Anda di halaman 1dari 1

NAMA : ________________________________________ TARIKH :

________________
Arahan :
Betulkan kesalahan ejaan pada perkataan yang
dinyatakan di
bawah .
BI
L

EJAAN SALAH

EJAAN BETUL

BI
L

EJAAN SALAH

Iyalah

26

Tembakkan

Pakaiyan

27

Sepakkan

Buaiyan

28

Tariyan

Talifon

29

Perasmiyan

pensil

30

Cucok

Apel

31

Goring

Serebuk

32

Gaseng

Terebang

33

Pekejaan

Peyapu

34

Masarakat

10

Gegaji

35

Merecun

11

Pepustakaan

36

Menungang

12

Keretas

37

Talivisyen

13

Motorsikal

38

Cangkol

14

Ceremin

39

Sonkok

15

Bakol

40

Pelek

16

Pukol

41

Bejalan

17

Kembong

42

Kasiat

18

Conting

43

Locing

19

Meyanyi

44

Eletrik

20

Mengcat

45

Sambong

21

Surat kabar

46

Sharikat

22

Rekeriasi

47

Wayer

23

Pelampong

48

Penbaris

24

Dokter

49

Kompute

25

masakkan

50

mengoreng

EJAAN BETUL