Anda di halaman 1dari 1

TENTATIF PROGRAM

Tarikh : Hari Pertama ( Sabtu )


Masa
Aktiviti
0700 - 0800
Sarapan pagi, Pendaftaran
Peserta

Tindakan

0800-0930

Pemberian amanah
Taklimat Peraturan Kem

Fasilitator Ajaran Confucius

0930 - 0945

Baca Buku Tatasusila Di ZI GUI

Fasilitator Ajaran Confucius

0945 - 1100

Cita cita pelajar

Fasilitator Ajaran Confucius

11.00 12.12

Makanan Sihat & Pemeliharaan


Alam Sekitar
Makan Tengahari

Fasilitator Ajaran Confucius

Pengurusan kendiri

Fasilitator Ajaran Confucius

2.30 4.00 pm

Aktiviti Dalam Kumpulan

Fasilitator Ajaran Confucius

4.30 5.45 pm

Latihan Fokus melalui Lukisan

Fasilitator Ajaran Confucius

5.45 6.00 pm

Baca Buku Tatasusila Di ZI GUI

Fasilitator Ajaran Confucius

12.15 1.15
pm
1.15 2.30 pm

Tarikh : Hari Kedua (Ahad )


Masa
Aktiviti
7.30 12.30
Lawatan ke Rumah Orang Tua
pm

Guru Bertugas

JK Makanan & MInuman

Tindakan
JK Pengangkutan

12.30 1.15
pm

Makan tengahari

JK Makanan & Minuman

1.15
pm
1.30
pm
2.45
pm
3.45
pm
4.15
pm
5.45
pm

1.30

Baca Buku Tatasusila Di ZI GUI

2.45

Ceramah : Taat Setia

3.45

Aktiviti Riadah

4.15

Minum petang

Fasilitator Ajaran
Confucius
Fasilitator Ajaran
Confucius
Fasilitator Ajaran
Confucius
JK Makanan & Minuman

5.45

KOmunikasi personal

6.00

Refleksi

Fasilitator Ajaran
Confucius
Fasilitator Ajaran
Confucius

Guru bertugas