Anda di halaman 1dari 1

RABU 21.1.

15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
SEKOLAH / Mari Berkerjasama / Mari Dengar
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 32.7 / 2.3.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
n
dengan betul dan kemas.
2.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat
dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
Aktiviti
1.
Murid membaca dan mengenal pasti pola ayat.
2.
Murid menulis frasa da ayat tunggal dalam kad dalam bentuk tulisan berangkai.
3.
Murid menulis dalam buku tulis.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Menulis ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan
Pengajaran
kemas.
dan
Pembelajara
n
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR
Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Tulis
Masa : 11.10 - 12.10
Standard Pembelajaran : 3.1.1 / 2.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
n
2.
Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan
yang betul.
Aktiviti
1.
Murid melakar bentuk-bentuk yang berwarna dalam kertas lukisan.
2.
Paparkan kad imbasan berbentuk bulat,segi tiga dan segi empat. Kemudian,
minta murid menunjukkan bentuk-bentuk tersebut dalam gambar.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Berani
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi