Anda di halaman 1dari 3

Punca Masalah

Proses p&p John diganggu oleh murid yang bising dan


menyebabkan murid-murid lain juga tidak dapat
memberi perhatian.

Cara John menangani murid yang


bising
Model Disiplin Asertif Canter diaplikasikan.
Model Disiplin Asertif Canter menekankan tentang hak
guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah.
Hak guru ialah mengajar tanpa gangguan manakala hak
murid ialah belajar dalam persekitaran bilik darjah yang
kondusif.
John harus menetapkan perlakuan murid yang diingini
dan bertindak balas secara asertif terhadap perlakuan
yang tidak diingini.

Tindakan yang perlu diambil oleh


John
John harus menetapkan peraturan kelas yang jelas
tentang peratuan dan rutin kelas, pengiktirafan dan
akibat daripada salah laku serta menguatkuasakannya.
Pernyatakan tersebut harus dilakukan seawal-awalnya
sebelum permulaan kelas dan diulangi sepanjang masa
agar murid-murid mendapat kesedaran sentiasa.