Anda di halaman 1dari 1

ISNIN 19/1/2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3


DAHLIA
Tema/Tajuk
SEKOLAH / Bantu-membantu Amalan Murni / Mari Baca
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 2.2.2 / 5.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,
n
digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
2.
Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia
dan penjodoh bilangan dengan betul.
Aktiviti
1.
Murid membaca dan mengenal pasti frasa yang mengandungi diftong dan vokal
berganding.
2.
Murid menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan
vokal berganding dalam buku tulis.
3.
Murid mengenal pasti kata nama am hidup bukan manusia dan penjodoh bilangan
teks dan berdasarkan gambar.
4.
Murid membina ayat yang mengandungi kata nama hidup bukan manusia dan
penjodoh bilangan.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membina ayat dengan betul dan kemas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR


Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Cam Bunyi Dan Ajuk
Masa : 8.40 - 9.40
Standard Pembelajaran : 1.1.1 / 1.1.2 / 3.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
n
2.
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar
dengan betul.
Aktiviti
1.
Guru memperdengarkan bunyi seperti yang terdapat dalam gambar dan meminta
murid mengecampanya.
2.
Murid diminta mengajuk bunyi-bunyi tersebut.
3.
Murid dibimbing meneliti bentuk dan corak dalam gambar dan melakarkannya
dalam buku tulis.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi