Anda di halaman 1dari 25
JJ514 PROJEK 1 PROPOSAL PROJEK AKHIR ANALISIS KEKASARAN PERMUKAAN KETIKA MELARIK BESI KARBON SEDERHANA MENGGUNAKAN MATA

JJ514 PROJEK 1 PROPOSAL PROJEK AKHIR

ANALISIS KEKASARAN PERMUKAAN KETIKA MELARIK BESI KARBON SEDERHANA MENGGUNAKAN MATA ALAT KARBIDA (WC-Co)

NURUL INTAN FAREESHA BT MOHD ZAMAKH SHARI NURLYANA AZREENA BT CHE HARUN NUR HALIZA BT AHMAD SUHAIMI

02DKM12F2039

02DKM12F2019

02DKM12F2011

PENYELIA : ENCIK MOHD ZAINAL AKMAL BIN ISMAIL

PENGENALAN

Proses pemesinan adalah salah satu jenis proses yang paling lama yang digunakan untuk mesin pelbagai jenis keluli di dunia ini dan ia juga dikenali sebagai proses pembuangan bahan. Proses pemesinan ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama, iaitu :

 • a) Pemotongan – umumnya melibatkan titik tunggal atau berbilang mata alat pemotong.

 • b) Proses kasar – memiliki kemampuan untuk membuang sedikit permukaan benda kerja melalui proses pemotongan yang menghasilkan cip kecil.

 • c) Proses pemesinan lanjutan – melibatkan elektrik, kimia, haba, hidrodinamik dan laser.

Proses pemesinan menjadi proses yang penting dalam industry pembuatan. Antara contoh proses yang biasa digunakan dalam industri pembuatan adalah proses ‘drilling’, ‘milling’ dan ‘lathe’.Proses pemesinan menjadi semakin dikenali dalam industri pembuatan kerana:

 • a) Boleh mencapai ketetapan dimensi yang lebih dekat yang diperlukan oleh bahagian tersebut.

 • b) Mudah untuk membuat bahagian-bahagian yang mempunyai geometri luar dan dalam seperti sudut tajam dan rata.

 • c) Dapat menghasilkan bahagian yang memerlukan ciri permukaan yang istimewa.

Salah satu proses yang biasa digunakan ialah proses melarik atau ‘lathe’. Digunakan untuk melakukan kerja-kerja seperti memotong selari permukaan sebelah luar atau dalam, menggerudi, memotong benang skru, melulas, menggerek,memotong tirus, melorek, mencanai, mengilap dan lain-lain.Pemotongan dilakukan dengan menyuapkan mata alat pemotong ke arah bahan kerja yang sedang berpusing. Suapan mata alat dilakukan sama ada selari atau bersudut tepat dengan paksi bahan kerja. Mata alat pemotong boleh juga di suapkan bersudut dengan paksi bahan kerja seperti dalam kerja pemotongan tirus.

OBJEKTIF

Mengkaji kesan kekasaran permukaan daya parameter yang berbeza menggunakan mata alat karbida (WC-Co) ketika proses melarik besi keluli karbon sederhana.

SKOP KAJIAN

 • a) Untuk meneliti kesan daripada pemotongan dalam berbagai keadaan untuk kekasaran

permukaan.

 • b) Proses pemesinan akan dilaksanakan dalam keadaan pemotongan basah dan kering.

 • c) Untuk menganalisis kesan kedalaman pemotongan pada daya pemotongan apabila

mengisar aloi.

PERNYATAAN MASALAH

Untuk meneliti kesan daripada pemotongan dalam berbagai keadaan bagi kekasaran permukaan mencari sebab atau pemboleh ubah yang berkemungkinan mempengaruhi kekasaran permukaan besi tersebut. Perkara akhir yang perlu dilakukan adalah membandingkan nilai kekasaran permukaan antara percubaan dan perkiraan yang tepat.

Kajian ini berfokus kepada pengaruh parameter pemotongan iaitu kelajuan pemotongan, kasar suapan dan ukuran pemotongan. Selain itu, kajian ini juga berfokus kepada geometri mata alat (jejari muncung mata alat).

Mencari posisi keadaan pemotongan dan parameter yang sesuai yang akan menyumbang kepada pengurangan kehausan pada alat sekaligus mendapatkan hasil kerja yang cantik.

KAJIAN LITERATURE

Keluli Karbon Biasa

Keluli karbon biasa boleh ditakrifkan sebagai aloi besi dan karbon yang mengandungi kurang daripada 1.7% karbon. Keadaan yang sebenar menunjukkan kandungan yang melebihi 1.4% karbon jarang sekali terdapat pada keluli dan terdapat juga unsur-unsur lain seperti mangan (Mn), sulfur (S) dan fosfurus (P). Unsur-unsur ini sama ada sengaja dicampurkan (seperti Mn) atau sebagai bendasing (seperti S dan P ).

Sifat - Sifat Mekanik Keluli Karbon Biasa.

