Anda di halaman 1dari 45

SOSIALISASI MORAL

INDIVIDU

Disediakan oleh:
Muhd Aidil Firdaus Bin Mohd Abdullah
Suganthi A/P Kasinathan
Pensyarah:
En.Mohd Nadzri b.Mohd Khir@Akhir

Konsep asas sosialisasi


Sosialisasi adalah satu konsep yang
dimaknakan sebagai sebuah proses
dimana kita belajar melalui interaksi
dengan orang lain, cara berfikir tentang
sesuatu ,merasai dan bertindak
kerananya.

Kesemua itu merupakan hal-hal yang


sangat penting dalam menghasilkan
interaksi sosial yang efektif. Sosialisasi
merupakan proses yang terus terjadi
selama hidup kita.

1) Memberikan dasar
kepada individu bagi
terciptanya
kebersamaan yang
afektif dalam
masyarakat

2) Memungkinkan
penerusan suatu
masyarakat kerana tanpa
sosialisasi hanya satu
generasi sahaja sehingga
kelestarian masyarakat
akan terganggu.
Pada
dasarnya,
sosialisasi
memberikan
dua asas
pemikiran
bagi
kehidupan
kita

Contohnya, masyarakat melayu,


cina atau india akan lenyap
manakala satu generasi tertentu
tidak mensosialisasikan nilai-nilai
kemelayuan, kecinaan, keindiaan
kepada generasi berikutnya.
Supaya dua perkara tersebut
dapat berterusan maka ada
beberapa kondisi yang patut wujud
untuk terjadinya proses sosialisasi.


Tujuan Sosiolisasi Moral
Individu

untuk mengajar
asas asas
kehidupan dalam
masyarakat

menanamkan
aspirasi aspirasi
kehidupan dalam
masyarakat

menanamkan
aspirasi aspirasi
masyarakat dan
mengajar untuk
memenuhi
peranan
peranan sosial.

seseorang mesti faham apa


yang diharapkan daripada
mereka, tahu tingkah laku,
apa yang patut dipelajari
sebagaimana yang diingini
oleh masyarakat
Seseorang mesti
berusaha memenuhi
kehendak-kehendak
masyarakat, bertingkah
laku sebagai mana yang
dikehendaki
individu boleh mempelajari
kemahiran-kemahiran
intelektual, sosial, fizikal
daripada ibu bapa, sekolah
dan sumber-sumber lain
daripada persekitaran.


Norma Sosial

Norma sosial
lahir daripada proses interaksi antara masyarakat
Norma sosial

dapat dipelajari melalui pemerhatian dan


juga interaksi sosial.
Norma sosial

sering berubah seiring dengan perubahan


yang berlaku dalam sesuatu masyarakat.
Lencongan

Perlakuan sosial yang tidak selari dengan


norma sosial dipanggil lencongan.

Contoh...
Sikap berterima kasih kepada
kedua ibu bapa yang telah
mendidik dan berkorban
dalam mendewasakan kita
dianggap sebagai norma,
sedangkan penderhakaan
terhadap mereka dikatakan
lencongan.

Kawalan sosial
Kawalan sosial
positif - boleh
berbentuk pemberian
ganjaran ,hadiah dan
pujian.
Kawalan sosial
negatif - boleh lahir
dengan cara formal
dan juga tidak formal

Kawalan sosial

berl
aku
formal:
sec
ara
per
und
ang
peraturan
an
penguatkuasaan
pasukan polis

kehakiman merupakan
badan yang mendidik
masyarakat supaya akur
kepada norma-norma sosial

Crosbie (1975 ) berpendapat kawalan sosial tidak formal terbahagi kepada empat jenis iaitu:

ganjaran sosial seperti kenaikan


pangkat
hukuman atau kritikan
Pujukan
norma yang ditakrif oleh individu yang
berstatus tinggi.

kanak-kanak berumur 10
tahun diajar asas berbudi
bahasa dan bersalaman
dengan orang dewasa
yang ditemuinya. Kanakkanak ini menerima pujian
kerana bertingkah laku
sopan

Kanak-kanak tidak mahu


bersalam dengan
tetamu atau orang yang
lebih dewasa .
Ibu
bapa rasa malu lalu
merotannya ketika
pulang ke rumah

Ini merupakan contoh kawalan


sosial yang positif

Setelah kejadian itu barulah


kanak-kanak tersebut akan
bersalaman dalam situasi
yang diberitahu oleh ibunya.
Kawalan sosial ini dinamakan
kawalan sosial negatif.

Peranan Agen-Agen
Sosialisasi

Keluar
ga

Sekola
h

Agama

Rakan
Sebaya

Media
Massa

Keluarga

Daripada ibu bapa, kanak-kanak itu akan mempelajari


kemahiran, sikap, norma dan nilai-nilai seperti kejujuran,
amanah, rajin, bersih dan hormat menghormati. anakIbu bapa yang
anak membesar menjadi individu yang patuh, pasif, takut
garang atau
memberi pandangan dan kurang berinisiatif.
demokratik

Cepat melayani segala permintaan mereka akan


mendapati bahawa anak-anak itu akan membesar
menjadi individu yang kurang bertanggung jawab, terlalu
Ibu bapa yang
bersifat laissez- bergantung kepada orang lain, kurang berikhtiar dan
kurang menghormati orang-orang tua.
faire

Sentiasa berbincang secara terbuka, melibatkan anak


dalam membuat keputusan seperti menentukan tempat
peranginan yang hendak dikunjungi serta menerangkan
Ibu bapa yang
sebab-sebab mengapa anak-anak dihukum akan berjaya
bersifat
membentuk individu yang lebih tinggi keyakinan dirinya.
demokratik

seKOLAH

Apabila kanak-kanak bersekolah, interaksinya dengan


masyarakat menjadi bertambah luas. Tidak sahaja
dengan keluarganya, kanak-kanak akan sedar bahawa
alam persekolahan juga mempunyai peraturan-peraturan
yang ketat yang memerlukannya berkelakuan baik.

Di sekolah kanak-kanak bukan sahaja belajar sosialisasi


secara formal yang ditentukan oleh kurikulum sekolah
tetapi ia juga melalui kurikulum tersembunyi dengan
cara menyesuaikan diri dalam suasana baru sekolah
seperti beratur mengikut giliran, mengikut peraturan,
bekerjasama dengan orang lain dan bersaing dalam
aktiviti-aktiviti sekolah.
Guru-guru dan rakan sebayanya menjadi orang-orang
yang penting kepadanya. Adalah didapati guru-guru
memainkan peranan yang penting selepas ibu bapa
dalam perkembangan moral kanak-kanak. Cara
pentadbiran sekolah, persekitaran sekolah. personaliti
dan pergaualan guru besar dan guru lain, termasuk kaki
tangan sekolah, mempunyai pengaruh terhadap
perkembangan moral kanak-kanak di sekolah.

Rakan Sebaya

Kumpulan rakan sebaya adalah kumpulan yang mengandungi individu yang


biasanya mempunyai umur dan taraf yang hampir sama. Kumpulan rakan
sebaya boleh jadi kumpulan bermain kanak-kanak, satu geng, atau satu clique.
Aktiviti kumpulan rakan sebaya adalah berbentuk sukarela, ahlinya terdiri
daripada yang sama taraf dan dipilih berdasarkan suka sama suka.

Dalam kumpulan rakan sebaya mereka suka tanpa diganggu oleh pihak yang
lebih berkuasa seperti ibu bapa atau sekolah. Mereka belajar berdikari dan
membentuk peraturan, nilai dan norma kumpulan tersendiri.
Kumpulan rakan sebaya, terutama peringkat remaja, mempunyai pengaruh kuat
ke atas tingkah laku individu. Kesan buruk rakan sebaya boleh berlaku apabila
ahli kumpulan dikehendaki menolak nilai-nilai ibu bapa dan masyarakat, dan
mengikut nilai norma kumpulannya.
Pada peringkat remaja ahli kumpulan rakan sebaya biasanya mempunyai subbudaya tertentu, mereka mempunyai cara bercakap, jenis-jenis pakaian, muzik,
nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya. Jurang generasi kerap berlaku pada
peringkat ini.

