Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK

Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Tulis semula ayat yang sesuai berdasarkan gambar.


1.
2.
3.
4.

Mangkuk kaca ibu sangat cantik.


Ini cangkul bapa saya.
Buah manggis ini manis.
Kakak beli pinggan baru.

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK


Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Susun semula perkataan supaya menjadi


ayat yang betul.
1.

hitam

warna

Songkok

itu

______________________________________________________.
2.

ibu

sudah

pecah

Mangkuk

_______________________________________________________
3.

baru

jahit

Kakak

langsir

Ani

_______________________________________________________
4.

congkak

Adik

dengan

bermain

kawannya

________________________________________________________
5.

manggis

ini

masam

Rasa

_________________________________________________________________

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK

Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Cantumkan suku kata berikut bagi


membentuk perkataan.
1.

mang

+ kuk

2.

lang

+ sir

3.

song

+ kok

4.

cang

+ kuk

5.

ping

+ gan

6.

tong

kat

7.

mang

gis

8.

cong

+ kak

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK


Nama:_____________________________

Tahun:___________

Tarikh :

________________

Arahan
: Padankan perkataan berdasarkan gambar
yang diberi.

cangkul

mangkuk

cangkuk

pinggan

manggis