Nilai-nilai yang biasa bagi sifat-sifat mekanik untuk ferit, pearlit dan sementit adalah seperti berikut :

 

Juzuk

Kekuatan tegangan

% Pemanjangan

Kekerasan

mikro

Ferit

330 N/mm 2

40

100 HV

Pearlit

900 N/mm 2

5

270 HV

Sememtit

650HV

Fungsi struktur dan komposisi terhadap sifat-sifat mekanik keluli

karbon biasa

Jadual di atas menunjukkan sifat-sifat mekanik keluli karbon biasa yang disejukkan dengan perlahan dan didapati sifat-sifat mekanik keluli ini bergantung kepada kandungan juzuk-juzuk mikro ini. Kekerasan, kekuatan tegangan dan peratus pemanjangan adalah terus dengan kandungan karbon sehingga 0.83%. Kehadiran sememtit-sememtit bebas pada struktur bijian menyebabkan kekuatan tegangan menurun.

Kesan Unsur-Unsur Lain (Selain Karbon) Terhadap Keluli Karbon Biasa

Dalam

proses

pengeluaran keluli adalah

sukar

untuk menapiskan semua bendasing.

Di samping itu proses pengoksidaan yang berlaku tuangan keluli juga mengandungi bendasing yang larut dan unsur bukan logam tidak terlarut. Unsur-unsur ini dicampurkan ke dalam keluli samada secara tidak sengaja atau disengajakan sebagai rekabentuk keluli tersebut. Unsur-unsur yang biasa didapati seperti Mn sehingga 1.0%, Si sehingga 0.3%, S sehigga 0.05% dan P sehingga 0.05%.

Mangan (Mn)

Unsur ini merupakan elemen yang penting kepada hampir semua keluli sebab ianya boleh membebaskan keluli daripada rongga-rongga gas/udara. Unsur ini bertindak sebagai agen pengoksidaan dengan bergabung dengan oksigen yang berlebihan. Tetapi unsur ini boleh bertindakbalas dengan sulfur yang hadir dan membentuk MnS yang boleh melemahkan keluli. Mn juga boleh larut dalam austenit dan membentuk karbida yang stabil iaitu Mn 3 C. Unsur ini boleh meningkatkan kekuatan alah, kekuatan tegangan dan rintangan hentaman (keliatan) keluli. Kedalaman pengerasan boleh ditingkatkan

selepas dikuenc tetapi ianya boleh membawa retak atau pecah. Kandungan Mn hendaklah dihadkan kurang daripada 0.5% keluli karbon sederhana dan tinggi yang hendak dikuenckan.

Silikon (Si)

Unsur ini didapati bersama bijih besi itu sendiri. Ianya berguna jika kandungannya di antara 0.05 - 0.3% bagi keluli terbunuh. Bagi keluli berim kandungannya dihadkan kepada 0.05%. Silikon hanya memberi kesan yang sedikit kepada keluli tetapi kandungannya hendaklah dihadkan kepada 0.2% bagi keluli karbon tinggi sebab ianya boleh menghuraikan sementit menjadi grafit dan ferit dan menjadikan keluli itu lemah. Silikon juga meninggikan kebendaliran keluli yang mana sifat ini sangat panting dalam proses tuangan.

Sulfur (S)

Kehadiran sulfur dalam keluli adalah dalam bentuk MnS atau FeS. FeS larut dalam keluli lebur tetapi tidak larut dalam keluli pejal. FeS mendak sebagai filem pada sempadan bijian austenit walaupun kandungan sulfur serendah 0.1%.

FeS mempunyai takat lebur yang rendah dengan ini keluli boleh menjadi remah/hancur (crumble) bila dikerja-panas. FeS juga merupakan bahan yang rapuh pada suhu bilek dengan itu ianya menjadikan keluli tidak sesuai dikerja-sejuk atau digunakan dalam mana- mana perkhidmatan. Biasanya Mn ditambahkan lebih banyak bagi mengelakkan pembentukan FeS pada keluli. Dengan menambahkan lebih banyak Mn maka lebih banyak MnS terbentuk iaitu lebih baik daipada FeS.

Umumnya kandungan sulfur pada keluli mestilah tidak melebihi 0.05% dan pada keluli berkualiti tinggi seperti keluli alat, tidak melebihi 0.03%. Setengah keluli seperti keluli pemotong bebas kandungannya ialah 0.3 %S, 1.5 %Mn dan 0.03 %P. Kehadiran MnS pada keluli ini meningkatkan lagi kebolehmesinannya.

Fosforus

Fosforus membentuk fosfid besi, Fe 3 P yang rapuh dan larut dalam keluli. Fosforus juga memberi kesan kepada kekerasan keluli, dengan itu kandungannya haruslah dihadkan bawah 0.05% sebab fosfid besi yang menjadi juzuk mikro yang berasingan menambah kerapuhan keluli.

Klasifikasi Dan Kegunaan Keluli Karbon Biasa.

Keluli karbon biasa dibahagikan kepada 3 kumpulan.

i.

Keluli karbon rendah mengandungi kurang daripada 0.3 %C.

ii.

Keluli karbon sederhana mengandungi 0.3 - 0.6 %C.

iii.

Keluli karbon tinggi mengandungi 0.6 - 1.4 %C.

