Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 11

Kelas : 2 Baiduri

Hari : Rabu
Masa : 7.20 pg 8.20 pg

Tema / Tajuk

Standard Pembelajaran (KOD)

Objektif Pembelajaran

Aktiviti PDP

Tarikh : 25 Mac 2015


M/ P : Bahasa Melayu

Kantin Saya Bersih

1.4.2, 5.1.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal
:
secara bertatasusila.
ii.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.
4.1 Murid membaca teks dialog secara berkumpulan.
4.2 Murid berbual tentang situasi dalam teks menggunakan kata panggilan bagi keluarga
bukan kalangan keluarga asas secara bertatasusila.
4.3 Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia dalam buku tulis.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Bahan Bantu Belajar

Penilaian PDP

Nilai Murni

4.4 Saringan LINUS 2.0.


K.B: Menjana idea
:
KP: K. verbal-linguistik, K. Interpersonal
: Buku teks, teks dialog, bahan grafik
Murid mengenal pasti kata panggilan yang sesuai dan membina ayat menggunakan
:
kata nama am hidup manusia.
: Menjaga kebersihan.

Refleksi : Impak dan KerjaRumah

Minggu : 11
Kelas : 2 Baiduri

Hari : Rabu
Masa : 8.50 pg 9.20 pg

Tarikh : 25 Mac 2015


M/ P : Pendidikan Kesihatan

Tema / Tajuk

Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard Pembelajaran (KOD)

1.2.1, 1.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i.
1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.
ii.
1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

4.1 Murid memerhatikan gambar yang dipamerkan.

Aktiviti PDP

4.2 Murid membandingbeza yang mana sentuhan selamat dan yang mana sentuhan tidak
selamat.
4.3 Murid memberi beberapa contoh situasi lain bagi sentuhan tidak selamat.
4.4 Murid mempraktikkan berkata TIDAK pada sentuhan tidak selamat berdasarkan
gambar yang dipamerkan.
K.B: Menjana idea
:
KP: K. verbal-linguistik, K. Intrapersonal, K. Visual-ruang

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Bahan Bantu Belajar

Gambar

Penilaian PDP

Murid dalam mengenalpasti situasi sentuhan tidak selamat dan dapat berkata TIDAK
pada sentuhan tidak selamat.

Nilai Murni

Berhati-hati

Refleksi : Impak dan KerjaRumah