Anda di halaman 1dari 4

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

AMALAN REFLEKSI
(

Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

Nama Pelajar : Tamil Selvi A/P Rajoo

No. K.P: 830315-05-5130

Kursus/Program : PROGRAM PENSISIWAZAHAN GURU


Unit : MATEMATIK

Tarikh :

Ambilan : JUN 2011

1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Pendaraban Nombor Dua Digit dengan Satu Digit.

- menyelesaikan masalah pendaraban nombor dua digit dengan satu digit.


2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:
2.1 Kekuatan :

- Murid dapat mengikuti langkah-langkah pendaraban dengan betul.


- Penglibatan murid memuaskan
- Dapat menarik minat murid melalui set induksi dan aktiviti kumpulan.
- 75% murid dapat membuat pengiraan pendaraban dengan betul.
- Murid dapat menjawab soalan soalan yang ditanya oleh guru.
2.2 Kelemahan:

- Tidak dapat mengurus masa terutamanya dalam aktiviti kumpulan. Murid-murid telah
mengambil masa yang lebih dalam menyiapkan tugasan mereka.

- Murid agak leka dan lambat menyiapkan kerja yang diberi.


- 5 orang masih memerlukan bimbingan guru.
3. Cadangan Penambahbaikan:

- Perlu memberikan penekanan yang lebih pada pengurusan masa. Guru perlu
pertimbangkan masa yang akan diambil oleh pihak pelajar dan bukannya pihak guru.

- Perlu memberikan masa yang secukupnya untuk murid semasa membuat aktiviti
kumpulan.
(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

AMALAN REFLEKSI
(

Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

Nama Pelajar : Tamil Selvi A/P Rajoo


Tarikh :
Kursus/Program : PROGRAM PENSISIWAZAHAN GURU
Unit : MATEMATIK

No. K.P: 830315-05-5130


Ambilan : JUN 2011

1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Pendaraban Nombor Dua Digit dengan Dua Digit.

- menyelesaikan pengiraan pendaraban nombor dua digit dengan dua digit.


2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:
2.1 Kekuatan :

- Semua murid mempunyai penguasaan baik dalam mengafalan sifir.


- Penglibatan murid amat memuaskan
- Murid melibatkan diri dengan baik dalam aktiviti kumpulan.
- Sebahagian besar murid dapat membuat latihan pendaraban dengan betul.
- Hasil kerja murid amat memuaskan.
2.2 Kelemahan:

- Murid murid lemah memerlukan bimbingan guru.


- Beberapa orang murid cuai dalam pengiraan.
- Guru perlu memberikan ganjaran..

3. Cadangan Penambahbaikan:

- Perlu memberi perhatian yang lebih kepada murid murid yang lemah.
- Perlu menyediakan ganjaran kepada murid.
(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


AMALAN REFLEKSI
(

Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

Nama Pelajar : Tamil Selvi A/P Rajoo

No. K.P: 830315-05-5130

Kursus/Program : PROGRAM PENSISIWAZAHAN GURU


Unit : MATEMATIK

Tarikh :

Ambilan : JUN 2011

1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Pendaraban Nombor Tiga Digit dengan Satu Digit.

- menyelesaikan pengiraan pendaraban nombor Tiga digit dengan satu digit.


2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:
2.1 Kekuatan :

- Set induksi yang menarik


- Penglibatan murid amat memuaskan
- Murid lebih seronok dalam aktiviti kumpulan.
- Hasil kerja murid amat memuaskan.
- murid mempunyai penguasaan baik dalam mengafalan sifir.
2.2 Kelemahan:

- Pengambilan masa dalam aktiviti kumpulan tidak mencukupi.


- Murid mengambil masa yang lama dalam menyiapkan aktiviti kumpulan dan lembaran
kerja

- Murid lemah memerlukan bimbingan guru.


- Guru perlu memberikan ganjaran..

3. Cadangan Penambahbaikan:

- Perlu memberi penekanan kepada murid murid yang lemah.


- Perlu menyediakan ganjaran kepada murid.
- Pengagihan masa perlu dipertimbangkan.
(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


AMALAN REFLEKSI
(

Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

Nama Pelajar : Tamil Selvi A/P Rajoo

No. K.P: 830315-05-5130

Kursus/Program : PROGRAM PENSISIWAZAHAN GURU


Unit : MATEMATIK

Tarikh :

Ambilan : JUN 2011

1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Pendaraban Nombor Tiga Digit dengan Dua Digit.

- menyelesaikan pengiraan pendaraban nombor Tiga digit dengan Dua digit.


2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:
2.1 Kekuatan :

- Penggunaan Slide Power Point yang menarik


- Set induksi yang menarik
- Penglibatan murid amat memuaskan
- Murid lebih aktif dalam aktiviti kumpulan.
- Hasil kerja murid amat memuaskan.
- Kaedah X yang digunakan lebih menarik dan dapat menarik minat murid serta lebih
menyenangkan.

- Kawalan kelas dapat dikawal.


2.2 Kelemahan:

- Murid mengambil masa yang lama dalam menyiapkan aktiviti kumpulan dan lembaran
kerja

- Murid lemah memerlukan bimbingan guru.


- Tidak dapat melibatkan semua murid dihadapan kelas.
3. Cadangan Penambahbaikan:

- Pengagihan masa perlu diambil kira.


- Perlu memberi penekanan kepada murid murid yang lemah.
- Perlu menyediakan ganjaran kepada murid.
(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)