Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 5

MINGGU

1
5 9 Jan
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

OBJEKTIF

Menyanyikan lagu
Adikku Sayang dengan
pic yang betul.

CADANGAN
AKTIVITI
Mendengar dan
mengecam aras pic
yang dimainkan.

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

TP 1 (1.1.1)

CD Lagu

TP 2 (1.1.1)

Adikku
Sayang

Mengajuk pic yang


didengar secara
menurun dan menaik.
Menyanyikan lagu
dengan pic yang
betul.

2
12-16 Jan
2015

Modul 1

1.1

1.1.3

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi solfa do, re, mi ,


fa , so , la.
- menyanyi solfa dalam
pelbagai corak irama

Menyanyikan Solfa
dengan betul.

Latihan pic
menggunakan solfado,re,mi,fa,so.

TP 3 (1.1.3)
TP 4 (1.1.3)

CD lagu
Bahan kursus

Latihan isyarat tangan


Curwen.
Menyanyi solfa
sambil
membuat isyarat
tangan Curwen.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

CATATAN

3
19-23 Jan
2015

Modul 1
Pengalaman
Muzikal

1.1
Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

1.1.4
Mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian.

Menyanyikan lagu
secara accelenrando
dan ritardando dengan
betul.

Latihan pic secara


lembut (p),sederhana
lembut (mp), kuat (f)
dan sederhana kuat
(mf) yang ditetapkan.
Menyanyi lagu adikku
sayang secara
accelerando dan
ritardando.

Mengenal dan menulis


simbol muzik dengan
betul.

Mengenal istilah dan


simbol muzik.

Modul 4

4.1

4.1.1

26-30 Jan
2015

Membaca dan
Menulis Notasi
Muzik

Membaca dan
menulis notasi muzik.

Menulis simbol dan istilah.


- Piano ( p )
- Mezzo piano
( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
- beransur kuat

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 4

4.1

4.1.2
Menama dan menulis not

TP 3 (1.1.4)

Kad imbasan

TP 4 (1.1.4)

TP 1 (4.1.1)

Kad imbasan
simbol muzik

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

CATATAN

TP 4 (4.1.2)

Kad imbasan

Menulis semula
simbol muzik.

OBJEKTIF

Mengenal dan menulis


not E,F,G, A, B, C, D

CADANGAN
AKTIVITI
Penerangan tentang
bentuk not semibrif

2-6 Feb
2015

Membaca dan
Menulis Notasi
Muzik

Membaca dan
menulis notasi muzik.

E, F, G, A, B, C dan D
pada baluk.

dengan betul.

E F G A B C D
- Semibrif
- Minim Bertitik
- Minim
- Krocet
- Kuaver

9-13 Feb
2015

MINGGU

7
16-20 Feb
2015

Modul 1

1.4

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

1.4.1
Memainkan not E,F,G, A,
B, C dan D dengan ton
yang baik
- memainkan not
- penjarian not E, F, G, A,
B, C dan D
- pernafasan
- perlidahan (dengan
sebutan tu)
- embouchure
- postur

1.4

1.4.2

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu

Latihan
notasi

Menulis not E,F, G, A,


B, Cdan D pada
baluk dalam bentuk
semibrif,,minim
bertitik, minim
,krocetdan kuaver
dengan betul.

Meniup rekoder
dengan ton yang baik.

Postur ketika meniup


rekoder.

TP 1 (1.4.1)

Rekoder

TP 2 (1.4.1)
Pernafasan dan
perlidahan dengan
sebutan tu.
Meniru dan
memainkan rekoder
not E,F,G,A,B,C,D
mengikut nilai not.

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

Baluk
TP 5 (4.1.2)

Mengenal kedudukan
not E,F,G, A, B, C dan
D, pada baluk

Menama dan menulis not


E, F, G, A, B, C, D pada
baluk.
- semibrif
- minim
6

dan minim beserta


nilainya.

OBJEKTIF

Memainkan rekoder
berdasarkan skor
-

Frasa

CADANGAN
AKTIVITI
Latihan penjarian not
E,F,B, A, G,C ,D

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )
TP 3 (1.4.2)

CATATAN

Rekoder

Memainkan rekoder
mengikut skor.

- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

Modul 1

1.4

1.4.2

23-27 Feb
2015

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

MINGGU

MODUL

9
2-6 Mac
2014

STANDARD
KANDUNGAN

Memainkan rekoder
berdasarkan skor
-

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.4

1.4.2

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.

Melodi.

