Anda di halaman 1dari 2

Bahagian B

Soalan 1
Arahan : Tuliskan kedudukan kaki pada komponen yang berikut.

Pemungut

Pemancar

e.

c.

a.

b.

Katod

Tapa

Anod

d.

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

peneba
t
litar

kapasit
or
perinta
ng

mengawal
bongkah

Bongkah
penyambung
Playar muncung
tirus

Lukisan litar
Diod pemancar
cahaya

a. Perintang berfungsi untuk ____________________ arus yang masuk ke dalam litar.


b. _________________________ adalah komponen yang boleh menyimpan dan melepaskan
arus elektrik di dalam litar.
c. Ketika memasang komponen elektronik , kita mestilah berpandukan
___________________
d. Menjalur wayar adalah proses kerja untuk membuang ____________________ pada
wayar.
e. _____________________ adalah bahan yang digunakan untuk mengikat komponen pada
litar elektrik.
f. _________________________ membenarkan arus mengalir hanya untuk satu hala sahaja.
g. __________________________ yang tidak berfungsi setelah di uji hendaklah di semak
semula dan di buat pembaikan.
h. __________________________ adalah komponen yang mengawal arus elektrik mengikut
7
nilai rintangannya.
8

i.

Membentuk kaki komponen sesuai dilakukan dengan menggunakan

j.

____________________
Baca dan fahami dahuku lukisan litar sebelum mula memasang komponen pada
________________ penyambung.

3. Isikan tempat kosong dengan nama komponen yang betul berdasarkan


litar skematik di bawah ini.

a.

e.
b.

d.

c.

8
8

Anda mungkin juga menyukai