Anda di halaman 1dari 14

Tutorial 12:

Menghuraikan data
penyelidikan tindakan
Kumpulan 4:
Alice Ngu Li Ging
Jumaiah bt Abdul
Nur Arif Shah bin Ramli
Shobana a/p Prabhakaran

(a) Interpretasikan data temu


dan data soal selidik

bual

SOAL SELIDIK:
Bil

Soalan

Ya

Adakah anda berminat untuk melakukan

aktiviti semasa Slot Kreativiti dan Estetika?


2

Adakah belajar Slot Kreativiti dan Estetika

adalah menyeronokkan?
3

Adakah anda ingin melakukan kolaj lagi


pada masa depan?
Jadual 1.1: Analisis Minat Sampel A

Tidak

SOAL SELIDIK:
Bil

Soalan

Ya

Adakah anda berminat untuk melakukan

aktiviti semasa Slot Kreativiti dan Estetika?


2

Adakah belajar Slot Kreativiti dan Estetika

adalah menyeronokkan?
3

Adakah anda ingin melakukan kolaj lagi


pada masa depan?
Jadual 1.2: Analisis Minat Sampel B

Tidak

Dari jadual analisis minat sampel di atas, didapati keduadua Dari jadual analisis minat sampel di atas, didapati
kedua-dua sampel menjawab ya bagi semua soalan soal
selidik.
Dari soalan pertama iaitu adakah mereka berminat untuk
melakukan aktiviti semasa Slot Kreativiti dan Estetika,
mereka menjawab ya.
Ini membuktikan masalah sampel yang tidak berminat
untuk melakukan aktiviti dapat diatasi.

Soalan kedua soal selidik turut mendapati bahawa


kedua-dua sampel bersetuju bahawa belajar semasa
Slot Kreativiti dan Estetika adalah menyeronokkan.
Ini adalah perkembangan yang baik kerana merangsang
kedua-dua sampel menjadi lebih bersemangat untuk
belajar kerana mereka seronok tanpa melakukan aktiviti
dengan paksaan.

Soalan ketiga kaji selidik ialah adakah mereka ingin


melakukan kolaj lagi pada masa depan.
Kedua-dua sampel manjawab ya dan ini menunjukkan
mereka telah berminat untuk melakukan aktiviti seni.

Kesimpulannya, dari jadual di atas yang telah menguji


minat sampel mendapati demonstrasi model hidup dapat
membantu meningkatkan minat kedua-dua sampel.

TEMU BUAL:
1. Apakah perasaan anda tentang kolaj yang telah
dihasilkan?
2. Adakah aktiviti kolaj amat membosankan?
3. Adakah anda tahu membezakan kolaj yang baik atau
tidak?
4. Apakah kesan gam terlalu banyak digunakan pada kolaj?
5. Adakah anda sudah boleh mencubit kapas dengan
betul?
6. Adakah anda telah dapat mengawal gam dari digunakan
secara berlebih-lebihan?

Soalan Sampel
1
2
3
4
5

Jawapan

Rasa lagi comey dari hok wat aritu

Rasa puah ati doh, kite suke buat ni

Dop pom, kite suker sebab kite boleh tampal-tampal kapas

Dop cikgu, kalu buat sokmo-sokmo dak per

Kolaj hok baik hok tak ada gam banyok-banyok sangat

Kolaj hok molek hok tak kotor

Nanti kolaj mudah kotor

Kolaj mudah koyok kalu gam banyak sangat

Boleh dah cikgu, kapas hok bergulung tu kena buka dulu,


pahtu baru cubit

Senang jer cikgu, kalu nok cubit kena buka gulung kapas tu
dulu,

Bolehlar, jangan picit gam kuat sangat, nanti gam tumpah

Boleh, picit gam sikit-sikit jer cikgu

Jadual 2.1: Analisis soalan temu bual Sampel A dan Sampel B

Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh kedua-dua sampel bagi


Soalan 1 dan 2, pengkaji mendapati bahawa mereka menunjukkan
perasaan berpuas hati dan berminat dengan aktiviti yang dijalankan.
Berdasarkan jawapan bagi Soalan 3 dan 4 pula, kedua-dua sampel
telah memahami kesannya daripada penggunaan gam yang berlebihan
terhadap hasilan kolaj. Pemahaman mereka telah meningkat.
Berdasarkan jawapan yang diberikan bagi dua soalan terakhir, keduadua sampel telah menunjukkan peningkatan terhadap penguasaan
mereka. Penguasaan yang baik menghasilkan mutu kerja yang baik
seterusnya mendapat Gred A.

Tinjauan Literatur
Aktiviti kolaj bagi slot Kraetiviti dan Estetika mungkin nampak remeh, namun
guru masih perlu memastikan kaedah yang dipilih adalah berkesan dan
bermanfaat bagi murid-murid mereka.
Menurut ahli teori pembelajaran sosial, kebolehan, kognitif dan faktor-faktor
fizikal seperti ciri-ciri fizikal, personaliti, kepercayaan dan sikap mempengaruhi
tingkahlaku kanak-kanak serta persekitaran di mana mereka berada.
Pengaruh ini bersifat timbal balik di mana tingkahlaku seseorang individu
boleh mempengaruhi sikap dan kepercayaan individu yang lain. Selain itu,
pemerhatian ke atas apa yang berlaku di alam sekeliling boleh juga
mempengaruhi sikap dan kepercayaan seseorang individu.

Menurut Wan Noraini (2009), antara ciri penting


demonstrasi adalah ia memberi peluang kepada pelajar
untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari
setelah melalui prosedur yang ditunjukkan.
Ia juga akan membuat pelajar menguasai konsep dan
prinsip dengan mudah serta meningkatkan ingatan pelajar
terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu aktiviti.
Guru yang menunjukkan demonstrasi juga akan
meningkatkan keyakinan murid-murid untuk menjalankan
sesuatu aktiviti.

Menurut Abdullah (2005), setiap kanak-kanak memiliki


kemampuan kreativiti.
Beliau menyarankan agar guru memerhatikan bagaimana
kanak-kanak bermain, sama ada sendiri ataupun dalam
kumpulan dan guru akan dapat menyaksikan sendiri daya
kreativiti semulajadi kanak-kanak.
Sayangnya,
semasa
kanak-kanak
membesar,
kemampuan kreativiti mereka ditekan melalui asakan dan
latihan atas nama mengembangkan keupayaan lain.

Rujukan
http://ipgmkdri.edu.my/ibrahim/sampel2.pdf

https://www.scribd.com/doc/41641251/Analisis-Data-Kajian
-Tindakan

http://www.cikgudahlia.com/2011/10/bab-2-sorotantinjauan-li
teratur.html

Sekian,
Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai