Anda di halaman 1dari 18

Terapi Bercerita

Definisi
Suatu aktiviti yang digunakan untuk
menyampaikan peristiwa dengan
perkataan, imej, dan suara.
Elemen-elemen penting yang
terkandung dalam cerita ialah plot,
watak-watak serta pandangan dan
nilai-nilai murni.

Bercerita untuk terapi


Nilai-nilai moral yang terkandung dalam
cerita, dan kanak-kanak yang mempunyai
motivasi instrinsik yang suka mendengar
cerita, terapi bercerita merupakan
pendekatan yang paling berkesan untuk
kaunseling kanak-kanak yang mempunyai
tingkah laku bermasalah.
Bercerita yang terkandung nilai-nilai moral
yang berkaitan, kanak-kanak dapat
mempelajari cara menyebabkan masalah,
seperti yang digunakan oleh watak cerita.

Kegunaan cerita untuk


terapi
1. Cerita menggambarkan hidup
emosi dalaman.
Cerita merangkumi pengalaman
emosi.
Dengan mendengar cerita, kanakkanak menjadi lebih yakin, kreatif
dan cergas sewaktu menghadapi
masalah harian.

Kegunaan cerita untuk


terapi
2. Mendengar cerita menyediakan
pengalaman hadapan
Bercerita dengan teknik yang berkesan
atau melibatkan secara keseluruhan
minda, deria dan emosi pendengar,
seakan-akan hidup seiring dengan dunia
cerita itu.
Kesannya, pendengar lebih bersedia untuk
menghadapi situasi yang serupa dalam
kehidupannya.

Kegunaan cerita untuk


terapi
3. Cerita mengajar penyelesaian
masalah secara kreatif.
Lazimnya, cerita mengandungi masalah
atau konflik yang harus diselesaikan.
Cerita membawa pendengar menghayati
setiap langkah untuk menyelesaikan
masalah konflik tersebut.
Cara ini mengajar kanak-kanak lebih
kreatif, pintar akal dan ketabahan.

Kegunaan cerita untuk


terapi
4. Cerita menunjukkan tindakan dan
akibat
Cerita memberi contoh kegagalan dan
kejayaan, kesedihan dan kegembiraan.
Mereka mencerminkan akibat setiap
keputusan watak, sama ada positif san
negatif.
Ini memberi tunjuk ajar kepada kanakkanak untuk membuat keputusan positif
pada masa kelak.

Kegunaan cerita untuk


terapi
5. Cerita mencerminkan keadaan
manusia yang universaliti
Melalui peristiwa yang distruktur secara
emosi, cerita memberi persepsi dalam
emosi pendengar dan pengalamannya,
dan mengingatkan pendengar
walaupun wujud perbezaan antara satu
sama lain, semua manusia menghadapi
rintangan hidup yang sama.

Teknik terapi bercerita yang


berkesan
Harus sensitif terapi mengunakan teknik
supaya cerita seakan-akan sama situasi
yang dialami oleh klien. tukar watak /
tukar jantina
Harus kreatif disampaikan secara kreatif,
penuh semangat dan perasan menarik
perhatian kanak-kanak.
- nada yang penuh penghayatan utk timbul
perasaan penghayatan kanak-kanak. (guna
patung / gambar utk cokong cerita)

Teknik terapi bercerita yang


berkesan
Harus positif sentiasa akhiri cerita
dengan peristiwa positif dan kejayaan
watak menangani masalah serupa oleh
kanak-kanak.
Menggalakkan kanak-kanak mereka cerita
selepas mendengar cerita , galak kanakkanak utk mereka cerita serupa dengan
tema yang diceritakan oleh terapis.
- tujuan :- utk menambah keyakinan
kanak-kanak untuk menyelesaikan.

PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PENGUASAAN


KEMAHIRAN BERCERITA
Guru harus pilih cerita yang sesuai dengan
kebolehan, umur, minat dan pengalaman murid
serta objektif pelajarannya

Sebelum sesi bermula, guru harus hafal isiisi penting cerita.

ABM (kad perkataan, kad gambar, patung) boleh tarik


perhatian murid. Soalan untuk akviti susulan sediakan.

Pastikan murid bersedia untuk dengar cerita.

Guru boleh duduk / berdiri & murid boleh lihat dengan jelas wajah / ekspresi
guru.

Mulakan cerita dengan


suara yang menarik dan
penuh emosi.

Pandang terus ke muka murid


secara bergilir-gilir.
Suara guru harus jelas & lantang.
Kemahiran variasi ransangan guna
untuk ubah-ubah nada suara intonasi
guru ikut watak2 & kandungan cerita.
Kad perkataan & gambar digunakan untuk murid
lebih faham isi cerita dengan lebih jelas.

Guru boleh kemukakan soalan untuk ransang murid


meramal perkembangan cerita selanjutnya.

Pastikan perkataan &


ayat yang digunakan
boleh difahami oleh
murid. Tujuan bercerita
untuk menyampaikan
isi.
Isi cerita harus
disampaikan dengan gerakgeri semula jadi. Aktiviti
lakonan guru harus
dielakkan.
Selepas bercerita, aktiviti susulan
harus dijalankan iaitu soal jawab
tentang tema & nilai moral yang
terkandung di dalam cerita itu.

PERANCANGAN & PENGURUSAN SESI


BERCERITA.
Aktiviti
bercerita
mengandu
ngi 3
peringkat :-

Penutup.

Perancangan &
persediaan.

Sesi
bercerita.

PERANCANGAN
& PERSEDIAAN

Pilih tajuk cerita


yang sesuai dan
bertemakan nilai
moral dan murni

Isi cerita hendaklah


menarik &
perkataan yang
digunakan perlu
sesuai dengan
pengalaman murid.

Kad perkataan,
kad gambar &
topeng digunakan
untuk murid2
berlakon selepas
bercerita.

Guru hendaklah
cuba menghafaz
& bercerita
secara sendiri
tanpa
pendenngar
sekurangkurangnya sekali.

Panjang pendek
cerita hendaklah
sesuai dengan
peruntukan masa
bercerita.

Beberapa soalan
hendaklah
disediakan untuk
menguji kefahaman
murid selepas sesi
bercerita.

Guru hendaklah
menyusun tempat
duduk murid supaya
memastikan setipa
murid dapat melihat
& mendengar
ekspresi guru.

Tempat bercerita
hendaklah dihias
sesuai dengan isi
cerita supaya
membawa murid ke
dalam situasi dalam
cerita.

SESI BERCERITA.
Dimulakan set induksi yang menarik serta ada kaitan
dengan cerita yang hendak disampaikan.
Semasa bercerita, guru boleh guna suara, gaya & ABM
yang dapat tarik perhatian murid serta dapat
membantu murid fahami isi cerita.
Pastikan murid ambil perhatian sepenuhnya semasa
guru sedang bercerita.
Guru boleh libatkan murid dengan gunakan soalan2
membimbing mereka ikut perkembangan cerita dari
peringkat permulaan hingga penutup

PENUTUP
Membantu murid mengukuhkan nilai murni yang
diterapkan di dalam isi cerita itu.
Aktiviti penutup yang boleh digunakan : Menyoal murid tentang isi cerita yang telah
disampaikan.
Menyuruh murid mengulang isi cerita dengan
menggunakan perkataan sendiri.
Berbincang dengan murid tentang tema & nilai murni
yang terkandung dalam isi cerita.

Membimbing murid-murid berlakon


berdasarkan isi cerita yang
disampaikan.
Menyuruh murid menulis karangan
berdasarkan isi cerita yang telah
didengar.

Anda mungkin juga menyukai