Anda di halaman 1dari 9

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN

PERKEMBANGAN GURU
Soalan Tutorial
Dengan menggunakan peta pokok
cirikan setiap kategori setiap
peringkat perkembangan guru.
Huraikan setiap ciri peringkat
perkembangan guru.
Nama pensyarah : Encik Mazlan bin Ahmad
Disediakan oleh : Ainuriza binti Sadiro
Ismail bin Behong
Nur Musernah binti Musini
Siti Nordiana binti Raduan

LIMA PERINGKAT PERKEMBANGAN


GURU (TROTTER, 1986)

Peringk
at
novis

Peringk
at
novis
lanjuta
n

Peringk
at
cekap

Peringk
at
mahir

Peringk
at
pakar

1. Peringkat novis
Bermula apabila mendaftar sebagai pelajar
pendidikan guru.
Mula mempelajari cara mengajar.
Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas
pengajaran.
Masih belum menangani tugas-tugas harian
seorang guru.

2. Peringkat Novis
Lanjutan
Menambah dan memantapkan kefahaman fakta,
konsep, prinsip berkaitan P&P.
Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah
membantu membina keyakinan diri.
Bimbingan guru mentor amat penting dalam
mengekalkan minat dan motivasi guru novis
lanjutan.

3. Guru Cekap
Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas.
Lebih memberikan fokus pada pembelajaran
murid.
Memahami prinsip dan konsep pembelajaran
dalam pelbagai situasi dan juga situasi yang
khusus.
Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan
mampu menyesuaikan mengikut kemampuan
pelajar.

4. Guru Mahir
Mahir dalam bidangnya.
Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas
pelajar.
Gaya lancar dan spontan yang membolehkannya
membuat keputusan berdasarkan intuisi.
Kaya dengan pengalaman.
Dapat menganalisis maklumat yang kompleks.

5. Guru Pakar
Guru yang gemilang dan terbilang.
Dapat memahami dan menangani maklumat yang
banyak dan masih mempunyai gaya
pembelajaran yang lancar.
Orang yang berautoriti dalam professionnya.
Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi
berkaitan pengajaran dalam bilik darjah.

SESI LATIHAN DALAM


KUMPULAN

Sekian Terima Kasih.