Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA PROGRAM / PROJEK / AKTIVITI

Tajuk Umum:
Projek Kemahiran Hidup (Reka Bentuk & Teknologi)Tahun 4, 2014

Anjuran:
Panitia Kemahiran Hidup (Reka Bentuk & Teknologi)

Matlamat:
a) Meningkatkan penguasaan pengetahuan dan memupuk minat terhadap memasang kit
model yang sedia ada.

Objektif:
Untuk memupuk minat murid-murid memasang komponen kit model berpandukan manual
dengan betul, mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model, menguji
kefungsian kit model, mengetahui cara-cara yang betul untuk membuka dan
menyimpan kit model.

Kumpulan Sasaran:
Murid Tahun 4

Butir-Butir Pelaksanaan:
I.

Tarikh

Bermula pada bulan Julai

II.

Hari

Isnin hingga Jumaat

III.

Masa

Mengikut waktu Reka Bentuk & Teknologi

IV.

Tempat

Kelas Tahun 4

Strategi Pelaksanaan:
Mempelajari :
a. Memasang komponen kit model berpandukan manual.
b. Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model.
c. Menguji kefungsian kit model.
d. Membuka dan menyimpan komponen kit model.

Anggaran Perbelanjaan:
Penerimaan
Bil.

Perbelanjaan
Jumlah
(RM)

Perkara

Bil.

Perkara

Jumlah
(RM)

Kit Model Roda Ferris-BC

RM 70.00

Tanglung Elektrik- BC

RM 46.00

Model Lampu Meja-BC

RM 46.00

1.
Peruntukan Teras B bagi
Mata Pelajaran
Kemahiran Hidup (Reka
Bentuk & Teknologi)
Tahun 2014

Jumlah

RM 162.00

Jumlah

RM 162.00

RM 162.00

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

...............................................................
( KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP/
REKA BENTUK & TEKNOLOGI )
TING FONG LING

............................................
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )
WONG SUK ENG

* Diluluskan / Tidak Diluluskan

.................................................
(PENGETUA / GURU BESAR)
HO SUOK TING
SJK (C) SU TAK
SARIKEI