AGAMA

Ramai berpendapat kanak-kanak menggunakan ajaran


agama sebagai petunjuk dalam proses perkembangan
moral mereka. Ini kerana tidak ada keimanan di dalam diri
mereka.
Sekiranya kanak-kanak ini diberi didikan agama yang kuat
dan berpegang kepada keimanan nescaya mereka tidak
melakukan sesuatu yang bercanggah dengan moral manusia
malahan agama itulah yang akan membentuk jiwa, moral
dan akhlaknya kerana di dalam agama itu ada cara dan
kaedah untuk membentuk akhlak-akhlak yang baik dan
berjiwa luhur kepada Tuhan seperti yang terkandung di
dalam agama Islam.
Walau bagaimanapun, terdapat juga kes-kes di mana orangorang yang percayakan agama tidak menggunakan prinsipprinsip moral yang tinggi dalam perlakuan mereka seharian

Media Massa

Media massa yang merangkumi surat khabar, majalah, radio dan


terutama televisyen boleh meninggalkan kesan yang negatif dan
positif ke atas sosialisasi seseorang.

Pengaruh baik atau buruk yang diterima oleh kanak-kanak melalui


media massa bergantung kepada apakah bahan atau unsur yang
didedahkan kepada mereka. Rancangan-rancangan televisyen
mempunyai tema yang berbagai. Tema yang baik seperti cerita di
mana orang yang baik selalu mendapat kejayaan dan sebaliknya
orang jahat menerima hukuman atau balasan dapat membantu
perkembangan pertimbangan moral kanak-kanak.

Kanak-kanak patut digalakkan untuk menonton rancangan


sedemikian. Sebagai ibu bapa dan guru yang bertanggung jawab
adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mendidik kanakkanak supaya mereka tahu memilih apakah rancangan televisyen
dan bahan-bahan bacaan yang baik dan sesuai untuk mereka.

Kesimpulan

Semua orang perlu melalui proses sosialisasi yang sempurna


agar mereka

menjadi insan yang bermoral.


Proses sosialisasi berlaku sepanjang hayat dan proses ini
berterusan dan
boleh berlaku dalam pelbagai hubungan.
Guru perlu menyediakan suasana sosialisasi yang terbaik di
sekolah.
Sebagai salah satu agen moralguru adalah model yang boleh
dicontohi.
Norma sosial yang terbaik perlu diamalkan kepada pelajar.
Guru juga berfungsi sebagai agen kawalan sosial.

PERANAN AGENSI
TEMPATAN DAN
ANTARABANGSA SEBAGAI
AGEN SOSIALISASI
PERUBAHAN MASYARAKAT

AGENSI
TEMPATAN

Yayasan Salam Malaysia, atau ringkasnya SALAM adalah sebuah


organisasi bebas yang ditubuhkan pada 1997 untuk menggalakkan
semangat khidmat sukarela dalam kalangan rakyat Malaysia.
Tujuan SALAM adalah memberikan peluang kepada rakyat Malaysia
untuk berkhidmat sebagai sukarelawan dalam kalangan komuniti di
dalam dan diluar negara yang memerlukan perkhidmatan.

SALAM menganjurkan program-program perkhidmatan sukarelawan


dalam berbagai bidang tumpuan khususnya terhadap pendidikan,
kesihatan dan kerja pembangunan komuniti.

