Anda di halaman 1dari 9

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

STRUKTUR
SUKATANPENDIDIKAN
MUZIK KBSR SR
PENGENALAN
Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua
murid di sekolah rendah. Program pembelajaran yang disediakan
direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur
estetik dalam muzik dan pada masa yang sama, memperoleh
pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. Di
samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang
memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat
mereka
dalam
seni
muzik.

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

PENDIDIKAN MUZIK
SR
MATLAMAT PENDIDIKAN MUZIK KBSR
Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai
pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, mempunyai
kemahiran minimun dalam penghasilan muzik, berpotensi dalam
aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati
estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni.

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

PENDIDIKAN MUZIK
SR
Objektif:
Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, murid dapat:
1)

Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas muzik dan terminologi muzik.

2)

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik.

3)

Membaca dan menulis notasi muzik.

4)

Mengetahui dan memahami teknik menyanyi.

5)

Memperkembang kemahiran menyanyi dengan mengamalkan teknik yang betul.

6)

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat muzik.

7)

Memperkembang kemahiran bermain alat muzik dengan teknik yang betul.

8)

Memperkembang ekspresi diri dan daya kreatif.

9)

Memperkembang daya penghargaan estetik terhadap karya dan persembahan muzik.

10) Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya yang berkaitan dengannya.
11) Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap positif dan ingin mencuba.

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

PENDIDIKAN MUZIK
SR
ORGANISASI KANDUNGAN
Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun
mengikut aspek seperti betikut:
Persepsi Estetik
Pengalaman muzikal
Ekspresi Kreatif
Penghargaan Estetik.

PENDIDIKAN MUZIK
SR

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

3. EKSPRESI KREATIF
Menyatakan persepsi, perasaan dan idea kreatif.
Dalam aspek ini murid meluahkan fikiran dan perasaan kreatif melalui
aktiviti meneroka, mengimprovisasi dan membuat ciptaan berasaskan
bunyi.
Murid memilih, mengubah, memodifikasi, mengadaptasi, menyusun
atur dan membentuk bahan muzik.
3.1 Penerokaan
Pengalaman menemui: meneroka pelbagai bunyi.
3.2 Improvisasi
Pengalaman kreatif: mengimprovisasi lirik, corak irama, dan melodi
3.3 Reka Cipta
Pengalaman kreatif: mereka cipta corak irama

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

PENDIDIKAN MUZIK
SR

4. PENGHARGAAN ESTETIK
Memberi pendapat terhadap hasil karya dan persembahan muzik
masyarakat Malaysia dan menyatakan budaya yang berkaitan
dengannya secara lisan dan bertulis.
Dalam aspek ini murid menghayati dan meletak nilai terhadap bahan
muzik dan persembahan. Murid mendengar, merasa, mengecam,
mengenalpasti, membanding beza, mengklasifikasi, menganalisis,
menghuraikan, berkongsi pandangan dan berbincang secara lisan
dan bertulis.
4.1 Nyanyian
Memberi respon kepada pelbagai aspek tentang karya atau
persembahan muzik vokal seperti konsep muzik (irama, melodi,
bentuk, ekspresi); fungsi muzik ( perayaan, tarian, upacara); dan
teknik persembahan.
Pelbagai muzik vokal: nyanyian solo; nyanyian berkumpulan;
nyanyian dua lapisan suara.
4.2 Muzik instrumental
Memberi respon kepada pelbagai aspek tentang karya atau
persembahan muzik instrumental seperti konsep muzik (irama,
melodi, bentuk, ekspresi); fungsi muzik (perayaan, tarian, upacara);
dan teknik persembahan.

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

EKSPRESI KREATIF
EKSPRESI
1
EKSPRESI
2
EKSPRESI
3
EKSPRESI
4
EKSPRESI
5
EKSPRESI
6

KREATIF TAHUN
KREATIF TAHUN
KREATIF TAHUN
KREATIF TAHUN
KREATIF TAHUN
KREATIF TAHUN

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

PENGHARGAAN ESTETIK
PENGHARGAAN
PENGHARGAAN
TAHUN 2
PENGHARGAAN
TAHUN
3
PENGHARGAAN
TAHUN 4
PENGHARGAAN
TAHUN 5
PENGHARGAAN
TAHUN 6

ESTETIK TAHUN 1
ESTETIK
ESTETIK
ESTETIK
ESTETIK
ESTETIK

MZU3114 KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1

SEKIAN TERIMA KASIH


Disedia dan dibentang oleh:

Kumpulan 2
Cg. Shamim Ahmad Bin
Samsudin
Cg. Mohd Azam Bin
Hamid