Anda di halaman 1dari 4

Eksperimen 1 Hukum Ohm (Inkuiri pengesahan)

1. Inferens :
Beza Keupayaan,V, bergantung kepada arus, I.
2. Hipotesis :
Apabila arus, I, bertambah maka beza keupayaan,V, bertambah.
3. Tujuan :
Untuk mengkaji hubungan di antara arus,I, dan beza keupayaan,V
4. Pembolehubah:
Manipulasi
: arus,I
Bergerak balas
: Beza keupayaan , V
Dimalarkan : panjang dawai
5. Senarai alat radas: ammeter , voltmeter, dawai penyambung, reostat, dawai
nikrom,pembaris,bateri dan pemegang,suis.
6. Susunan radas :

7. Prosedur eksperimen
1. Litar dipasang seperti dalam rajah di bawah.
litar
2. Reostat dilaraskan sehingga bacaan ammeter ,I = 02.2 A kemudian
bacaan voltmeter dicatat.
3. Langkah 2 diulangi dengan nilai I = 0.4 A,0.6A, 0.8 A, dan 1.0 A.
4. Nilai I dan V dijadualkan.
5. Graf beza keupayaan melawan arus diplot.

6. Kecerunan graf beza keupayaan melawan I dihitung.


6.Penjadualan Data:
Arus,I(A)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Bacaan 1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Beza keupayaan, V,(V)


Bacaan 2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

purata
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

7. Plot graf :rujuk lampiran


8. Analisis data
Graf menunjukkan graf garis lurus yang melalui asalan. Arus adalah
berkadar terus dengan beza keupayaan.
Kecerunan , m =( y2 y1)/(x2 x1)
= (1.2 0.0) /( 1.1 0.0)
= 1.091 .
9. Hipotesis:
Hipotesis diterima. Apabila arus, I, bertambah maka beza keupayaan,V,
bertambah.

Anda mungkin juga menyukai