Anda di halaman 1dari 8

KUMPULAN 77

(G77)

Pertubuhan Terbesar
Negara2 Membangun
132 buah negara
CHINA (Ahli
Bersekutu)
4/5 penduduk dunia

TUJUAN
Promosi pembangunan
ekonomi negara anggota
Menekankan
kepentingan negara
membangun dalam PBB

SIDANG KEMUNCAK
5 Tahun Sekali :a. Pertama: Havana
(Cuba) - 2000
b. Kedua : Doha
(Qatar) - 2005

Fokus Sidang
Isu Perdagangan
Isu Ekonomi
Isu
Pembangunan

Sidang Pertama
Perjuangan terhadap
nasib penduduk dunia
daripada eksploitasi
Negara Maju
Memastikan Negara
Selatan tidak disisihkan

Sidang Pertama
Melibatkan Negara Selatan
dalam sebarang forum
berkaitan sosial, ekonomi dan
politik
Deklarasi Havana (40 Perkara)

Sidang Kedua
Pembangunan ekonomi
negara selatan
Penyusunan semula PBB