Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian Sejarah Tahun 4

Matapelajaran
Kelas
Tema/Tajuke
Masa

:
:
:

Sejarah
Tahun 4
Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
8.00a.m. 8.30a.m.

Standard Kandungan

5.1

Standard pembelajaran

Objektif

Aktiviti

1. Memperkenalkan tokoh-tokoh terbilang dalam


masyarakat Melayu Melaka.
2. Menerangkan jawatan tokoh-tokoh tersebut.
3. Menerangkan peranan jawatan tokoh-tokoh tersebut.

EMK

Nilai murni : bangga, syukhur


KPS
: Elemen asas Sejarah (Tokoh)
Dimensi Kewarganegaraan : K5.1.4
TMK
:

Bahan Bantu Mengajar


Penilaian PdP DSP
Refleksi

:
:
:

Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh terbilang


KesultananMelayu Melaka
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu Lama
5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam
meambangunkan Kesultanan Melayu Melaka
Di akhir pengajaran murid dapat:
1. menyebut 3 tokoh terbilang dalam masyarakat
Melayu Melaka.
2. memadankan 3 tokoh terbilang kepada jawatan
mereka
3. membandingbezakan peranan antara ketiga-tiga
tokoh tersebut

B3D5E1
( )orang daripada (
) telah mencapai objektif
pembelajaran. Murid yang tercapai objektif diberi latihan
manakala murid yang belum mencapai objektif diberi
bimbingan.

Aktiviti
Permulaan ( 5 minit)
1. Guru menunjukkan gambar kemakmuran Negeri
Melaka.
2. Guru bersoaljawab dengan murid:
- Apakah yang kamu faham mengenai gambar
yang ditunjukkan?
- Siapakah yang berperanan menjadikan
neageri itu makmur?
- Sebutkan tokoh yang anda kagumi.
3. Guru mengaitkan tajuk pelajaran pada hari ini.
Aktiviti 1 ( 7 minit)
1.Guru menunjukkan gambar ketiga-tiga tokoh .
2. Guru menerangkan ketiga-tiga tokoh tersebut:
- Parameswara
- Tun Perak
- Hang Tuah
3.Guru bersoaljawab mengenai tokoh tersebut.

Aktiviti 2 (6 minit)
1. Guru menerangkan jawatan ketiga-tiga tokoh
tersebut.
- Parameswara : Sultan Muzzafarsyah
- Tun Perak
: Bendahara Melaka
- Hang Tuah : Pahlawan Melayu Melaka
2. Guru dan murid bersoaljawab.
3. Murid memadankan tokoh-tokoh
kepadajawatan
Masing-masing.
Aktiviti 3( 7 minit )
1. Guru memberi penerangan mengenai peranan
jawatan tokoh tersebut.
2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap
kumpulan diberikan 1 tokoh.
3. Murid berbincang dalam kumpulan masingmasing.
4. Murid membentangkan jawapan.
Penutup ( 5 minit)
1. Guru menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh
tersebut.
2. Guru membuat kesimpulan tajuk pelajaran
pada hari ini.
3. Guru member: tugasan kepada murid:
- Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan
Satu tokoh berserta gambar, nama, jawatan,
peranan dan keistimewaan.

EMK
Nilai murni: bangga, syukhur
KPS
: Elemen asas
Sejarah (Tokoh)

KPS
: Elemen asas
Sejarah (Tokoh)

KPS
: Elemen asas
Sejarah (Tokoh)

Dimensi Kewarganegaraan :
K5.1.4

Catatan