Anda di halaman 1dari 60

Free Powerpoint Templates

Page 1

Free Powerpoint Templates

Page 2

UHF 6033

DYNAMICS OF LEADERSHIP

DYADIC RELATIONSHIP,
FOLLOWERSHIP AND
DELEGATION

NOR MOHAMED BIN ISMAIL


SITI NORHAIZA BINTI MAT ALI
WAN HARDIANA BINTI WAN HASSAN
Free Powerpoint Templates

Page 3

DYADIC
RELATIONSHIP
PENDAHULUAN

HIGHQUALITY
LMX
LMX SCALE

LMX

FAVORABLE
LMX
PYGMALION

DYADIC
APPROACH

Dyadic Theory
Trend

Dyadic : Hubungan pemimpin dan pengikut di dalam


sesebuah organisasi.

PENDAHULUAN
Dyadic : Merujuk kepada hubungan antara
pemimpin dan setiap individu pengikut dalam
sesebuah organisasi

Teori Dyadic : Menjelaskan perubahan tingkah laku


pemimpin terhadap pengikut yang berbeza.
Teori Dyadic : Memberi tumpuan kepada
pembangunan dan kesan berasingan hubungan
dyadic antara pemimpin dan pengikut.
5

Free Powerpoint Templates

Page 5

Pendekatan
dyadic
1. Vertical-Dyad
Linkage Theory

Kepimpinan secara individuMewujudkan interaksi secara


In-group dan out-group.

2. Leader-Member
Exchange

Fokus kepada kualiti setiap


individu dan kesannya untuk
organisasi sepanjang masa.

3. Team Building

Pemimpin membina hubungan yang


Positif untuk semua orang bawahan
(tidak pada golongan tertentu sahaja)

4. Systems and
Networks

Membina hubungan yang merentasi


sempadan (untuk bina hubungan
yang lebih besar)
Free Powerpoint Templates
Page 6

Trend Teori
dyadic
Saiz berkembang dari satu ke satu :
Iaitu hubungan antara ketua dan orang
bawahan bertambah baik
Kualiti antara pemimpin dan orang
bawahan memberi kesan positif kepada
prestasi
Kualiti hubungan pemimpin dengan orang
bawahan memberi kesan yang positif
kepada organisasi.
7

Free Powerpoint Templates

Page 7

Free Powerpoint Templates

Page 8

Free Powerpoint Templates

Page 9

Ciri-ciri In-Group & Out-Group

Free Powerpoint Templates

Page 10

2. Dyadic Theory Team Building


Kenapa pemimpin perlu
membina hubungan yang
berkesan dengan
Out-Group?

Pemimpin yang
berkesan harus
bercita-cita untuk
mewujudkan
hubungan dengan
semua ahli bukan
hanya kepada
beberapa individu
sahaja

Free Powerpoint Templates

out- group
sememangnya
kurang
produktif.
Page 11

How do Dyadic
Leader-Follower
Relationships
Develop over Time?
Bagaimana Dyadic
Pemimpin-Hubungan Pengikut
dibangunkan dari masa ke
semasa?
Free Powerpoint Templates

12

Page 12

LMX Life Cycle Model


Graen, Novak, dan Sommerkamp (1982) Teori LMX berpandangan
bahwa pemimpin dapat menciptakan in-group dan out-group serta
menciptakan bawahan di dalam in-group dan dapat
berkerja serta memperoleh kepuasan dengan atasannya.

Day (1997) telah mengisytiharkan hubungan positif antara


hubungan LMX yang tinggi dan komitmen organisasi.
Hubungan di antara pemimpin dan orang bawahan juga
dipandang sebagai peramal bagi tingkah laku berkesan dalam
organisasi (Daley, 991).
Pemimpin melayani staf sama rata
Elak dari pilih kasih,double standard&
diskriminasi
Hubungan berkualiti tinggi antara
pemimpin
&pengikut ( berasaskan kepercayaan &saling
menghormati)
Free Powerpoint Templates

Page 13

Free Powerpoint Templates

Page 14

PERINGKAT 1:
Pemimpin dan pengikut menjadikan diri mereka
saling tidak mengenali antara satu sama lain

