan ke SK Tobobon untuk menjalani praktikum pada kali ini bermula 22 Jun
2015 hingga 15 Julai 2015. Latihan praktikum ini dilaksanakan sebagai memenuhi
syarat yang telah ditetapkan oleh Institut Pendidikan Guru.
Sebagai seorang bakal guru, azam dan harapan saya melalui latihan
praktikum ini ialah untuk membina jati diri seorang guru. Untuk membina jati diri ini,
saya perlu memperolehi pelbagai pendedahan dalam pelbagai bidang berkaitan
perguruan dan pendidikan Matematik di sekolah khususnya. Selain itu, dalam
praktikum ini juga saya dapat memahami dan mengenali sedalamnya mengenai
budaya murid dan guru serta suasana di sekolah rendah sebagai pendedahan dan
pengalaman awal sebelum saya ditauliahkan sebagai seorang guru nanti.
Pendedahan awal sangat penting kepada bakal guru supaya teknik pengajaran
dapat dijalankan dengan betul mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Semoga saya akan dapat mengambil dan
menimba ilmu sebanyak mungkin dan pengalaman supaya dapat digunakan dan
diaplikasikan semasa mengajar kelak.
Antara harapan saya untuk membina jati diri guru ialah dapat menyesuaikan
diri dengan persekitaran sekolah. Selain itu, Kehadiran saya ke sekolah itu diterima
oleh guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah. Untuk itu, saya perlu
menunjukkan sikap mesra terhadap warga sekolah untuk membina hubungan baik
antara saya dan warga sekolah. Disamping itu, saya dapat menjalinkan hubungan
profesional dengan guru-guru dan kakitangan sekolah. Hubungan professional ini
dapat dijalin dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dalam melaksanakan
aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Saya juga dapat dapat membantu meningkatkan
prestasi murid-murid. dan sekolah. Akhir sekali, saya dapat meningkatkan prestasi
dan kemahiran saya dalam bidang pendidikan terutama bidang Matematik.
Antara harapan bagi pihak IPG terhadap saya pula ialah saya selaku seorang
guru pelatih dapat mendisiplinkan diri semasa menjalani praktikum di sekolah

supaya tidak menjatuhkan nama IPG. Selain itu, pihak IPG juga berharap saya
dapat mengharumkan nama IPG dengan mengajar dengan baik dan bersungguhsungguh. Akhirnya, IPG berharap agar saya supaya dapat melepasi praktikum fasa
1 dengan cemerlang dan dapat menjalinkan hubungan professional dengan guruguru dan kakitangan sekolah.
Akhirnya bagi pihak KPM pula, pihak berkenaan berharap agar saya dapat
melaksanakan praktikum fasa 1 dengan cemerlang untuk menunjukkan bahawa
guru pelatih dari IPG adalah mempunyai mutu yang berkualiti tinggi, baik serta
terjamin. Pihak KPM juga berharap agar saya selaku guru pelatih dapat
menunjukkan commitment yang baik semasa mengajar dalam kelas supaya dapat
memberi satu teladan yang baik kepada murid-murid.
Akhir kata, diharapkan seluruh warga SK Tobobon dapat menerima kehadiran
saya di sekolah dengan menimba banyak perkara berguna di situ sebagai
persediaan untuk bergelar guru.

Anda mungkin juga menyukai