Anda di halaman 1dari 10

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Bapak Dasiyo (Ketua RT 01)
Di RT 01

Kepada Yth,
Bapak Bowo
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Bapak Tuji
Di RT 01

Kepada Yth,
Bapak Joko Purnomo
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Sdr Ika M
Di RT 01

Kepada Yth,
Sdr Joko P
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Sdr Wawan
Di RT 01

Kepada Yth,
Sdr Indra
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Sdr Sugiyanti
Di RT 01

Kepada Yth,
Sdr Lega/Lendi
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Sdr Agung/Irwan
Di RT 01

Kepada Yth,
Sdr Suryo/Feri
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Sdr Dian/Siti
Di RT 01

Kepada Yth,
Sdr Gilang
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Bapak Supri
Di RT 01

Kepada Yth,
Bapak Tejo
Di RT 01

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Kepada Yth,
Bapak Dasiyo (Ketua RT 01)
Di RT 02

Kepada Yth,
Bapak Bowo
Di RT 02

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Desa
Argomulyo, kami meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk
membahas acara terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Salam sejahtera teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga
kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan akan diadakan acara Kirab Budaya Argomulyo, kami
meminta bantuan kepada warga Kemusuk Lor untuk membahas acara
terebut, Insyallah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 25 Oktober 2014


: 19.30 WIB s.d Selesai
: Serambi Masjid Al Arofah

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Bersama ini kami mohon kehadiran bapak/ibu/saudara/i demi suksesnya


kegiatan tersebut. Besar Harapan kami kegiatan ini dapat direalisasi
sebagaimana yang diharapkan dan atas bantuan dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kemusuk Lor, 24 Oktober 2014

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Kepala Dusun Kemusuk Lor

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Slamet Sriyanta

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Undangan

Undangan

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206

Nb: Jika berhalangan hadir harap memberi kabar. 02746671206