Menguji tingkah laku


yang boleh diterima

Mengadakan perundingan /
berbincang tentang
hubungan

Wujudkan penglibatan

Ingratiation
Pengurusan
(saling menyokong
Tanggapan
antara satu sama
lain)
Free Powerpoint Templates

Page 15

IMPRESSION MANAGEMENT
(PENGURUSAN TANGGAPAN)
pengikut
- berusaha untuk menonjolkan
imej yang baik untuk
mendapatkan manfaat

pemimpin
- Cuba untuk bina hubungan
yang dapat mewujudkan
keyakinan dalam diri
pengikutnya.

- Memperbaiki hubungan jangka


panjang dengan pemimpin

Free Powerpoint Templates

Page 16

Ingratiation
(saling menyokong
antara satu sama
lain)

- berusaha untuk saling


menyokong dan hormat
menghormati

-berusaha untuk menjadi


individu yang sesuai untuk
bekerjasama

Free Powerpoint Templates

Page 17

PERINGKAT 2 :
Pemimpin dan pengikut saling berkaitan

Memperbaiki peranan
masing-masing

Amanah, jujur dan


saling mempercayai

Hubungan yang tidak


berkembang di tahap 1 bahkan
cenderung untuk terjejas.

Free Powerpoint Templates

Page 18

PERINGKAT 3 :
KEMATANGAN

Saling komited
kepada organisasi

Peringkat in-group
dan out-group

Free Powerpoint Templates

Page 19

Pendekatan Dyadic
SISTEM DAN
RANGKAIAN

20

Free Powerpoint Templates

Page 20

CIRI-CIRI KUALITI
TINGGI HUBUNGAN LMX

Kesetiaan
Menghormati
Saling mempercayai
Kasih sayang
Komitmen
Suka bersama setiap
masa
(wujud di antara pemimpin
Free Powerpoint Templates
Page 21
dan
pengikut)

Percubaan untuk memahami kualiti setiap


hubungan dyadic & kesannya ke atas
pencapaian organisasi dari masa ke masa
alat yang paling biasa digunakan untuk
menentukan dan mengukur kualiti hubungan

10..........20..........30..........40..........50

High Quality

Low Quality

Free Powerpoint Templates

Page 22

Sikap pengikut

Faktor-faktor persekitaran

Sikap dan persepsi


seseorang pemimpin
Free Powerpoint Templates

Page 23

kajian menunjukkan bahawa


hubungan LMX yang baik adalah
lebih cenderung untuk wujud jika :

Pemimpin melihat kumpulan bawahan


sebagai kumpulan yang boleh
dipercayai
Jika sikap pengikut sama seperti
sikap pemimpin
Usaha untuk menjadi sebagai orang
yang berwibawa dan boleh dipercayai
Free Powerpoint Templates

Page 24

Pygmalion boleh
mempengaruhi pemimpin

Berlaku
Berlakuapabila
apabilaorang
orang bawahan
bawahan
menunjukkan
menunjukkan::
-kesetiaan
-kesetiaan
--Komitmen
Komitmen
--dedikasi
dedikasi
-amanah
-amanah
--Dan
Danhasilnya
hasilnyadiberi
diberipenilaian
penilaian
prestasi
prestasiyang
yangbaik
baik
Free Powerpoint Templates

Page 25

Idea utama mengenai Kesan Pygmalion adalah


bahawa jika anda percaya seseorang yang mampu
mencapai kehebatan, maka orang itu
sememangnya akan mencapai kebesaran. Dalam
erti kata lain, mempercayai potensi hanya
mewujudkan potensi.
Kesan Pygmalion boleh berlaku di sekeliling kita
sama ada ia berada di dalam tenaga kerja, di
sekolah atau walaupun di rumah. Melalui kesan
pygmalion, penyelia boleh mewujudkan lebih baik
pekerja hanya dengan mempercayai mereka.