Keluli Karbon Sederhana

Keluli ini biasa dikeras-kuenc dan dibajakan sepenuhnya supaya kekuatannya adalah lebih baik dengan mempunyai ketegaran yang maksima. Digunakan untuk membuat aci, gear dan aci engkol. Keluli yang mengandungi 0.4 - 0/5 %C boleh dikeraskan dengan proses pemanasan setempat dan dikuenckan. (localised heating and quenching).

Keluli Karbon Tinggi

Keluli karbon tinggi biasanya dikeras-kuenc dan dibajakan dengan ringan untuk mendapatkan kekerasan yang tinggi dengan keliatan yang terhad. Digunakan untuk membuat alat pemotong yang kurang mahal dan dikenali sebagai "carbon tool steel". Keluli yang mengandungi 0.6 - 0.8 %C biasanya digunakan untuk membuat acuan, spring, kabel pengikat dan roda keretapi. Sebahagian daripada alat-alat yang dibuat daripada keluli karbon tinggi adalah seperti berikut :-

% Karbon

Jenis-jenis alat

0.8 - 1.0

Pahat sejuk bilah pemotong pengetuk dan penukul.

1.0

- 1.2

Kikir kapak mata gergaji dan pisau.

1.2

- 1.4

Pisau pencukur dan mata gerudi.

Jadual Kandungan karbon dan jenis alat

MATA ALAT

Memahami fungsi dan jenis-jenis mata alat

Faktor yang menentukan kecekapan sebuah mesin larik ialah bentuk dan jenis mata alat yang digunakan. Bahan mata alat yang digunakan haruslah memepunyai sifat- sifat berikut:

 • (a) Bahan mestilah keras

 • (b) Mempunyai rintangan kehausan

 • (c) Menahan sifat kekerasan pada suhu yang tinggi semasa memotong

 • (d) Menyerap kejutan semasa melakukan operasi seperti melarik eksentrik dan larikan kasar.

Diantara jenis-jenis mata alat yang biasa digunakan bagi kerja-kerja melarik biasa ialah :

 • a. Mata alat pemotongan biasa

 • b. Mata alat melurah

 • c. Mata alat membenang

-Jenis ‘V’

-Jenis Acme

-Jenis Buttres

-Jenis Bersegi

 • d. Mata alat jenis sisip (Throwaway)

 • e. Mata alat menggerek dan sebagainya

Sudut-Sudut Pada Mata Alat

Sudut mata alat yang terdapat dalam kerja-kerja melarik kasar, sudut itu dicanai kepada mata alat supaya kerja-kerja melarik boleh dilakukan dengan sempurna.

 • i. Sudut Sadak Belakang/Atas

Sudut ini curam seperti dalam rajah. Besarnya sudut sadak atas bergantung pada jenis bahan yang dipotong. Jika bahan yang dilarik itu lembut maka sudut sadak atas itu besar. Jika bahan terlampau keras sudut dicanai ke hadapan dan ini dikenali sebagai sudut sadak negatif.

ii.

Sudut Sadak Tepi/Sisi

Sudut ini dicanai pada satu-satu mata alat supaya mata alat boleh masuk ke dalam bahan yang dipotong itu. Saiz sudut ini juga bergantung pada kekerasan logam yang dilarik. Biasanya sudut sadak atas dan sudut sadak tepi dicanai serentak. Kedua-dua sudut ini juga membolehkan serpihan keluar dengan mudah.

iii.

Sudut Telusan Tepi/Kelegaan Sisi

Besarnya sudut telusan tepi bergantung pada dua faktor, iaitu kadar hantaran pemotongan dan kekerasan bahan yang dipotong. Jika kadar hantaran itu banyak dan logam yang dilarik itu lembut, sudut telusan tepi itu mestilah lebih.

iv.

Sudut Telusan Hadapan/Kelegaan Hadapan

Sudut telusan hadapan bersama-sama dengan sudut sadak atas menentukan kekuatan hujung pemotong. Sudut ini dicanai untuk mengelakkan gelinciran apabila melarik satu-satu silinder. Jika sudut ini terlebih, point atau hujung pemotong akan menjadi lemah dan mudah patah.

JENIS BAHAN MATA ALAT.

Keluli karbon tinggi.

Keluli ini mengandungi diantara 0.9% hingga 1.2% karbon. Bahan ini murah dan mudah dibentuk menjadi mata alat seperti jenis mata alat menggerek. Kelemahannya ialah mudah terbakar dan hilang kekerasannya apabila melakukan larikan pantas atau cepat. Sesuai digunakan untuk memesin bahan lembut seperti loyang.

Keluli tahan lasak

Bahan mata alat ini mengandungi campuran bahan-bahan berikut

 

a.tungsten

b.kromium

c.vanadium

d.

molibdenum

e.

kobalt

peratusan komposisi diatas akan berubah mengikut jenis bahan yang dilarik dan jenis operasinya.satu komposisi yang banyak digunakan adlaah 18% tungsten, 4% kromium dan 1% vanadium. Jenis bahan mata lat ini amat sesuai untuk larikan dalam, menahan kejutan dan mengekalkan mata pemotong yang tajam pada suhu tinggi. Kelajuan pemotongan adalah tiga kali ganda keluli karbon tinggi.