OBJEKTIF

Memainkan rekoder
berdasarkan skor
-

kaunter

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D

TP 3 (1.4.2)

Rekoder

Memainkan rekoder
mengikut skor.

CADANGAN
AKTIVITI
Latihan penjarian not
E,F,B, A, G,C ,D

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )
TP 3 (1.4.2)

CATATAN

Rekoder

Memainkan rekoder

- memainkan frasa lagu


- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

10
9-13 Mac
2015

Modul 1

1.4

1.4.3

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder dalam


pelbagai tempo.

mengikut skor.

Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor
dengan betul.

Latihan pernafasan.

TP 3 (1.4.3)

Meniup rekoder frasa


demi frasa.

Rekoder
Skor latihan

Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

11

Modul 3

3.1

3.1.1

23-27
Mac 2015

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.
Contoh:

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:

- Muzik Popular
- Muzik Tradisional

OBJEKTIF

Mengenalpasti muzik
popular Malaysia
dengan betul.

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Penerangan ringkas
tentang muzik popular
Malaysia.

TP 3 (3.1.1)

Memperdengarkan
muzik popular dan
muzik tradisioanal
secara kuiz.

TP 5 (3.1.1)

CATATAN

CD lagu
Video

TP 4 (3.1.1)

TP 6 (3.1.1)

Malaysia
- Muzik klasik
Barat
- Muzik Asia

- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

12

Modul 3

3.1

3.1.1

30 Mac3 April
2015

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Mengenalpasti muzik yang


didengar.

Mengecam dan
mengenalpasti ciri
muzik berkenaan.
Mengenalpasti muzik
tradisional Malaysia
dengan betul.

Ciri muzik:
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan)

13
6 - 10
April
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 2

2.1

2.1.1

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Menghasilkan pelbagai
kesan bunyi untuk
mengiringi persembahan.
.

TP 3 (3.1.1)

Memperdengarkan
muzik tradisioanal
secara kuiz.

TP 5 (3.1.1)

CD lagu

TP 4 (3.1.1)

TP 6 (3.1.1)

Mengecam dan
mengenalpasti ciri
muzik berkenaan.

Cara persembahan

MINGGU

Penerangan ringkas
tentang muzik
tradisional Malaysia.

OBJEKTIF

Mengajuk dan
mengenalpasti kesan
bunyi yang didengar .

CADANGAN
AKTIVITI
Tunjukcara
penghasilan bunyi.

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )
TP 2 (2.1.1)

CATATAN

Slaid
penceritaan

TP 3 (2.1.1)
Murid melakukan
latihan dalam
kumpulan untuk
menghasilkan kesan
bunyi.

Alat perkusi
TP 4 (2.1.1)
TP 5 (2.1.1)
TP 6 (2.1.1)

14
13 17
April
2015

Modul 2

2.1

2.1.2

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta corak irama


mudah.

Mencipta corak irama


atau melodi yang
mudah.

15
20 24
April
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 2

2.1

2.1.2

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta corak irama


mudah.
Meter 3
4

TP 3 (2.1.1)

Alat perkusi

TP 4 (2.1.1)

Kad Gambar

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

CATATAN

Persembahan
kumpulan.

Meter 2
4

MINGGU

Latihan dalam
kumpulan.

OBJEKTIF

Mencipta corak irama


atau melodi yang
mudah.

CADANGAN
AKTIVITI
Latihan dalam
kumpulan.

TP 3 (2.1.1)

Alat perkusi

TP 4 (2.1.1)

Kad Gambar

Persembahan
kumpulan.

16
27 April01 Mei
2015

Modul 1

1.1

1.1.5

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan dinamik.


- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f )
- sederhana kuat (mf)

MINGG
U
17
4 -8 Mei
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.1

1.1.2

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi lagu
berkembar.

Menyanyi lagu Abang


Balik Kampung secara
dinamik.

Mendengar lagu
Abang Balik
Kampung.

TP 3 (1.1.5)

CD lagu

TP 4 (1.1.5)

Kad imbasan

Menyanyikan lagu
Menyanyikan lagu
Abang balik kampung
secara dinamik.

OBJEKTIF

Menyanyi lagu
berkembar dengan
dengan betul.

CADANGAN
AKTIVITI
Menyanyikan
laguAbang Balik
Kampung.

TAHAP
PENGUASA
AN (TP )
TP 5 (1.1.2)

CATATAN

CD Lagu

TP 6 (1.1.2)

Menyanyikan lagu
Adikku Sayang.
Menyanyikan
kedua-dua lagu
secara berkembar.

18
11 15
Mei
2015

Modul 1

1.2

1.2.1

Pengalaman
Muzikal

Memainkan
alat perkusi

Memainkan corak irama


berdasarkan skor.
Meter 2 3 4
4 4 4

Memainkan alat
perkusi mengikut
meter berdasarkan
skor.

Mengenal skor
perkusi lagu

TP 1 (1.2.1)

Tepukan irama
berdasarkan skor
perkusi.

Alat
perkusi
Skor
perkusi

Memainkan alat
perkusi mengikut
skor secara
berkumpulan.

MINGGU

19
18 22
Mei 2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.2

1.2.2

Pengalaman
Muzikal

Memainkan alat
perkusi

Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

OBJEKTIF

Memainkan alat
perkusi mengikut
tempo yang ditetapkan.

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Mengenal skor
perkusi.

CATATAN

Alat perkusi
Skor perkusi
TP 2 (1.2.2)

Memainkan alat
perkusi mengikut skor.

TP 3 (1.2.2)

Memainkan alat
perkusi mengikut
tempo.

20
25 29
Mei 2015

MINGGU

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman
Muzikal

Bergerak mengikut
muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

21

Modul 1

1.3

1.3.1

15 19 Jun
2015

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

22

Modul 1

1.4

1.4.4

22 -26 Jun
2015

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan irama yang
didengar.

OBJEKTIF

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik
yang didengar..

TP 1 (1.3.1)

Membuat pergerakan
berdasarkan irama.

TP 3 (1.3.1)

CADANGAN
AKTIVITI

CD lagu

TP 2 (1.3.1)

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan irama yang
didengar.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

TP 4 (1.3.2)

Meniup rekoder
mengikut dinamik
yang ditetapkan.

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

Penjarian not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

CATATAN

CD lagu

TP 5 (1.3.2)

Rekoder

TP 6 (1.4.4)
Meniup mengikut
dinamik.

10

- sederhana kuat (mf) 1.4.2

MINGGU

23
29 Jun
3 Julai
2015

24

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.4

1.4.5

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

Modul 2

2.1

2.1.3

OBJEKTIF

Meniup rekoder
berdasarkan skor
dengan betul.

Mencipta corak irama


mudah mengikut

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Contoh:
- bekerjasama dalam
kumpulan
- bertoleransi semasa
melakukan aktiviti
muzik
- bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru menghormati arahan

TP 4 (1.4.5)

Mengajuk melodi.

TP 3 (2.1.3)

CATATAN

Rekoder

TP 5 (1.4.5)
TP 6 (1.4.5)

11

6 10
Julai 2015

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

25

Modul 2

2.1

2.1.3

13 17
Julai 2015

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

26

Modul 2

2.1

2.1.3

20 24
Julai 2015

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

kreativiti masingmasing.

OBJEKTIF

Mengimprovisasi
jawapan kepada
soalan.

CADANGAN
AKTIVITI

TP 4 (2.1.3)

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Menghasilkan kesan
bunyi mengikut
kreativiti masingmasing.

Mengimprovisasi
bunyi mengikut
kreativiti.

TP 4 (2.1.3)

Mencipta corak irama


mudah mengikut
kreativiti masingmasing.

Mencipta karya muzik


untuk mengiringi
persembahan.

TP 6 (2.1.3)

CATATAN

TP 5 (2.1.3)

12

MINGGU

27
27 31
Julai 2015

28
3- 7 Ogos
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 2

2.1

2.1.3

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

Modul 1

1.1

1.1.6

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan sebutan


yang betul.

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Mencipta corak irama


mudah mengikut
kreativiti masingmasing.

Mencipta karya muzik


untuk mengiringi
persembahan

TP 6 (2.1.3)

Menyanyikan lagu
dengan sebutan,
pic,dinamik dan
artikulasi dengan
konsisten.

Menyanyikan lagu
dengan betul.

CATATAN

TP 6 (1.1.6)

Menyanyi secara
ekspresif.

13

MINGGU

29
10- 14
Ogos
2015

30
17 21
Ogos
2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.1

1.1.7

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti menyanyi.

Modul 1

1.2
Memainkan alat
perkusi

1.2.3

Pengalaman
Muzikal

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

Memainkan alat perkusi


dengan dinamik
berdasarkan skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

Mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti
muzik.

Menyanyikan lagu
dengan betul dan
mempamerkan nilai
murni dalam aktiviti
muzik.

Memainkan corak
irama secara ekspresif
dan konsisten.

Memainkan corak
irama berdasarkan
skor mengikut
kumpulan.

