Anda di halaman 1dari 3

LEMBAGA DISIPLIN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PROGRAM OPSRAMBUT


PENGENALAN
Program ini akan dijalankan untuk setengah tahun kedua
bagi tahun 2015. Lahirnya program ini ekoran daripada
pemantauan Lembaga Disiplin berkenaan fesyen rambut
murid-murid SMK yang tidak mengikut ketetapan yang
diluluskan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan mengikut
ketetapan peraturan sekolah. Lembaga Disiplin berharap
murid-murid akan berambut kemas dan mematuhi peraturan
sekolah.
SASARAN
Murid-murid Tingkatan Peralihan, 3, 4 (guntingan tidak
melebihi nombor potongan nombor 3) dan 5 (mengikut
peraturan sekolah dan tidak berfesyen).
OBJEKTIF
1. Memastikan murid-murid berambut kemas dan tidak
berfesyen.
PELAKSANAAN
1. Pemeriksaan dan pemantauan rambut selama seminggu
pada setiap
enam minggu atau mengikut perubahan semasa.
2. Pemgumuman akan dibuat pada minggu sebelum
pemeriksaan.
3. Murid-murid yang tidak mematuhi peraturan :
Hari pertama

: Ditahan dan diberi surat amaran.

Hari kedua
kadar bayaran

: Digunting oleh tukang gunting dengan


RM6. Murid yang enggan digunting akan
diminta ibu
bapanya datang ke sekolah dan
menandatangani
perjanjian.

Hari ketiga
rambut akan

: Murid yang masih tidak menggunting

diminta untuk pulang dengan


tanggungjawab sendiri.
(makluman kepada ibu bapa) atau diambil
oleh ibu
bapa.
HARAPAN
Lembaga Disiplin berharap dapat mengurangkan kes
berkenaan rambut di samping meningkatkan disiplin muridmurid.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,