Anda di halaman 1dari 3

JPK/PPT/1002A

SENARAI BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PPT


ARAHAN:
1. Senarai bukti keterampilan perlu disediakan oleh calon;
2. Semua bukti keterampilan yang dikemukan perlu disahkan oleh PP-PPT semasa sesi penilaian;
3. Bukti keterampilan boleh terdiri daripada kombinasi beberapa kaedah seperti Sijil, Senarai Tugas,
Lesen dan lain-lain; dan
4. Setiap bukti keterampilan hendaklah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT).
(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon)
No. Pendaftaran

Pengesahan Calon

Nama Penuh

Adalah dengan ini, saya


mengesahkan
bahawa
segala maklumat ini adalah
betul.

(DENGAN HURUF BESAR)

No. Kad Pengenalan


Kod & Tajuk NOSS

I-031-3

Tahap

TIGA (3)

Bil

..............................
Tandatangan
Nama Bukti Keterampilan

Kod
Bukti

Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT

SURAT PERLANTIKAN TUGAS KHAS 2015

SIJIL PENYERTAAN KURSUS PENGURUSAN & MOTIVASI GURU DAN STAF


SOKONGAN

KURSUS AMALAN PERSEKITARAN KERJA BERKUALITI 5S

SURAT PERLANTIKAN KETUA SUB ZON EKSA 2015

JADUAL WAKTU MENGAJAR 2015

KURSUS KEMAHIRAN AIR CONDITIONING 2014

KURSUS KEMAHIRAN ENGINE MANAGEMENT SYSTEM 2014

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

10

WORKING INSTRUCTION MANUAL

10

11

MARKAH PENILAIAN BERTERUSAN PELAJAR

11

12

LESSON STUDY

12

13

SENARAI TUGAS GURU MATAPELAJARAN, GURU KELAS

13

14

NOTA MINTA

14

15

JADUAL PEPERIKSAAN

15

16

AGIHAN SIDANG AMALI

16

17

SOP STOR AUTOMOTIF

17

18

KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA


PP-PPD-PPB

18

21

SURAT LANTIKAN PENGAWAS PEPERIKSAAN

21

JPK/PPT/1002A

Bil

Nama Bukti Keterampilan

Kod
Bukti

19

SURAT LANTIKAN PENTAKSIR PENILAIAN AKHIR AMALI & TEORI DIPLOMA KV

19

20

KURSUS VTO COURSE PROGRAMME DEVELOPMENT CUSTOMIZE

20

JPK/PPT/1002A

49
50
51

(B) PENGESAHAN PP-PPT (Diisi oleh PP-PPT)


Adalah dengan ini saya mengaku telah menyemak dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang
dikemukakan oleh calon seperti di atas.
Nama Pegawai Penilai-PPT
(PP-PPT)
No. Kad pengenalan

Tandatangan : ....................................................................
(Cop Nama PP-PPT)

Tarikh :...............................................

Anda mungkin juga menyukai