CARTA
ORGANISASI
YAYASAN
SALAM
MALAYSIA

AHLI LEMBAGA
PENGARAH
DATUK YONG
SOO HEONG

PENAUNG
DATUK AHMAD
A. TALIB

AHLI LEMBAGA
PENGARAH
DATUK MIOR
KAMARULBAID
MIOR SHAHID

AHLI LEMBAGA
PENGARAH
DATUK
FREEZAILAH
CHE YOM

SURI@SALAM

ICT CENTER

MY OLE-OLE

WORKCAMP

BINGKAS
MOTIVATION
CAMP

VOLUNTEERI
NG
PROJECTS

MAJLIS AIDS
MALAYSIA
Majils AIDS Malaysia atau MAM (singkatan Malaysian Aids Council (MAC) ialah
sebuah majlis yang ditubuhkan untuk mengkoordinasikan serta menyokong badanbadan yang bekerja tentang isu HIV dan AIDS di Malaysia.
Ia telah ditubuhkan di tahun 1992 dan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan,
sektor swasta serta badan-badan antarabangsa.
Wawasan MAM ialah membebaskan masyarakat daripada kesan negatif HIV dan
AIDS di mana wabak AIDS dapat dikawal melalui pencegahan komprehensif,
rawatan, penjagaan, sokongan dan kesan pengurangan perkhidmatan, terutama
untuk populasi yang mudah terdedah dan dipinggirkan.
MAM juga menyediakan keperluan latihan, dana dan sumber-sumber lain bagi
melaksanakan program HIV/AIDS yang berkesan kepada pelbagai komuniti di
Malaysia.

*
HIV bermaksud virus
kurang daya tahan
manusia yang akhirnya
menyebabkan terjadinya
AIDS yang merujuk
sindrom kurang daya
tahan.
* HIV akan merosakkan
sel darah yang penting
dan sistem imun
seseorang.
* Penagih dadah dikenal
pasti menyumbang kirakira 60 hingga 70
peratus jangkitan baru
HIV, di Malaysia.
* Sejak 2005 separuh
penagih dadah dapat
dikurangkan terdedah
kepada HIV/AIDS.
* 90 peratus kes HIV
terkumpul adalah lelaki
* 87 peratus jangkitan
HIV oleh Wanita adalah

FAKTA: Mengenai HIV


* Populasi penduduk
ialah 28,859,154 (2011).
* Bilangan orang
menghidap HIV ialah
81,000 (2011).
* Kes terbaru HIV ialah
3,479 (2011) - (6,978
pada 2002).
* Kematian akibat AIDS
ialah 5,800 kes [4,500 7,200] (2009).
* Kelaziman HIV: 0.5
peratus.
* Jumlah terkumpul
jangkitan HIV dilaporkan
sejak 1986 ialah 94,841.
* Jumlah terkumpul kes
AIDS dilaporkan sejak
1986 ialah 17,686.
* Jumlah terkumpul
kematian yang
dilaporkan berkaitan
dengan HIV/AIDS sejak

PEMADAM
PEMADAM iaitu Persatuan Mencegah Dadah telah ditubuhkan pada 22 Mac
1976.
Mengikut perlembagaan, YAB Perdana Menteri Malaysia adalah penaung
PEMADAM dan beliau yang akan melantik yang DiPertua PEMADAM
Kebangsaan.
PEMADAM adalah singkatan dari Persatuan Mencegah Dadah Malaysia.
Ia adalah satu pertubuhan sukarela yang ditubuhkan untuk menolong mereka
yang bermasalah berbangkit daripada penggunaan dadah, untuk memberi tunjuk
ajar kepada orang ramai mengenai bahaya-bahaya penggunaan dadah dan juga
untuk mendapat kerjasama orang ramai dalam usaha membasmi dadah.

Peranan

dan

tugas

utama

PEMADAM

adalah

pedidikan

pencegahan dan penyebaran maklumat mesej anti dadah.


Untuk mencapai matlamat ini, PEMADAM memberi fokus kepada
belia, pelajar, pekerja, pendidik dan ibubapa.
Berbagai kursus, seminar, bengkel diadakan supaya mesej anti
dadah dapat tersebar meluas dan kemahiran mengendalikan
kerja-kerja pencegahan dadah dapat dipertingkatkan dari semasa
ke semasa.

MERCY ditubuhkan oleh Datuk Dr.Jemilah Mahmood, seorang obstetrics


gynaecologis yang

hendak memberikan bantuan kemanusiaan secara

sukarela kepada rakyat Kosovo yang sedang dalam peperangan pada tahun
1999.
Kerana memerlukan bantuan kewangan, beliaudan beberapa orang lain
terpaksa menubuhkan pertubuhan ini pada mulanya kerana agak sukar untuk
mendapatkan derma dan sokongan dari organisasi lain.
Oleh itu, pada Jun 1999,Persatuan bantuan Perubatan Malaysia atau dikenali
sebagai MERCY telah secara rasminya ditubuhkan.

