Anda di halaman 1dari 2

Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji

Biotehniki fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica


Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712
E-mail: extension-pg@t-com.me

KREENjE VOAKA

Mnogi ne znaju zato se debla voaka premazuju kreom. Neupueni misle da se radi o
uljepavanju, pa tako debla premazuju tek u proljee. Ali pravo vrijeme za kreenje voke
je upravo sada, u jesen. Debla voaka premazujemo kako bismo sprijeili naglo
zagrijavanje pod uticajem sunevih zraka. Naime, nakon niskih temperatura, koje uz tlo
znaju biti i nekoliko stepeni nie nego u meteorokoj kuici, jutrnji zraci naglo zagrijavaju
deblo. Ova pojava je ea tokom hladnih noi i toplih zimskih dana kada se kora zagrijava
dvojako i to direktinim sunevim zraenjem i refleksijom od snijega na tlu od kojeg se
suneva svjetlost odbija i pogaa stablo/koru voke.
Zagrijavanjem debla dolazi do irenja dubljih djelova tkiva, koje ne prati irenje
kore te ono puca. Ovu pojavu nazivamo mrazopuc. Na mjestima gdje se kora raspukla
naseljavaju se uzronici truljenja i takve rane teko zacjeljuju. Kako bismo sprijeili pojavu
mrazopuca, debla i rave grana treba premazati smjesom svijetle boje po receptu:
5 kg

negaenog krea

0,25kg kvaljivog sumpora


0,5kg

kuhinjske soli i voda

Kre se prvo zagasi i odstoji nekoliko dana pa se onda dodaju drugi sastojci. Sastojke je
potrebno dobro izmijeati i dodati toliko vode da se dobije itka smjesa koja se moe
nanositi etkom. Prije premazivanja dobro je da smjesa odstoji 24 sata kako bi bolje
prijanjala na koru. Kvaljivi sumpor unitava tetne gljivice na kori i odbija tetoine,a so
daje bolju ljepljivost smjese. Debla voaka premazati od zemlje pa sve do iznad ravita
grana 30-40cm. Naime, mjesto gdje grane izlaze iz debla naroito je osjetljivo na
mrazopuc. Najbolje vrijeme za kreenje voaka je pred samu zimu kraj novembra poetak
decembra, tako da voke budu okreene prije niih temperatura. Pravilo je da se kreenje
obavlja po lijepom i suvom vremenu na tem. iznad 00C, u protivnom, krena opna bi se
smrzla i odmah odvojila od drveta, odnosno kore i stabla.
Kajsije, ljive i trenje su posebno osjetljive na pucanje kore pa ukoliko se ne
okree znaajno se smanjuju anse da opstanu dui niz godina. Ukoliko na deblima
primijetite pojavu pucanja kore, takve rane treba dobro oistiti od trule kore sve do

zdravog tkiva i zatim premazati gustim rastvorom modre galice. Naknadno premazivanje
voarskim voskom pomoi e zaraivanju.
Zahvaljujui sumporu i kreu ova mjeavina ima dezinfekciono dejstvo jer isti
deblo od gljivica i liaja. Kreenja takodje moe da utie na odlaganje kretanja vegetacije
za nekoliko dana, to u naim uslovima moe da bude dosta znaajno.
dipl.ing Mileva Mari
Savjetodavna sluba Herceg Novi

Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji


-2-