Anda di halaman 1dari 1

Pontianak, 2 April 2015

Kepada Yth:
Direktur PDAM Tirta Raya
Kabupaten Kubu Raya
diTempat

Dengan hormat,
Bersama surat ini saya, Giska Hediyanti bermaksud mengundurkan diri dari PDAM
Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dengan posisi kerja sebagai Kasir terhitung mulai tanggal
2 April 2015.
Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah
diberikan kepada saya untuk bekerja di PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan ini
pula saya meminta maaf seluruh karyawan dan segenap jajaran manajemen PDAM Tirta
Raya Kabupaten Kubu Raya apabila terdapat kesalahan yang telah saya lakukan selama
bekerja.
Saya berharap PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya terus maju dan berkembang
lebih baik.

Hormat saya,

Giska Hediyanti