Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum wr.

wb

2.

Alhamdulillah, mangga sami tansah


memuji syukur dumateng ngarsaning Allah
SWT. Ingkang sampun maringi kanikmatan,
rizki, rahmat ugi hidayah, arupi kesehatan,
iman saha Islam.
Shalawat saha salam, katunjuk
dumateng panutan kita Nabi Muhammad
SAW, ingkang sampun kautus dening Allah
supados nuntun umat manungsa dateng margi
ingkang leres.
Mugi rahmat saha salam, kaparingna
dateng keluarga Nabi Muhammad SAW, poro
sahabat, tabiin tabiut-tabiin, sedaya umat
muslim khususan ingkang kerso netepi ugi
njagi sunah2ipun Rasulullah SAW. Insya Allah,
mugi kalebet kula panjenengan sedaya.
Jamaah
dirahmati Allah

sholat

taraweh

ingkang

Teng mriki kula bade nyampeaken


sakedik kultum babagan Keutamaan Sedekah.
Bersedekah yaiku salah satunggaling
sunnah Rasul. Sedekah meski sakedik
nanging ageng manfaate kangge Allah SWT.
Tiyang ingkang bakhil lan kikir ingkang mboten
nyedekahaken sebagian hartane bakal angsal
kerugian wonten ing kehidupan teng dunia
maupun teng akhirat. Sejatine tiyang ingkang
bersedekah yaiku kangge kepentingane
piyambak-piyambak.
Nginfaaken
utawi
mbelanjaaken harta kedah angsal berkah, lan
sebalike menawi nahan harta bakal celaka.
Wonten ing Al Quran Surat QS.AlHadid:18
Alloh
berfirman
Ingkang
artosipun:Sesungguhnya
tiyang-tiyang
ingkang bersedekah jaler maupun estri lan
minjamaken
marang
Allah
pinjaman
ingkang sae, niscaya badhe dilipat
gandaaken (pembayaranipun dening Allah)
marang sedaya menika, lan kangge mereka
pahala ingkang katah.
Sedekah gadah katah keutamaan
kaliyan nilai ingkang ageng ing pandanganipun
Allah SWT lan Rasul-Nya. Diantaranipun
yaiku:
1. Saged ngindaraken saking api neraka
meskipun amung sakedik ingkang saged dipun
sedekahaken, sanes kikir nanging amargi
mboten saged sedekah wonten ing jumlah
katah, bahkan yen mboten gadeh menapamenapa saged nglakuaken kaliyan sanjang
ingkang sae.

Angsal pahala ingkang ageng, amargi pahala


salah sawijining amal ingkang sae sering
dilipatgandaaken, bahkan menawi sedekahe
wonting ing bentuk wakaf, maka pahalanipun
saged teras ngalir walopun pelakune sampun
wafat. Rasulullah SAW bersabda : Menawi
lare adam wafat, putuslah amalipun keculi
tigang hal, yaiku sedekah jariyah, ilmuingkang
dipunmanfaataken lan lare shaleh ingkang
mendoakannya (HR.Muslim)
3.
Saged ndatangaken rizki kangge balasan
langsung saking Allah SWT, atas sedekah
ingkang sampun dikeuaraken. Menawi kita
memberi saking menapa ingkang kita gadeh,
Allah bakal ngembaliaken lewih katah malih,
Allah njanjiaken balasan 10 kali lipat kangge
tiyang kang berbuat baik.
4.
Sedekah dados naungan kangge ingkang
nglakuaken wonten ing dinten kiamat,
sahengga kebaikan kang dilaksanaaken
wonten ing kehidupan dunia meniki dados
penlong kangge deweke teng akherat.
Rasulullah SAW bersabda : naungan kangge
tiyang mumin teng dinten kiamat yaiku
sedekahe (HR.Baihaki)
Rasulullah ngajaraken kita kangge
bersedekah, tetulung marang sesama supaya
Allah mencukupi kita sedoyo. Kados niku
ajaran Rasulullah SAW, menawi sedekah
wonten islam dados benteng saking bala lan
musibah, sedekah dados kangge tiyag sakit,
lan sedekah ndadosaken panjang umur ugi
penahan saking kematian kang buruk.
Saking pengertian lan penjelasan
punika, kita saged mahami menawi sedaya
tiyang muslim harus bersedekah lan mboten
wonten alasan kangge mboten bersedekah
amargi hal menika saged dipunlakuaken
kangge segala bentu kebaikan, mboten amung
kalih harta kemawon.
Mudah-mudahan
Allah
senantiasa
mudahaen
kita
kangge
bersedekan,
ngringanaken langkah kangge bersedekah, lan
ndamel balasan Allah mboten terhalang sebab
dosa lan kesalahan kita.
Kaca-kanca ingkang dirahmati Allah
Cekat semanten kultum saking kula
sumangga kita saged pikatuk manfaat saking
kultum kasebut, mbok pilih katah klentaklentunipun menika kula nyampeaken, kula
nyuwun pangapunten.
Wassalamualaukum wr.wb.