 

Tuangan aloi

Jenis mata ini juga dikenali sebagai stelit dan menggandungi 25% hingga 35% kromium, 4% hingga 25% tungsten, 1% hingga 3% karbon dan bakinya kobalt. Sesuai digunakan pada ppm yang tinggi dan tidak mudah haus. Bagaimanapun ia tidak sekuat Dan Mudah retak jika dibandingkan dengan keluli tahan lasak. Kelajuan pemotongan adalah dua kali ganda keluli tahan lasak.

 

Karbida

terdiri daripada dua jenis :

i.

Jenis yang dikimpal loyang ( brazed ) kepada batang keluli

ii. Jenis yang digunakan sebagai mata alat tumpang

Komposisinya adalah 82% karbida, 10% titanium dan tantulum serta 8% bahan pengikat kobalt. Bahan ini keras dan boleh melakukan pemotongan pada suhu tinggi tetapi kurang tahan lasak. Biasanya digunakan untuk memesin besi tuangan dan logam bukan ferus. Pelbagai jenis keluli juga boleh dimesindengan bahan ini. Kelajuan pemotongan adalah tiga hingga empat kali lebih keluli tahan lasak

Seramik

kebanyakkan dihasilkan daripada aluminium oksida. Bahan mata yang terbaru ini adalah campuran aluminium oksida dan zirkorminium oksida. Oleh kerana bahan ini sangat keras ia digunakan sebagai bahan mata alat tumpangyang digunakan untuk memesin keluli keras dan logam yang sukar di mesin oleh mata lain. Tidak memerlukan bahan penyejuk ketika melarik. Kelajuan pemotongan adalah dua kaliganda kardiba.

Intan.

Digunakan untuk memesin logam bukan ferusdan bukan logam. Memeberikan penyudahan yang amat licin serta memesin sehingga kejituan 0.002 mm – 0.005 mm. Biasa digunakan

sebagai mata alat penyudahan kerana mata alat ini mudah rapuh dan tidak tahan hentakan kuat. Terdapat dua jenis iaitu asli dan tiruan. Oleh kerana memerlukan kos yang tinggi jenis tiruan sahaja biasanya digunakan dibengkel-bengkel.

MELARIK

Mesin larik ialah satu-satunya mesin yang paling versatil dalam bengkel kejuruteraan. Walaupun pelbagai betuk mesin pelarik telah digunakan sebelum kurun ke-18, nanun mesin pelarik pertama yang boleh memotong ulir hanya dicipta pada tahun 1797 oleh seorang mekanik Inggeris bernama Henry Maudslay. Mesin ciptaan beliau telah banyak digunakan dalam pembinaan enjin stim kereta api rekaan James Watt pada awal kurun ke-19 iaitu pada zaman revolusi industri England.sejak dari masa itu mesin ini telah diperbaiki dan ditambah dengan beberapa alatan tambahan supaya dapat mengeluarkan komponen-komponen dengan tepat dan persis. Di Malaysia mesin ini amat popular sehingga setiap bengkel kejuruteraan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah mesin.

Mesin larik merupakan satu mesin yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja seperti memotong selari permukaan sebelah luar atau dalam seperti menggerudi, memotong, membuang skru, meluas, menggerek, memotong tirus, melorek, mencanai, mengilap, dan lain-lain. Pemotong yang dilakukan dengan menyuapkan mata alat pemotong kearah bahan kerja yang sedang berpusing. Suapan mata alat sama ada selari atau bersudut tepat dengan paksi bahan kerja semasa dalam kerja pemotongan tirus.

Jenis-Jenis Mesin Larik

Mesin pelarik boleh dikelaskan kepada tiga kategori utama, iaitu :

 • i. Mesin Pelarik Jentera/Enjin Piawai

Pelarik jenis ini digunakan dalam kerja-kerja kejuruteraan am. Ia boleh dilengkapkan dengan aksesori tambahan untuk kerja-kerja khas seperti melarik penirusan dan untuk kerja mencanal di mesin larik. Pelarik jentera kecil yang boleh dipasang di atas bangku di kenali sebagai pelarik bangku/meja. Satu lagi jenis pelarik jentera yang digunakan untuk kerja-kerja jitu dikenali sebagai pelarik jenis Tool-Room.

ii.

Mesin Pelarik Pengeluaran

Terdapat empat jenis mesin pelarik pengeluaran:

 • a) Pelarik Turret

Mesin pelarik jenis ini digunakan dalam bengkel kejuruteraan pengeluaran yang memerlukan banyak komponen yang sama bentuk dan ukuran. Berbagai-bagai jenis alat pemotong boleh dipegang pada satu alatan khas yang dipanggil turret. Turret ini boleh dipusingkan dan mata alat yang sesuai itu diindeks untuk melakukan operasi tertentu. Ini membolehkan kerja di lakukan dengan tidak terputus-putus untuk memasang atau menanggalkan mata alat.

 • b) Pelarik Capstan

Mesin pelarik jenis ini hampir sama dengan mesin pelarik turret. Perbezaannya ialah alatan turret itu dipasang pada satu landasan tambahan yang boleh bergerak bersendirian. Kelebihannya yang lain ialah ulir boleh dipotong dengan menggunakan kepala acuan.

