Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN MENGAJAR

Mata pelajaran

: Pendidikan Muzik

Tahun

: 6 Bestari

Bilangan murid

: 33 orang

Umur

: 12 tahun

Tarikh

: 5 Mac 2014

Masa

: 30 minit (9.00 9.30 pagi)

Topik

: 1.0 Pengalaman Muzikal

Sub topik

: 1.1 Nyanyian dan Perkusi Badan


: 1.2 Teknik Perkusi Badan
-

Konsep Muzik

Tepuk tangan
Petik jari
Hentak kaki

: Meter
: Pic

Lagu

: Suriram

Hasil Pembelajaran :
Di akhir pembelajaran murid akan dapat :
i.
ii.
iii.

Menyanyikan lagu dengan pic yang betul


Melaksanakan teknik perkusi badan dengan betul
Menyanyi sambil mengaplikasikan teknik perkusi badan dengan lancar

Pengetahuan sedia ada :


i.
ii.
iii.
BSPP

Murid sudah mempelajari teknik nyanyian yang betul


Murid sudah tahu menyanyikan lagu Suriram
Murid pernah menyanyikan lagu Suriram dalam pelajaran yang lepas
: ICT, Kibod, Perkusi Badan, Carta Lagu

Kemahiran generik : KBKK, Komunikasi


Penerapan nilai murni

: bekerjasama, mematuhi arahan, disiplin, fokus

Langkah
Masa

Isi Pelajaran

Set
induksi
(2 minit)
Teknik
pernafasan
Langkah 1
(5 minit)

Prosedur
Pelaksanaan

Pembelajaran
Bestari/

Catatan/

Kemahiran
Generik

Nilai Murni

BSPP/

Guru
menunjukkan
gambar dan
lagu suriram.

Gambar berkaitan

Guru
menerangkan
teknik
pernafasan
dengan betul.

Mematuhi arahan.

Suriram

Murid
mengaplikasika
n pernafasan
yang betul.
Teknik
sebutan dan
nyanyian

Langkah 2
(8 minit)

Guru
memaparkan
lirik Suriram.

Power point

Murid membaca
lirik baris demi
baris.

Berdisiplin

Lagu

Guru membaca
lirik lagu secara
baris demi baris
dengan
sebutan.
Guru mengajar
murid
menyanyikan
lagu Suriram
baris demi baris.

Langkah 3 Teknik
gerakan
(10 minit) badan

Guru mengajar
beberapa
gerakan

Power point
Lagu

Sebutan

bersesuaian
mengikut lagu
Suriram.

Perkusi badan
Berdisiplin

Guru mengaajr
gerakan
mengikut baris
demi baris lagu.
Persembahan

Penutup
(5 minit)

Murid
menyanyikan
lagu mengikut
Kumpulan
jantina sambil
membuat
perkusi badan

Menjana idea
kreatif
Komunikasi

Berdisiplin
Bekerjasama
Murid
mempersembahka
n gerakan dan
nyanyian mengikut
kumpulan

Refleksi :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________