Anda di halaman 1dari 3

SELASA 20/1/2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4


RAFFLESIA
Tema/Tajuk
GIMNASTIK ASAS / Dirian Tengah
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 1.2.2 / 2.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
n
2.
Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
Aktiviti

KERETA SORONG
1.
Secara berpasangan murid melakukan dirian tangan dengan sokongan rakan.
2.
Setiap pasangan erlu berjalan dari skital A dengan dirian tangan ke skital B dan
tukar peranan.
3.
Pasangan pertama yang pertama yang berjaya kembali semula ke skital A dikira
sebagai pemenang.
SANDAR HARAPAN
1.
Murid secara berpasangan. Berdiri menghadap dinding dengan dirian sebelah
kaki di depan.
2.
Letak tapak tangan ke lantai dan tendng kaki satu persatu ke dinding.
3.
Murid melakukan dirian tangan dengan menyandarkan anggota belakang badan
pada dinding selama 5 hingga 10 saat.
DIRIAN TANGAN DENGAN SOKONGAN RAKAN.
1.
Murid secara berpasangan meletakkan tapak tangan ke lantai dan kaki satu
persatu diletakkan ke atas bahu rakan.
2.
Pasangan murid akan membant menyokong rakan yang sedang mlakukan tangan
dengan berdiri dan memegang kaki rakan.
3.
Lakukan selama 5 hingga 10 saat, kemudian tukar peranan.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR
Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Tulis
Masa : 7.40 - 9.10
Standard Pembelajaran : 1.1.1 / 1.1.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
n
2.
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar
dengan betul.
Aktiviti
1.
Murid melakukan situasi seperti gambar di atas. Seorang murid ditutup matanya
dan diminta menentukan arah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya satu demi
satu.
2.
Murid mengajuk bunyi tersebut.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Berani
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Masa : 9.10 - 9.40
Standard Pembelajaran : 1.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
a) Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual.
n
Aktiviti

1)
2)
3)

Menyatakan bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh berdasarkan gambarajah.


Melakar anggota tubuh badan pada kertas sebak dan menandakan bahagian yang
tidak boleh disentuh. (Aktiviti berkumpulan)
Menyatakan sebab-sebab anggota seksual tidak boleh disentuh.

EMK : Keusahawanan Nilai murni Kasih Sayang


KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Menyatakan batas-batas sentuhan anggota seksual lelaki dan perempuan.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
SEKOLAH / Bantu-membantu Amalan Murni / Mari Dengar
Masa : 10.10 - 11.40
Standard Pembelajaran : 1.3.1 / 5.3.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau
n
gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan
ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.
2.
Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti
1.
Murid mendengar dan memahami arahan.
2.
Murid membuat simulasi menyampaikan arahan.
3.
Murid mengecam ayat penyata dan ayat perintah berdasarkan simulasi.
4.
Murid membina ayat penyata dan ayat perintah berdasarkan situasi dialog dalam
buku tulis.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membina ayat dengan betul dan kemas.
Pengajaran
dan

Pembelajara
n
Refleksi