 • c) Pelarik Automatik

Mesin jenis ini boleh dikendalikan tanpa pengendali. Satu susunan kerja yang lengkap boleh dilakukan dengan cara automatik. Biasanya mesin jenis ini ada dua tiang mata alat. Satu tiang di hadapan paksi benda kerja dan satu lagi di belakang paksi benda kerja. Pada mesin separuh automatik, kerja memasuk dan mengeluarkan komponen dilakukan oleh seorang pengendali.

 • d) Pelarik Kegunaan Khas

Pelarik jenis min direkabentuk khas supaya boleh melakukan kerja-kerja khas sahaja. Pada asasnya benda kerja itu akan berputar dan mata alat digerakkan secara linear supaya pemotongan boleh dilakukan. Pelarik jenis ini digunakan untuk melarik roda keretapi, melarik aksel dan melarik menegak (turret menegak).

iii.

Pelarik NC dan CNC

Mesin pelarik ini merupakan jenis mesin yang terbaru sekali. Ia menggunakan komputer yang boleh menjalankan operasi-operasi dengan jitu dan ekonomi. Alatan turret bulat pada mesin jenis ini membolehkan berbagai-bagai jenis mata alat itu dipasang dan di kendalikan.

FUNGSI BAHAGIAN-BAHAGIAN MESIN LARIK TETENGAH

Bahagian-bahagian utama mesin pelarik terdiri daripada landasan, alatan hadapan, alatan belakang, kekotak gear cepat tukar dan kereta.

Landasan

 • (a) Landasan adalah tulang belakang sebuah mesin pelarik. Kejituan mesin pelarik

bergantung pada ketegaran, penjajaran dan ketepatan pada landasannya.

 • (b) Bahagian atas landasan boleh berbentuk ‘V’ atau rata dan diatasnya terletak peralatan lain

seperti alatan hadapan, kereta dan alatan hadapan.

 • (c) Landasan diperbuat daripada besi tuangan yang bermutu tinggi. Rawatan haba kekerasan

dilakukan keatasnya supaya boleh tahan haus.

Alatan hadapan

 • (a) Bahagian ini terletak di sebelah kiri landasan mesin.

 • (b) Spindal utama yang berbentuk satu syaf geronggang yang disokong oleh beberapa galas

terletak di dalam bahagian ini. Hujunjg spindal atau muncungnya yang terkeluar daripada alatan hadapan yang berbentuk jenis tirus, jenis ulir atau jenis kekunci sesondol ( kam lock )

 • (c) Pada hujung spindal ini beberapa peraltan seperti cuk, piring pelarik dan tetengah hidup

boleh dipasang dan digunakan untk memegang bahan kerja atau kompenen yang hendak

dilarik.

 • (d) Untuk memutarkan spindal utama, alatan hadapan mempunyai perlatan takal atau

beberapa siri rangkaian gear. Alatan hadapan bergear mempunyai lebih rangkaian kelajuan dan lebih tepat putarannya jika dibandingkan dengan alatan hadapan yang bertakal. Lagipun takal boleh tergelincir bila terkena minyak dan ini menyebabkan hasil larikan yang tidak rata atau licin.

Operasi atau proses-proses melarik pemesinan menggunakan mesin larik adalah :

 • a) Melarik Muka

 • b) Melarik Tirus

 • c) Melarik Kontur

 • d) Melarik Bentuk

 • e) Melarik Bahu

 • f) Memenggal

 • g) Melarik Ulir

 • h) Menggerek

i)

Mengerudi

j)

Membunga

i) Mengerudi j) Membunga Menggerek Menggerek ialah operasi membesarkan lubang yang telah digerudi terlebih dahulu. Dengan

Menggerek

Menggerek ialah operasi membesarkan lubang yang telah digerudi terlebih dahulu. Dengan menggerek lubang yang digerudi, lubang itu boleh diluaskan kepada satu saiz yang tertentu dengan tepat dan licin. Untuk menghasilkan satu lubang yang tepat dan licin, lubang yang digerak itu kemudian dilulas dengan pelulas.

Melorek/Membunga

Terdapat dua jenis corak bunga iaitu potongan intan dan potongan lurus. Melorek adalah proses membentuk corak pada sebatang silinder. Ia bertujuan supaya bahagian yang telah dibunga itu memberi pegangan yang tetap (tidak licin). Alat pengukur dan tolok batasan merupakan contoh yang mempunyai bunga. Kasar atau halusnya bunga itu bergantung pada saiz garis pusat silinder yang perlu dibungakan.

Tirusan

Penirusan ialah satu aspek penting dalam kerja-kerja pemasangan. Benda kerja berbentuk silinder dan tirus digunakan untuk pemasangan yang cepat dan tepat dan kemudian boleh diceraikan kembali dengan mudah. Kebanyakan alat pada mesin gerudi, mesin pelarik dan mesin pengisar menggunakan prinsip ini. Pemasangan secara tirus ini memusatkan dan menggerakkan mata alat melalui penahanan geseran.

Menggerudi

Bahan kerja yang dipegang pada cuk atau yang telah dipasang pada plat permukaan boleh digerudi dengan cepat dan tepat. Mata gerudi yang bertangkai turus boleh dipegang pada cuk gerudi dan dipasang pada tirusan dalam spindal alatan belakang.

Keadaan operasi

Dalam usaha untuk mendapatkan proses yang cekap dan permukaan indah di mesin pelarik, tiga pembolehubah penting atau parameter dalam pemesinan adalah penting untuk menyesuaikan kelajuan putaran, kedalaman pemotongan dan kelajuan penghantaran.

Putaran kelajuan

Ia menghasilkan dengan bilangan putaran (rpm) daripada cuk. Apabila kelajuan putaran tinggi, kelajuan pemprosesan menjadi cepat, dan permukaan pemprosesan siap adalah halus. Walau bagaimanapun, kerana kesilapan operasi sedikit boleh menyebabkan kemalangan yang serius, ia adalah lebih baik untuk menetapkan kelajuan berputar rendah pada peringkat pertama.

Keratan Kedalaman

Kedalaman pemotongan alat yang memberi kesan kepada kelajuan pemprosesan dan kekasaran permukaan. Apabila kedalaman pemotongan adalah besar, kelajuan pemprosesan menjadi cepat, tetapi suhu permukaan menjadi tinggi, dan ia mempunyai permukaan yang kasar. Lebih-lebih lagi, bahan kerja juga menjadi pendek. Jika tidak tahu kedalaman pemotongan yang sesuai, ia adalah lebih baik untuk bersedia dengan nilai kecil.

Menghantar kelajuan (Feed)

Kelajuan penghantaran alat ini juga memberi kesan kepada kelajuan pemprosesan dan kekasaran permukaan. Apabila kelajuan penghantaran adalah tinggi, kelajuan pemprosesan menjadi cepat. Apabila kelajuan penghantaran adalah rendah, permukaan selesai cantik. Terdapat 'manual menghantar' yang bertukar dan beroperasi mengendalikan, dan 'automatik menghantar' yang pendahuluan bait secara automatik. pemulaan mesti menggunakan manual penghantaran. Kerana kemalangan serius mungkin disebabkan, seperti menyentuh chuck berputar di sekitar bait dalam automatik menghantar.

Kelajuan pemotongan

Kelajuan pemotongan (juga dipanggil kelajuan permukaan atau hanya kelajuan) boleh ditakrifkan sebagai kadar ( kelajuan) yang bergerak bahan lalu pinggir pemotongan alat, tanpa mengambil kira operasi pemesinan yang digunakan. Kelajuan pemotongan untuk keluli lembut, 100 kaki / minit (atau lebih kurang 30 meter / min) adalah sama sama ada ia adalah kelajuan (tidak bergerak) pemotong memaafkan itu (bergerak) bahan kerja, seperti dalam operasi perubahan, atau kelajuan (berputar) pemotong bergerak melepasi (tidak bergerak) bahan kerja, seperti dalam operasi pengilangan. Apa yang akan memberi kesan kepada nilai kelajuan permukaan ini untuk keluli lembut, adalah syarat-syarat pemotongan:

Untuk bahan yang diberikan akan ada kelajuan pemotongan optimum untuk satu set tertentu keadaan pemesinan dan daripada kelajuan ini kelajuan gelendong (RPM) boleh dikira. Faktor-faktor yang memberi kesan kepada pengiraan memotong laju adalah:

Bahan yang dimesin (besi, tembaga, keluli alat, plastik, kayu) (lihat jadual di bawah)

 • a) Bahan pemotong itu dibuat daripada (keluli karbon, keluli kelajuan tinggi (HSS), karbida,

seramik)

 • b) Kehidupan ekonomi pemotong (kos untuk regrind atau membeli yang baru, berbanding

dengan kuantiti bahagian yang dihasilkan)

 • c) Keratan kelajuan dikira dengan andaian bahawa keadaan pemotongan optimum wujud, ini

termasuk:

 • d) Kadar penyingkiran logam (kemasan luka yang mengeluarkan sejumlah kecil bahan boleh

dijalankan pada kelajuan yang meningkat)

 • e) Aliran penuh dan tetap memotong cecair (penyejukan yang mencukupi dan cip flushing)

 • f) Ketegaran persediaan mesin dan alat (pengurangan getaran atau perbualan)

 • g) Kesinambungan potong (berbanding pemotongan terganggu, seperti pemesinan seksyen

persegi bahan dalam pelarik)

Kelajuan pemotongan (Cutting speed)

Kelajuan pemotongan (CS) yang penting ialah bilangan yang ideal bagi Kaki per Saat bahawa mata alat perlu melepasi bahan kerja . kelajuan pemotongan ini adalah mata alat yang tajam dan penyejuk mencukupi. Pelarasan perlu dibuat untuk kurang daripada keadaan pemotongan yang ideal. Bahan yang berbeza seperti (tinggi Karbon / Rendah Karbon Keluli, Aluminium) mempunyai Kelajuan Keratan berbeza dan boleh bekerja / dipotong pada kadar yang berbeza. Di samping itu, beberapa proses (seperti threading, knurling, atau memotong) perlu bekerja pada kelajuan yang lebih perlahan daripada Speed Keratan itu akan menunjukkan.

