Anda di halaman 1dari 2

ESTIMATING

SOALAN 4 (SEMESTER JUN 2014)


1.

2.

Definisikan anggaran kerja awalan

JAWAPAN

Nyatakan EMPAT (4) kebaikan penyediaan


anggaran kerja awalan
JAWAPAN

3.

Kirakan kos untuk projek tersebut


menggunakan Kaedah Keluasan Lantai.
JAWAPAN