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

CATATAN

TP 6 (1.1.7)

TP 6 (1.2.3)

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA

CATATAN

14

N (TP )
31
24 28
Ogos
2015

32
14
September
2015

Modul 1

1.2
Memainkan alat
perkusi

1.2.4

Modul 3

3.1

3.1.1

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

Pengalaman
Muzikal

- Muzik klasik barat

MINGGU

33

MODUL

Modul 3

STANDARD
KANDUNGAN
3.1

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
alat perkusi.

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.1.1

Mengamalkan nilai
murni semasa aktiviti
muzik dijalankan.

Menunjukcara dalam
kumpulan;----.-.bekerj
asama dalam
kumpulan .bertoleransi semasa
melakukan aktiviti
muzik .bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- .mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .

TP 6 (1.2.4)

Mengenalpasti muzik
klasik barat.

Penerangan tentang
muzik klasik barat.

TP 6 (3.1.1)

Mendengar dan
mengecam muzik
berkenaan.
Kuiz

OBJEKTIF

Mengenalpasti muzik
klasik barat.

CADANGAN
AKTIVITI
Penerangan tentang
muzik Asia.

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

CATATAN

TP 6 (3.1.1)

15

7 11
Sept
2015

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.
- Muzik Asia

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.

Mendengar dan
mengecam muzik
berkenaan.
Kuiz

Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan
34
14 18
Sept 2015

Modul 4

4.1

4.1.3

Membaca dan
menulis notasi
muzik

Membaca dan
menulis
notasi muzik

Menulis nilai not dan tanda


rehat.

Menulis notasi dan


simbol muzik dengan
betul dan konsisten.

Mengenal dan menulis


simbol.

TP 5 (4.1.3)
TP 6 (4.1.3)

Kad imbasan
Baluk

Menamakan not.

-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver

MINGGU

35
28 Sept2 Okt
2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 4

4.1

4.1.4

Membaca dan
menulis notasi
muzik

Membaca dan
menulis
notasi muzik

Menulis meter.
- menulis angka atas dan
angka bawah bagi meter

OBJEKTIF

Menulis meter lagu


dengan betul.

CADANGAN
AKTIVITI
Mengenal meter lagu.
Menulis meter lagu
2 3 4
4 4 4

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )
TP 5 (4.1.4)
TP 6 (4.1.4)

CATATAN

Kad imbasan
Baluk

16

36
5 -9 Okt
2015

MINGGU

37
12 16
Okt 2015

Modul 1

1.4

1.4.4

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.4

1.4.4

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder

Meniup rekoder
mengikut dinamik
yang ditetapkan.

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

Penjarian not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

Rekoder

TP 6 (1.4.4)
Meniup mengikut
dinamik.

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Meniup rekoder
mengikut dinamik
yang ditetapkan.

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

Penjarian not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

CATATAN

Rekoder

17

- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)

TP 6 (1.4.4)
Meniup mengikut
dinamik.

- sederhana kuat (mf) 1.4.2

38

Modul 1

1.3

1.3.1

19 23
Okt 2015

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

MINGGU

MODUL

39
26 30
Okt 2015

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.1

1.1.2

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi lagu berkembar.

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan irama yang
didengar.

OBJEKTIF

Menyanyi lagu
berkembar dengan
dengan betul.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

TP 4 (1.3.2)

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Menyanyikan
laguAbang Balik
Kampung.

CD lagu

TP 5 (1.3.2)

TP 5 (1.1.2)

CATATAN

CD Lagu

TP 6 (1.1.2)

Menyanyikan lagu
Adikku Sayang.
Menyanyikan keduadua lagu secara
berkembar.

18

40
2 6 Nov
2015

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

Mendengar dan
mengecam aras pic
yang dimainkan.

TP 1 (1.1.1)

CD Lagu
Buku teks

TP 2 (1.1.1)
Mengajuk pic yang
didengar secara
menurun dan menaik.

Buku
Panduan
Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

MINGGU

41
9 13
Nov 2015

42
16 20
Nov 2015

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAA
N (TP )

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan irama yang
didengar.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

TP 4 (1.3.2)

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

Mendengar dan
mengecam aras pic
yang dimainkan.

TP 1 (1.1.1)

CATATAN

CD lagu

TP 5 (1.3.2)

CD Lagu
Buku Teks

TP 2 (1.1.1)
Mengajuk pic yang
didengar secara

Buku
Panduan

19

menurun dan menaik.

Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

*** TP ( Sila rujuk DSKP untuk keterangan Tahap Penguasaan )

20