Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM INTERVENSI

NAMA GURU
MATA PELAJARAN

B.INGGERIS

KELAS

TAHUN 6

HEADCOUNT ANALYSIS
M/P TOV
BERASASKAN RCA

B.INGGERIS

BIL. MURID

20

A
2

B
3

C
7

D
7

HEADCOUNT
INTERVENSI

6 orang D
dan 1 E

PROBLEM STATEMENT
6 orang mendapat D dan 1
mendapat E dalam Ujian Penilaian
1
(Ujian Peringkat sekolah )

DIAGRAM ROOT CAUSE ANALYSIS


tidak mendapat 17 markah
kertas 1

6 orang
tidak mendapat 18
tidak mendapat 10
murid
markah kertas 2
markah penuh
Cuai dalam
mendapat D
tanda baca
dan 1
(punctuation)
mendapat E
bagi subjek Cuai semasa menjawab
soalan kertas 2
Bahasa
bahagian b
Inggeris

RC

RANCANGAN INTERVENSI (PLAN_01)

HEA
DO
D
(TIME
COU
FRAME)
)
NT
Membuat
5 latihan (Point and Write)

10 Mac 2015
hingga
setiap hari (Transfering Information 9 April
2015

PLAN

7
6

Membuat 5 latihan (Point and


Write)
setiap hari (Transfering
Information

13 April 2015
hingga
30 April 2015

CHE
CK

ACT