THANK YOU
Free Powerpoint Templates

Page 26

DEFINISI
STYLES OF
FOLLOWERSHIP

PENGARUH
PENGIKUT

FOLLOWERSHIP
EFFECTIVE
FOLLOWERS

POWER
POSITION
PURPOSE OF
FEEDBACK

Free Powerpoint Templates

Page 27

Free Powerpoint Templates

Page 28

Free Powerpoint Templates

Page 29

Free Powerpoint Templates

Page 30

Ciri-ciri yang mempengaruhi pengikut

Kedudukan
kuasa

Lokus kawalan
31
31

Pendidikan dan pengalaman


Free Powerpoint Templates

Page 31

peribad
i

Faktor-faktor
yang memberi
kesan pada
sesuatu kuasa

keduduk
an

Pengetahuan

Maklumat

Kepakaran

Bajet

Usaha

Lokasi

Daya pujukan

Akses
(tahu memperolehi
sesuatuPage 32

Free Powerpoint Templates

Prestasi yang
lebih baik
Mengikuti
perkembangan
kerjaya

Membina
hubungan dyadic
Free Powerpoint Templates

Page 33

Proses maklum balas yang terbaik untuk awal


perhubungan

Beri maklum balas


Mempunyai fakta
yang tepat
Tidak terlalu cepat
menghukum
Jelaskan kelemahan
Jelaskan tingkahlaku
yang negatif dan
kesannya
Fokus kepada
tingkahlaku bukan
personaliti
Berterus terang dan
Free Powerpoint Templates
Page 34
profesional

Proses maklum balas yang terbaik untuk


akhir perhubungan

Bantu pengikut kenal


pasti masalah
Beri cadangan
Buat keputusan
Tunjukkan keinginan
untuk menolong
Bina keyakinan
pengikut
Fokus pada tingkah
laku

Free Powerpoint Templates

Page 35

Free Powerpoint Templates

Page 36

Mampu
selesai
masalah

Bersemangat

Tahu buat
keputusan

Bertanggungjawab

aktif

Berfikir
secara kritikal
berdikari
Free Powerpoint Templates

Page 37

Pragmatic
followers

Alienated
followers

Gaya
seorang
pengikut
Effective
followers

Conformist
followers
Passive
followers

Free Powerpoint Templates

Page 38

Alienated
followers

berdikari

Free Powerpoint Templates

Berfikir secara
kritikal

Page 39

Conformist
followers

Tidak aktif
berfikir

Tidak berdikari tetapi


pengikut yang aktif

-ya tuan
-Ikut perintah
-Elak konflik

Free Powerpoint Templates

Page 40

Tidak berfikir
secara kritikal

Passive
followers
Tidak
berdikari

-Bergantung
kepada pemimpin
-Perlukan
pengawasan
-Buat yang kerja
yang diberi sahaja
Free Powerpoint Templates

Page 41

Fokus,
inovatif/kreatfi,
rajin

Effective
followers

Berfikir secara
kritikal dan aktif
dalam
prganisasi

Suka ambil risiko dan


elak timbulkan
masalah

Tunjuk sikap dan


minta yang tinggi

Free Powerpoint Templates

Page 42

Pragmatic
followers

Campuran
4 Gaya
Pengikut

Free Powerpoint Templates

Page 43

Free Powerpoint Templates

Page 44

Free Powerpoint Templates

Page 45

Delegation
DEFINISI
TUJUAN
RINTANGAN
APA YANG BOLEH DIWAKILKAN?
CARA MEWAKILKAN
20 PANDUAN DELEGASI

Delegation/Perwakilan
(pembahagian)
The process of assigning
to a subordinate the
responsibility and
authority for
accomplishing objectives
Proses memberi
pengagihan tugas
kepada ahli-ahli
(tanggungjawab dan
kuasa) untuk
mencapai objektif.

