Anda di halaman 1dari 2

Lembaran Kerja

Nama:

Kelas: 5 Gigih

Tarikh:

Jawab soalan berikut bersertaan dengan langkah.


1. RM56 632.00 + RM18 742.00 =

2. RM79 589.60 + RM 18 742.35 =

3. RM47 687.00 RM16 948.50 =

4. RM68 769.05 RM57 459.95 =

$$$