Formula untuk pengiraaan kelajuan pemotongan:-

V=

π

x D x S

1000

Dimana v= kelajuan pemotongan dalam m/min

D= diameter pemotongan dalam mm

S= kelajuan pemintal

Kadar suapan (Feed rate)

Kadar suapan(Larik) merujuk kepada berapa cepat mata alat untuk melarik perlu bergerak melalui pemotongan bahan. Ini dikira menggunakan Feed Per Revolusi untuk bahan tertentu. Alat pelarik umumnya hanya mempunyai satu gigi, jadi dalam kebanyakan kes FPT dan FPR akan sama. Kadar suapan akan berkurangan dengan mata alat yang tumpul, kekurangan cecair penyejuk / pelinciran, atau suapan/makan lebih dalam.

Formula untuk pengiraan feed rate:-

F= S x F x N
F= S x F x N

Dimana f= feed rate dalam mm/min

S= kelajuan pemintal

F= kadar suapan dalam mm/min

N= pemotong dalam rev/min

Keadaan pemotongan

Cecair pemotongan

Terdapat pelbagai jenis cecair pemotongan yang terdapat hari ini. Banyak bahan penyejuk baru telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan bahan-bahan baru, alat pemotong baru, dan lapisan baru pada alat pemotong. Matlamat operasi pemesinan mestilah untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos. Ini dapat dicapai dengan pemesinan pada kelajuan praktikal tertinggi sambil mengekalkan hayat alat praktikal, mengurangkan sekerap, dan menghasilkan bahagian dengan kualiti permukaan yang dikehendaki. Pemilihan dan penggunaan penyejuk boleh membantu mencapai semua matlamat ini.

Dalam pemesinan hampir semua tenaga yang dibelanjakan dalam pemotongan berubah menjadi haba. Ubah bentuk logam untuk mencipta cip dan cip geseran gelongsor di seluruh hasil haba alat pemotong. Fungsi utama bendalir pemotong adalah untuk menyejukkan alat, bahan kerja, dan cip, mengurangkan geseran pada kenalan gelongsor, dan mencegah atau mengurangkan kimpalan atau melekat pada sekitar kenalan yang menyebabkan kelebihan binaan pada alat pemotong atau sisipan . Bendalir pemotong juga membantu mencegah karat dan kakisan.

kekasaran permukaan

Tekstur permukaan

Bagi sebarang komponen kejuruteraan, tekstur permukaa ialah surihan atau tanda yang dihasilkan oleh perkakas pemotong pada permukaan komponen tersebut. Tanda itu terbentuk berulang-ulang pada keseluruhan permukaan yang telah dimesin. Sama ada seragam atau sebaliknya, tekstur permukaan seolah-olah membentuk satu corak pada permukaan komponen itu.

Tekstur permukaan ditakrifkan sebagai sisihan permukaan sebenar bagi satu komponen dari permukaan umumnya, jika dilihat pada susuk komponen itu. Ini berlaku sama ada berulang-ulang atau secara rawak. Tinggi rendah permukaan sebenar dari permukaan umum itulah yang membentuk tekstur permukaan.

Elemen tekstur permukan

Kekasaran

Tinggi puncak permukaan sebenar dari dasar lurah di sebelahnya. Alur dan puncak yang berbentuk gelombang-gelombang pendek adalah tanda yang ditinggalkan oleh hujung perkakasan pemotong, contohnya garitan hujung perkakas pemotong mesin bentuk ketika menorah permukaan. Lazimnya alur-alur mengikut satu arah yang selari di antara satu sama lain. Lebar kekasaran ialah jarak ruang di antara satu puncak pada satu alur ke puncak yang bersebelah.

KEGUNAAN / APLIKASI

Kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk semua orang terutama mereka yang terlibat dalam bidang pemesinan. Data daripada kajian ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana pemboleh ubah parameter yang berbeza akan memberi kesan kepada hasil eksperimen. Selain daripada itu, kajian ini juga untuk menentukan kaedah optimum pemesinan seperti pemesinan keluli karbon lembut agar dapat mengurangkan kos yang tidak diingini. Kegagalan semasa pemesinan akan menyumbang kepada kehilangan wang, masa dan tenaga. Hasil daripada kajian ini, pengkaji akan mengetahui parameter yang sesuai untuk mendapatkan permukaan hasil kerja yang kemas dan cantik.

KESIMPULAN

Setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingan dan objektif yang tersendiri. Begitu juga dengan kajian tentang kekasaran permukaan ini.

Diharapkan dengan jenis kajian yang sedang dilakukan ini ia akan membuka pintu untuk pelajar masa depan untuk meneruskan penyelidikan dan membantu bidang pembuatan terutamanya dalam pemesinan keluli karbon rendah. Diharapkan kajian ini akan menjadi titik perubahan kepada kemajuan sains atau pembangunan teknologi pemesinan bahan terutamanya dalam operasi pengilangan.

Berikut adalah Carta Gantt yang menunjukkan tempoh masa yng diperlukan untuk kumpulan kami menyiapkan segala prosedur yang ditetapkan .

