Anda di halaman 1dari 3

RPH Kemahiran Menulis KSSR BM Tahun 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA

KEBUDAYAAN KITA

TAHUN

4 MAJU

TAJUK

Makanan Masyarakat Melayu

MASA

9.30 10.30 pagi

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


STANDARD
3.3.3
PEMBELAJARAN
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

OBJEKTIF

1. Murid membaca petikan teks secara mentalis.


2. Murid
membina
dan
menulis
jawapan
menggunakan ayat yang gramatis.
AKTIVITI

pemahaman

Pemulihan
Murid melengkapkan jawapan pemahaman teks yang sama
tetapi soalan yang berbeza dan lebih mudah.
Pengayaan
Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan lain.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Kajian Tempatan


Nilai : Bekerjasama, Bersyukur
EMK : Keusahawanan
KB : Menjana Idea, Mengecam
BCB : Mencatat maklumat

BAHAN BANTU
BELAJAR

Ketupat, daun kelapa muda, lembaran kerja

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
/ PENTAKSIRAN

Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan bertumpu dan bercapah.
Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah.

REFLEKSI

TEMA

KESIHATAN

TAHUN

TAJUK

KLINIK 1 MALAYSIA

MASA

9.30 10.30 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan,


tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca,
penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat dengan betul, kemas dan tepat.

OBJEKTIF

Murid membaca senyap petikan Klinik 1 Malaysia.


Guru meminta murid menulis perkataan berimbuhan yang disebut. Murid
bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan.
3. Guru menyebut 3 ayat dan murid menulis ayat tersebut. Murid bertukar
jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan dan tanda baca.
4. Murid menulis semula petikan yang terdapat kesalahan ejaan, tanda baca,
penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat yang diberi oleh guru.
AKTIVITI

5.

Murid menyemak dan mengedit serta memurnikan hasil penulisan itu


berdasarkan jawapan yang dipamerkan.
Pemulihan
1.Murid mengedit perkataan yang terdapat kesalahan imbuhan yang
diberikan oleh guru.
Pengayaan
1.Murid mengedit dan memurnikan semula beberapa petikan yang
diberi secara berpasangan.
Ilmu : Pendidikan Kesihatan

PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Menghargai
EMK : Keusahawanan
KB

: , Mengecam

BAHAN BANTU
BELAJAR

LCD,, lembaran kerja

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Murid mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat dengan betul, kemas dan
tepat.

REFLEKSI

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

TEMA

KEKELUARGAAN

TAHUN

4 MELUR

TAJUK

Keluargaku

MASA

9.30 10.30 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1

Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan


pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. 1. Menyebut lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang
dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

OBJEKTIF

AKTIVITI

1. Murid menonton klip video iklan Hari Raya terbitan Petronas dan bersoal jawab
tentang klip video.
2. Murid diperdengarkan lagu Can Mali Can.
3. Murid membaca lirik lagu Can Mali Can.
4. Murid menyanyi lagu Can Mali Can dengan iringan muzik.
5. Menyatakan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu dalam aktiviti secara
berkumpulan.
6. Menyenaraikan kata ganti nama tunjuk dalam lirik lagu dan menuliskan ayat
dalam lembaran kerja.
Ilmu : Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik

PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Kasih sayang


EMK : Kreativiti Dan Inovasi
KB

: Mencipta metafora

BAHAN BANTU
BELAJAR

Komputer riba, LCD, lembaran kerja

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Murid menyanyi lagu Can Mali Can.

REFLEKSI

24 daripada 26 murid dapat menyanyikan lagu Can Mali Can dengan iringan
muzik. 2 diberikan pemulihan membaca lirik lagu dengan bimbingan guru.