MAKSUD DELEGASI
Suatu proses penugasan
tanggungjawab dan autoriti
Diiringi dengan objektif
Untuk menyempurnakan kerja
Proses ini dilaksankan oleh pengikut di
bawah pengawasan pemimpin dan penyelia
Ini kerana pemimpin atau penyelia
mempunyai tugas yang lebih penting
lagi.
Pengikut akan mendapat pengalaman
baru
Menerusi delegasi dapat melatih mereka
menjadi pekerja terlatih

KETUA PEMIMPIN SEKOLAH


SMKBANDAR PENAWAR
PENGETUA
HAJI BAHARUM BIN AHMAD
PENGETUA CEMERLANG(DG52)
NO. FAIL JPNJ 32100
BAC. PENDIDIKAN UPM
KEMAHIRAN HIDUP
M. ED (MAN & ADMIN) / UTM

NOR HAWATI BINTI ANIS


GPK PENTADBIRAN (DG 48)
NO. FAIL JPNJ 35709
BAC. (HONS) DIP. ED
UNI. SAINS MALAYSIA
GEOGRAFI / SEJARAH

DELEGASI

PENGURUSAN KURIKULUM
PENYELARAS PERKEMBANGAN STAF (SPSK
PK 10 )
KETUA PANITIA PENDIDIKAN SVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
50

Penyelaras

Setiausaha
E-splg

Pembugaran
Minda

Why Delegate?
Memp
unyai
lebih b
anyak
masa
untuk
tugastugas
berkeu
tamaa
n ting
gi

an
k
t
a
k
g
Menin viti
i
t
k
u
d
o
pr

an
d
ih
n
t
a
a
l
k
e
un
M
g
n
ba g
m
e
n
m
ora ekerja
/p
n
n
a
a
k
h
g
a
n
w
a
a
b
r
u
g
n
e
M anan /
s
tek guru
pen ikan
j
ma

Obstacle to Delegation/
Rintangan untuk

Habit/
Tabiat
Fear/
Takut

Managers who want


to do it all
themselves
Pengurus yang ingin
untuk melakukan
semuanya sendiri

-That subordinate will fail/


Orang yang mewakili akan gagal
-That your leader expects
you to do it
Bahawa pemimpin anda menjangka
anda untuk melaksanakannya

Solving Employees
Problems/
Penyelesaian
masalah pekerja

Tasks with
Developmental
Potential/
Tugas yang
berpotensi untuk
berkembang
55

Paperwork/
Kertas Kerja

Routine Tasks/
Tugas Rutin

What
What To
To
Delegate/
Delegate/
Apa
Apa yang
yang boleh
boleh
diwakilkan
diwakilkan
Technical
Matters/
Perkaraperkara teknikal

Bagaimana hendak
mewakilkan?
1.Jelaskan keperluan
& mengapa pekerja 2.Tetapkan objektif
untuk memasukkan
telah dipilih
tarikh akhir & tahap
kuasa
3.Membangunkan
pelan

4.Menubuhkan
badan kawalan

5.Pekerj perlu
bertanggungjawab
6.Melakukan semua
untuk menulis

20 panduan delegasi
berkesan
1.Berkongsi kuasa
bersama pengikut
4.Kemajuan Kerjaya
2.Jangan
delegasikan Tugas
yang buruk

3.Mengetahui dan
mendalami karektor
pengikut

5.Berlaku adil kepada


semuasemasa membuat
deligasi

6. Seiring dengan
Autoriti

7.Pastikan
Delegasi
dibuat
mengikut
prestasi
Organisasi

8.Lakukanlah
Delegasisecar
a berkesan

20 panduan delegasi
berkesan
15. Bijaksana
9.Delegasitugasseca
ra a-z

12. Terangkan
pentingnya delegasi
berkenaan

10. Bantu dengan


maklumatyang jelas

11. Galakkan
pengikut betanyakan
soalan yang rasionnal

13. Sediakan
Standard Perstasi
yang diharapkan

14. Cegah
memberidelegasi
yang peribadi

dalam
(do,delegate,dump
, delay)

16. Kesalahan
teknikalmungkin
boleh berlaku
tetapi boleh
diperbaiki

17. Perlu
mendapatmaklum
at maklumbalas

20 panduan delegasi
berkesan
18.Cuba lagi jika percubaan
delegasi pertama gagal

VIDEO

19.Delegasi ialah proses pembelajaran


organisasi

20. Beri pengiktirafan kepada mereka


yang berjaya
Dipetik daribuku KURSUSU KEPIMPINAN PROFESIONAL
oleh Chek Mat

FINISH.See you again