Anda di halaman 1dari 1

Tugasan

Huraikan bagaimana anda sebagai seorang guru boleh melaksanakan tugas dengan
penuh integriti untuk memperlihatkan akauntabiliti anda terhadap masyarakat dan
negara?
Guru yang berintegriti akan melaksanakan amanah dan menggunakan kuasanya
menurut kepentingan umum sejurusnya berupaya memperlihatkan akauntabiliti anda
terhadap masyarakat dan negara. Guru bukan sahaja perlu mendidik malah turut
memainkan peranan membentuk jiwa murid. Oleh itu, saya akan berkongsi pengalaman
saya seperti bangganya mempunyai ramai rakan berbilang kaum dengan anak murid
sama ada semasa proses PdP ataupun interaksi sewaktu rehat. Hal ini secara tidak
langsung akan menggalakkan anak murid lebih menghargai dan menghayati
persahabatan mereka dengan rakan bangsa lain.