Anda di halaman 1dari 1

Tunjang rekabentuk

kurikulum:
1. Komunikasi
2. Manusia dan
alam sekeliling
3. Perkembangan
diri individu

Reka
bentuk
kurikulum:
Linear

Maksud:
Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah

Maksud:
Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
Di bawah
Kemenerian
Pelajaran
Malaysia

Tarikh
Pelaksanaan:
1983
1983

KBSR

Peringkat
pelaksanaan:
Sekolah
Rendah

Bahan
kurikulum:
Sukatan
Pelajaran

Organisasi kurikulum:
Tahap I
(Tahun 1, 2 dan 3)
Mata Pelajaran Teras,
Wajib dan Tambahan
Tahap II
(Tahun 4, 5 dan 6)
Mata Pelajaran Teras,
Wajib dan Tambahan

Penekanan
kepada
kurikulum

Fokus:
3M
(Membaca,
Menulis,
Mengira)

Kemahiran
Berfikir
secara
Kritis dan
Kreatif

Tarikh
Tarikh
Pelaksanaan:
2011
2011

KSSR

Tunjang rekabentuk
kurikulum:
1. Komunikasi
2. Kerohanian
3. Sikap dan nilai
kemanusian
4. Perkembangan
fizikal dan estetika
5. Sains dan
teknologi
6. Keterampilan diri

Bahan
kurikulum:
Dokumen
Standard
Kurikulum
Fokus:
4M
(Membaca,
Menulis,
Mengira,
Menaakul)

Elemen Kreativiti
dan Inovasi:
Keusahawanan
serta Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi (ICT)
secara eksplisit

Reka
bentuk
kurikulum:
Modular

Organisasi kurikulum:
Tahap I
(Tahun 1, 2 dan 3)
Modul Teras Asas,
Modul Teras Tema dan
Modul Elektif
Tahap II
(Tahun 4, 5 dan 6)
Mata Pelajaran Teras
dan Elektif