MERCY telah menggunakan kaaedah Pengurusan Risiko


Bencana Menyeluruh atau ,Total Disaster Risk Management,
(TDRM) dalam melaksanakan beberapa projek domestik
danantarabangsa.
Tujuan penggunaan kaedah ini adalah untuk menyediakan
pemahaman yang lebih baik, dan yang paling penting ialah
memberi respon terhadap pengurusan bencana ,mengenalpasti
sebab utama dan faktor-faktor yang membawa kepada
bencana.

AGENSI
ANTARABANGSA

Dikenali sebagai United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization.


Sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan pada tahun
1945.
Sebanyak 190 negara ahli termasuk Malaysia.
Badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945, bagi mempromosikan
inisiatif kerjasama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan, sains dan
kebudayaan yang berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan
beberapa institusi di seluruh dunia adalah satu-satu badan di bawah Pertubuhan
Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).
Misi utama UNESCO adalah untuk meningkatkan pengetahuan, standard dan
kooperasi intelektual dalam menggalakkan transformasi sosial yang kondusif
kepada nilai keadilan, kebebasan dan maruah kemanusiaan secara universal.

Beberapa tugas UNESCO yang penting adalah Etika dan hak kemanusiaan.
Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuk kemahiran menulis dan
membaca,teknikal dan program latihan kepada guru-guru, program Sains
antarabangsa; promosi kebebasan bersuara dan media yang bebas, projek
sejarah kebudayaan setempat, promosi kepelbagaian budaya di dunia; perjanjian
kerjasama antarabangsa untuk kebudayaan dunia dan warisan semulajadi dan
untuk memelihara hak asasi manusia;dan prcubaan untuk menyatukan rangkaian
antarabangsa.
Tema UNESCO ialah menyumbangkan kepada keamanan dan perkembangan
manusia dalam satu era globalisasi melalui pendidikan , sains , sains sosial ,
kebudayaan dan komunikasi.

SEJARAH WWF
Organisasi perlindungan, dulunya bernama World Wildlife fund Kini
menjadi The World Wide Fund for Nature , WWF ditubuhkan pada
1 September 1961oleh beberapa orang, di antaranya ahli biologi Sir
Julian Huxley, Pengeran Bernhad dari Belanda, Max Nicholson dan
naturalis dan pelukis Sir Peter Scott yang mencipta logo panda
hitam

putihnya.

Ianya

sebuah

pertubuhan

bukan

kerajaan

antarabangsa yang bertujuan memupuk pemeliharaan, kajian dan


pemuliharaan alam semulajadi. Mempunyai 28 organisasi nasional
dan pusatnya berada di Gland.

Untuk menghentikan dan memulihkan kemusnahan alam sekitar semulajadi


Memperjuangkan penjagaan alam sekitar, merupakan nadi kepaada persatuan yang
kuat menegakkan keadilan tentang alam sekitar
Menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Antaranya
kepentingan sungai, hutan dan udara yang segar
Menyuarakan pendapat tentang kepentingan penggunaan alatan mesra alam.
Misalnya peti sejuk bebas, pendingin udara bebas CFC
Menyarankan pembangunan yang mesra alam seperti menanam pokok-pokok diatas
bumbung bangunan dan ruang-ruang kosong, tumbuh-tumbuhan penting untuk
menyeimbangkan suhu di sesuatu kawasan selain menjadi pelindung apabila berlaku
angin kencang
Melindungi jenis genetik, spesis dan ekosistem
Mengekalkan spesies alam semula jadi yang semakin pupus
Pemeliharaan spesis-spesis binatang
Pemuliharaan habitat alam semula jadi
Menjalankan penyelidikan terhadap hidupan yang musnah dan berusaha
mengatasinya

EARTH
HOUR
PELAN POLAR
PELANCUNGAN
NEGARA

PELAN PEMBANGUNAN DAN


PENGURUSAN UNTUK KAWASAN
PERLINDUNGAN BURUNG

SEBAGAI
SEORANG
GURU ,
YANG MANA
DIRI ANDA