BI TAJUK MINGGU PERLAKSANAAN L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
BI
TAJUK
MINGGU PERLAKSANAAN
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
20
0
2
3
4
5
6
7
8
9
1
PENGENALA
N
2
OBJEKTIF
3
SKOP KAJIAN
M
S
S
I
E
E
4
PENYATAAN
N
M
M
MASALAH
G
E
E
G
S
S
U
T
T
5
KAJIAN
E
E
LITERATUR
S
R
R
U
6
METODOLOGI
A
I
7
APLIKASI /
K
B
B
KEGUNAAN
E
R
R
N
E
E
A
A
A
8
KESMIPULAN
L
K
K
9
RUJUKAN

10

LAMPIRAN

   

EKSPERIMEN DAN ANALISIS CARTA

LATHE MACHINE PENENTUAN UJIAN / ANALISIS KEKASARAN PERMUKAAN PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA CADANGAN KESIMPULAN
LATHE MACHINE
PENENTUAN UJIAN / ANALISIS
KEKASARAN
PERMUKAAN
PENGUMPULAN DATA
ANALISIS DATA
CADANGAN
KESIMPULAN
TAMAT
TAMAT

CARTA ALIRAN METODOLOGI PENYELIDIKAN

 

KAJIAN AWAL

KAJIAN AWAL PEMAHAMAN DAN MENGENAL PASTI PENYELIDIKAN PENENTUAN PARAMETER
 

PEMAHAMAN DAN MENGENAL PASTI PENYELIDIKAN

KAJIAN AWAL PEMAHAMAN DAN MENGENAL PASTI PENYELIDIKAN PENENTUAN PARAMETER
 

PENENTUAN PARAMETER

   
 
KAJIAN AWAL PEMAHAMAN DAN MENGENAL PASTI PENYELIDIKAN PENENTUAN PARAMETER
   

MENGENAL PASTI PERALATAN

EKSPERIMEN

MENGENAL PASTI LOKASI

PENYELIDIKAN

LATHE MACHINE

UJIKAJI DIJALANKAN

   
   

CARTA ALIRAN MEMESIN

MENGENAL PASTI PERALATAN EKSPERIMEN MENGENAL PASTI LOKASI PENYELIDIKAN LATHE MACHINE UJIKAJI DIJALANKAN CARTA ALIRAN MEMESIN PENENTUAN
PENENTUAN PENGUMPULAN PARAMATER DATA ANALISIS DATA KEADAAN BASAH SEMINAR / CADANGAN TAKLIMAT AKHIR KESIMPULAN DAN CADANGAN
PENENTUAN PENGUMPULAN PARAMATER DATA
ANALISIS DATA
KEADAAN BASAH
SEMINAR /
CADANGAN
TAKLIMAT AKHIR
KESIMPULAN DAN CADANGAN
DRAF AKHIR DAN
BUKU LOG
DIHANTAR
TAMAT
MENGENAL PASTI PERALATAN EKSPERIMEN MENGENAL PASTI LOKASI PENYELIDIKAN LATHE MACHINE UJIKAJI DIJALANKAN CARTA ALIRAN MEMESIN PENENTUAN

LAPORAN AKHIR

   

DIHANTAR

 
MENGENAL PASTI PERALATAN EKSPERIMEN MENGENAL PASTI LOKASI PENYELIDIKAN LATHE MACHINE UJIKAJI DIJALANKAN CARTA ALIRAN MEMESIN PENENTUAN
MENGENAL PASTI PERALATAN EKSPERIMEN MENGENAL PASTI LOKASI PENYELIDIKAN LATHE MACHINE UJIKAJI DIJALANKAN CARTA ALIRAN MEMESIN PENENTUAN

KELAJUAN PEMOTONGAN: 80,120 ,160 m/min

KADAR SUAPAN: 0.1 MM/REV

KEDALAMAN PEMOTONGAN: 1.0 MM

REFERENCES

KELAJUAN PEMOTONGAN: 80,120 ,160 m/min

KADAR SUAPAN: 0.1 MM/REV

KEDALAMAN PEMOTONGAN: 2.0MM

 

PENGUMPULAN DATA

 

Zlatin N. (1970) "Modern Machine Shop 42."

.139-144

 

 

ANALISIS DATA

http://www.neme-s.org/shapers/columns/shaper_column_41.html

CADANGAN
CADANGAN

Steve F . kar , Arthur R.GILL , Peter Smid ,technology of machine tools ,sixth

edition ,Mc Graw Hill

Hemkel Daniel and W

KESIMPULAN DAN

CADANGAN

.Pense Alan (2002) "structure and Properties of Engineering

Material " Avenue of the Americas , N.Y .: Mc Graw-hill 342

Pat L.Mangonon (1999) . "The Principle of Material Selection for Engineering Design " Upper Saddle river , NJ .: Prentice Hall . 363-379

TAMAT
TAMAT

Trent Edward M., Wright Paul K . (2000)." Metal Cutting 4th edition." Woburn , MA .: Butterwoth- Heinenmann

Chandler H.E (1978) ."Metal Handbook" pp 845 -852

Kutz Myer (2002) ." Handbook of Material Selection ." New York .: John Wiley & Sons Inc