Anda di halaman 1dari 8

A.

Bulatkan jawapan yang menunjukkan sikap yang baik hati


1. Apabila datuk meminta air,
A. Saya terus memberikan segelas air kepadanya
B. Saya terus menonton rancangan televisyen kegemaran saya
2. Semasa mak cik sibuk memasak,
A. Saya bermain dengan anaknya
B. Saya membiarkan anaknya menangis
3. Apabila saya membantu pak cik membasuh kereta,
A. Saya berasa sedih kerana tidak dapat bermain bola
B. Saya berasa gembira kerana dapat membantu pak cik
4. Saya mengambil surat khabar untuk nenek lalu..
A. Memberikannya kepada nenek
B. Meminta nenek menunggu sehingga saya selesai membaca bahagian kartun
5. Apabila sepupu meminta saya mengajarnya Matematik,
A. Saya terus mengajarnya
B. Saya memarahinya sebelum mengajarnya

B. Bulatkan jawapan yang menunjukkan sikap yang menjaga nama baik keluarga.

1. Kawan sekolah mengusik mengusik adik kamu. Kamu akan


A. memarahinya
B. menasihatinya
2. Abang mendapat Anugerah Murid Sahsiah Terpuji. Kamu
A. Berasa gembira
B. Berasa cemburu
3. Kawan mengajak kamu ponteng latihan sukan. Kamu..
A. Tidak bersetuju
B. Berasa gembira
4. Duit belanja sekolah kamu diambil oleh kawan. Kamu akan
A. Memberitahu guru
B. Merampas duit itu semula
5. Jiran memuji kakak kamu kerana menghormati orang yang lebih tua. Sikap kakak kamu
menyebabkan keluarga berasa
A. Bangga
B. angkuh

C. Bulatkan jawapan yang menunjukkan sikap yang jujur


1. kakak saya bersikap amanah kerana _______________ surat daripada ayah kepada guru
kelasnya.
A. memberikan
B. tidak memberikan
2. Saya tidak memarahi adik setelah dia bercakap _______________.
A. benar
B. bohong
3. Saya percaya akan abang kerana dia seorang yang _______________ .
A. Amanah
B. Pemarah
4. Ahli keluarga akan berasa _______________ kerana saya bersikap jujur.
A. Sombong
B. Bangga
5. Apabila saya berbuat salah, saya patut _______________ kesalahan saya
A. Menyembunyikan
B. Mengakui
6. Saya berasa _______________ sekiranya saya menyembunyikan kesalahan yang saya
lakukan.
A. Gembira
B. Bersalah

7. Saya ikhlas membantu nenek. Oleh itu, saya _______________ upah yang diberikan oleh
nenek.
A. Menerima
B. Menolak
8. Orang yang tidak jujur akan _______________ oleh rakan-rakannya.
C. dibenci
D. disukai
D. Suaikan jawapan yang BETUL pada pernyataan yang betul dan SALAH pada pernyataan yang
salahKita perlu

1.

menghormati

amalan ibadat
agama lain.

2. Fatimah dan
ibunya membuka
kasut sebelum
masuk ke masjid.

BETU
L

3. Beribadat
bersama
keluarga
menjamin
kehidupan yang
lebih bahagia.

4.
Muthukumaran
dan abangnya

SALA
H

ketawa dengan
kuat semasa
berada di kuil.

5.

John mengikut
bapanya ke
gereja dengan
memakai seluar
pendek.

E. Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan tandakan (x) pada pernyataan yang SALAH.
1. Adik boleh memukul abang atau kakak jika tidak berpuas
hati dengan mereka.

2. Kasih sayang tidak penting untuk mewujudkan keluarga


yang bahagia.
3. Jika kita bersalah terhadap anggota keluarga, kita
haruslah meminta maaf.
4. Kita akan gembira kerana mempunyai keluarga yang jujur
5. Hati kita akan berasa tidak tenteram jika bersikap jujur
6. Keluarga akan harmoni jika semua ahli keluarga bersikap
adil
7. Kita tidak perlu mengikut nasihat ibu bapa
8. Kita akan gembira apabila kita saling menghormati
9. Jika tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik, saya
akan gembira
10. Dengan kita bertanggungawab,

kita dapat meringankan

beban keluarga

F. Tandakan () pada jawapan yang menunjukkan sikap yang bertanggungjawab.


1. Jika saya tidak mahu menonton televisyen, saya akan ..
Mematikan suis televisyen
Meminta adik menontonnya
Membiarkan televisyen terpasang
2. Apabila datuk meminta saya membersihkan jala ikan, saya akan
Meminta upah
Membantu datuk

Meminta tangguh
3. Jika tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan sempurna, saya akan berasa ..
Sedih
Marah
Gembira
4. Apabila abang menyuruh saya membuang sampah, saya akan
Menyuruh adik
Mengadu pada ibu
Membuang sampah
5. Kawan mengajak kamu bermain di padang tetapi barang permainan kamu masih berselerak.
Kamu akan ..
Membiarkan sahaja
Menyuruh adik mengemaskan barang permainan
Mengemas barang permainan sebelum keluar bermain

G. Tandakan () bagi gambar yang menunjukkan sikap yang Baik Hati dan ( x ) bagi gambar yang
menunjukkan sikap yang Tidak Baik
1.

2.

H. Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang sesuai


1. Sekiranya saya adil, saya akan membahagikan tugas di rumah secara _____________
______________ .
2. Fendy bersikap ___________ dengan memberikan limau besar kepada ibu bapa dan limau
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kecil kepada adiknya.


Jika bersikap adil, kita dapat mengelakkan ___________________ antara adik beradik.
Keadilan dalam keluarga dapat _________________ hubungan ahli keluarga.
Adik- beradik akan ______________ jika kita bersikap adil terhadap mereka
Suasana keluarga ________________ sekiranya semua ahli berlaku adil.
Ibu bapa akan __________________ sekiranya kita berlaku adil setiap hari.
Dalam keluarga yang adil,kasih saying ibu dan ayah terhadap anak ______________
_____________ .

9. Jika kita diberikan tanggungjawab untuk membahagikan kerja rumah, kita tidak boleh
__________ _________ .

JAWAPAN

mengeratkan
adil
pergaduhan

bahagia

Sama rata
gembira

bangga

Tidak berbeza
Berat sebelah

Tidak berbeza
Berat sebelah