Anda di halaman 1dari 4

Eksperimen 4 Dalam nyata dan dalam ketara (Inkuiri terbuka)

Eksperimen A
1. Inferens :
Dalam nyata,D, mempengaruhi dalam ketara,d.
2. Hipotesis :
Apabila dalam nyata bertambah dalam ketara bertambah.
3. Tujuan :
Untuk mengkaji hubungan di antara dalam nyata dengan dalam ketara.
4. Pembolehubah:
Manipulasi
: Dalam Nyata
Bergerak balas
: dalam ketara
Dimalarkan : indeks pembiasan medium(air)
5. Senarai alat radas :
2 jarum peniti, bikar, pembaris, air,silinder penyukat.
6. Susunan alat radas:

7. Prosedur eksperimen
1. Radas disusun seperti dalam gambar di bawah.

2. Sebatang pin,po, diletakkan pada dasar bikar sebagai objek.


3. Sebatang pin, p1 dipasangkan pada pengapit kaki retort supaya pin itu
dapat digerakkan secara menegak.
4. Air diisikan ke dalam bikar sehingga ketinggian sama dengan dalam
nyata, do.
5. Pin ,p1, digerakkan secara tegak sehingga ke kedudukan yang sama
dengan imej pin,po dengan kaedah tanpa paralaks. Dalam ketara , d 1
diukur dan direkodkan .
6. Prosedur 4 dan 5 diulang dengan mengisikan air dalam bikar sehingga d o
= 5.0 cm, 7.0 cm, 9.0 cm, dan 11.0 cm.
7. Graf d1 melawan do diplotkan.
6.Penjadualan Data:
Dalam nyata, do
(cm)
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0

Dalam ketara ,
d1(cm)
0.9
1.5
1.9
2.5
2.9

8. Plot graf: rujuk lampiran


9. Analisis data
Graf menunjukkan graf garis lurus yang melalui asalan. Dalam ketara
berkadar terus dengan dalam nyata.
10.Hipotesis:
Hipotesis diterima. Apabila dalam nyata bertambah dalam ketara
bertambah.